Gerdab.IR | گرداب

کتاب جدید مرکز ویلسون:

رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی؛ سال‌های فعالیت سازمان سیا و ناگفته‌های آن

تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۳۸۹

مرکز ویلسون به تازگی کتابی را منتشر کرده است که پس از بررسی عملکرد رادیو آزاد اروپا در جنگ سرد و با تمرکز بر نقش سی‌آی‌ای در این فعالیت‌ها، در ‌‌نهایت راه‌کار‌هایی را ارائه می‌کند که آمریکا می‌تواند در پیشبرد اهداف خود در جهان اسلام آن‌ها را به کار گیرد.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، مرکز ویلسون به تازگی کتابی را منتشر کرده است که پس از بررسی عملکرد رادیو آزاد اروپا در جنگ سرد و با تمرکز بر نقش سی‌آی‌ای در این فعالیت‌ها، در ‌‌نهایت راه‌کار‌هایی را ارائه می‌کند که آمریکا می‌تواند در پیشبرد اهداف خود در جهان اسلام آن‌ها را به کار گیرد.

کتاب رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی: سال‌های فعالیت سی‌آی‌ای و ناگفته‌های آن، بیست سال نخست فعالیت این سازمان، سیاست‌‌ها و تأثیر گذاری رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی را مورد بررسی قرار می‌دهد و مدعی است که این رادیو یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین ابزار‌های سیاسی آمریکا در دوران جنگ سرد بوده است.

پژوهش‌های آرشیوی در آمریکا، آلمان، لهستان و مجارستان، به همراه مصاحبه‌های شخص مؤلف، مطالب مهمی را در این کتاب گرد هم آورده است. همچنین اسناد سی‌آی‌ای، که به درخواست مؤلف از طبقه بندی اطلاعاتی خارج شدند، ارزش این کتاب را چند برابر می‌کنند.

جانسون بر ریشه‌های شکل گیری و نقش رادیو آزاد اروپا/رادیو آزادی در فضای استراتژی امنیت ملی آمریکا تمرکز کرده است و توجه ویژه‌ای به نقش آژانس مرکزی اطلاعات (سی‌آی‌ای) دارد که به صورت مخفی فعالیت‌های رادیو آزاد اروپا/رادیو آزادی را از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۱ سازماندهی و تأمین مالی می‌کرد؛ همچنین فعالیت‌های رادیو آزاد اروپا را در هنگام بروز مهم‌ترین بحران‌های اروپای شرقی در هنگام جنگ سرد، شرح و تفصیل می‌دهد ـ لهستان و مجارستان در سال ۱۹۵۶ و چک اسلواکی در ۱۹۶۸.

در بخش پایانی این کتاب عواملی که سبب کارآمدی و تأثیرگذاری رادیو آزاد اروپا/رادیو آزادی بوده است، تحلیل شده است، که می‌تواند به منزله راه‌کار‌هایی مناسب برای فعالیت‌های فعلی آمریکا باشد؛ به خصوص تلاش‌های این کشور برای "تسخیر اذهان و قلوب" نخبگان و مردم دیگر کشور‌ها و ایجاد تغییرات سیاسی مثبت به ویژه در جهان اسلام.