ادامه دخالت آشكار انگليس در امور داخلي ايران؛

وزير خارجه انگليس درباره آشوبهاي خياباني تهران وبلاگي راه‌اندازي كرد

وزير خارجه انگليس درباره آشوبهاي خياباني تهران وبلاگي راه‌اندازي كرد
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

وزير خارجه انگليس در راستاي تحريك افكار داخلي ايران به ادامه تجمع‌ها، آشوب‌هاي خياباني و برهم زدن نظم و امنيت اجتماعي ايران وبلاگي راه اندازي كرد.

ديويد ميليبند با راه اندازي وبلاگي درباره انتخابات ايران، آشكارا به تحريك تجمع كنندگان، اغتشاش‌گران و دخالت در امور داخلي ايران مي پردازد.

وي در نوشته‌هاي خود با پرداختن به وضع عدم دموكراسي در ايران و سركوب افراد به اصطلاح آزاديخواه، مردم ايران را به ادامه تجمعات غيرقانوني و درگيري‌هاي خياباني تشويق كرده است.

وزيرخارجه انگليس در اين وبلاگ به نوعي ايرانيان خارج از كشور را نيز به پيروي از رفتار تجمع كنندگان داخل ايران و اعتراض به نهادهاي ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تشويق كرده و از آنها خواسته تا نظرات خود را درباره ديدگاه‌هاي مداخله جويانه خود اعلام كنند.

ميليبند در اين وبلاگ سعي كرده تا مردم انگليس را به نوعي با موضع ضد ايراني خود تحريك و همراه كند و افكار عمومي را از بحران مالي و بيكاري اين كشور متوجه انتخابات ايران كند.

نكته جالب‌تر اين وبلاگ اينكه به منظور تحريك مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران، ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي، نبود دموكراسي و آزادي بيان، مخالفت با آزاديخواهان متهم كرده و به افراد مخالف نظام نيز قول حمايت آشكار داده است.

وزيرخارجه انگليس در اين وبلاگ از مردم انگليس و ايرانيان خارج از كشور خواسته تا با درج نظرات خود درباره موضوعات مطرح شده موج ضد ايراني را تقويت و افراد تجمع كننده در داخل ايران را نيز تشويق كنند.

ديويد ميليبند در حالي با اين اقدام بر مواضع ضد ايراني خود تأكيد مي‌كند كه رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت هشدار داد كه كشورهاي انگليس و آمريكا و برخي ديگر از دول غربي از دخالت در امور داخلي ايران خودداري كنند.

همچنين "علي لاريجاني " رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهاراتي در برنامه گفتگوي ويژه شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران در اظهاراتي جداگانه به انگليس، فرانسه، آمريكا و آلمان هشدار داد كه از دخالت در امور داخلي ايران و تحريك به اصطلاح عده‌اي آشو‌گر بپرهيزند و بجاي اين اقدام در فكر رفع بحران‌هاي مالي و معظل بيكاري جامعه خود باشند.