Gerdab.IR | گرداب

دام های جدید بهائیت

تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

نگاهی کوتاه و با تامل به تعلیمات بهاء بی تردید نشان می دهد که وی جهت فراری دادن اذهان از تفکر و تعلّم این سخنان را بافته است.

به تازگی بهائیان، افراد جذب شده را در کلاسهای ویژه تدریس کتاب ایقان حاضر کرده و با استفاده از این کتاب عقاید مسلمانان را به شدت تحت تأثیر القائات فکری خود قرار می دهند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان آنلاین، گفته می شود جریان بهائیت در کلاسهای ایقان خوانی با تفاسیر خود خوانده، محمد علی باب را قائم آل محمد دانسته و عنوان داشته اند مسلمانان قومی وحشی و جنگجو هستند که باید با آنها جنگید و نابودشان کرد.

کتاب موهون ایقان که فرقه ضاله بهائیت از آن به عنوان معجزه بهاء یاد می کند مشتمل بر انواع اهانت ها به ساحت علم و عالم است.

نگاهی کوتاه و با تامل به تعلیمات بهاء بی تردید نشان می دهد که وی جهت فراری دادن اذهان از تفکر و تعلّم این سخنان را بافته است.

واقعیت این است که پیامبران هر زمان، هم به لحاظ علم و حکمت و هم به لحاظ تقوا و زهد سرآمد بشر بوده اند. بهاء چون خود از این دو خصیصه محروم بوده، با این بیانات خواسته شأن ایشان را تا سطح خود پایین آورده تا خود در مورد مقام بی ارزشش مورد هجمه و سؤال واقع نشود و راحت تر بتواند ادعای باطل خود را مطرح کند.