Gerdab.IR | گرداب

سرویس جهانی یهود اعلام کرد:

بحران مشروعیت؛ بزرگ‌ترین تهدید اسرائیل

تاریخ انتشار : ۰۹ بهمن ۱۳۸۹

بر اساس گزارش سالیانه دیوان مقابله با یهودی ستیزی که اخیرا در بیت‌المقدس منتشر شد احساسات ضد اسرائیلی با رهبری ایران در جهان افزایش یافته است.

به گزارش گرداب، سرویس جهانی یهود در گزارشی از افزایش احساسات ضد یهودی در سراسر جهان خبر داد.

بر اساس گزارش سالیانه دیوان مقابله با یهودی ستیزی که اخیرا در بیت‌المقدس منتشر شد، معلوم شد اقدامات ضد یهودی در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. با این وجود، تهیه‌ کنندگان این گزارش که متشکل از کارگروه ویژه یهودی مقابله با اقدامات ضدیهودی، وزارتخانه دیپلماسی عمومی و امور یهودیان خارج از اسرائیل است متوجه شدند که فعالیت‌های برنامه ریزی شده با هدف نامشروع جلوه دادن اسرائیل به عنوان دولتی یهودی، در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

همچنین این گزارش بیان می‌کند که بحران مشروعیت اسرائیل و همچنین تشویش اذهان مردم آن، تبدیل به مهم‌ترین تهدید استراتژیک برای دولت اسرائیل و انجمن یهودی شده است.

طبق این گزارش، شاهد ادامه روند رو به رشد مقابله با مشروعیت اسرائیل هستیم که از سوی گروه‌های ضد یهودی، فلسطینیان و سایر سازمان‌ها هدایت می‌شود. ایران نیز همچنان نقشی محوری در جهت ترویج احساسات ضد یهودی ایفا می‌کند.

منبع: فارس