Gerdab.IR | گرداب

رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه‌ تهران:

مردم ایران انعکاس فریاد قدرتمندانه خود را در بیداری اسلامی مردم مصر و تونس مشاهده می کنند

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

يك انقلاب اگر بخواهد بر ديگران تأثير بگذارد بايد خصوصيات ويژه ای داشته باشد كه مهمترين آنها استقامت و ايستادگی است... همان آغاز انقلاب، امام و ملت بر اسلامی بودن آن تأكيد كردند اما عده ای در جهان هياهو كردند كه اسلامی بودن با دمكراسی نمی سازد كه البته امام و مردم بی توجه به اين جنجالها فرياد زدند انقلاب ما اسلامی است و اسلامی خواهد ماند.

گرداب- حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظيم مردم مومن و انقلابی تهران در نماز جمعه، دهه فجر و 22 بهمن امسال را دارای شور و حال متفاوتی خواندند و با تشريح تغييرات عميق و اساسی ناشی از پيروزی انقلاب تاكيد كردند: «اين تغييرات عميق به بركت ايستادگی ملت در تمام سی و دو سال اخير ادامه يافته و مردم ايران اكنون پس از سالها مجاهدت، انعكاس فرياد مظلومانه ولی قدرتمندانه خود را در حوادث اخير شمال افريقا و به ويژه در بيداری اسلامی مردم  مصر و تونس مشاهده می كنند.»

رهبر انقلاب اسلامی در خطبه اول نماز كه با حضور بسيار گسترده مردم تهران در دانشگاه تهران و خيابانهای اطراف برگزار شد با تحليل شرايط قبل از پيروزی انقلاب اسلامی ايران و تأثير پيروزی انقلاب اسلامی در معادلات سياسی جهان، خاطرنشان كردند : «زورگويان و مستكبران جهان برای حفظ و گسترش منافع خود در منطقه بسيار مهم و استراتژيك خاورميانه، نقشه دقيقی را طراحی كرده بودند كه سالها نيز با موفقيت آنرا اجرا كردنداما پيروزی انقلاب اسلامی تمامی معادلات آنها را به هم ريخت

حضرت آيت الله خامنه ای در تشريح مختصات نقشه دنيای استكبار برای منطقه خاورميانه تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی افزودند: «وجود كشورهای ضعيف و دشمن يكديگر، داراي حكامی دست نشانده و مطيع غرب، از لحاظ اقتصادی مصرف كننده، از لحاظ علمی عقب مانده، در عرصه فرهنگی مقلد غرب، از نظر نظامی ضعيف، از لحاظ اخلاقی، فاسد و منحط و از لحاظ مذهبی كاملاً سطحی و درحد فردی يا تشريفاتی، مختصاتی بود كه استكبار برای كشورهای منطقه خاورميانه تعريف كرده بود.»

ايشان انفجار عظيم انقلاب اسلامی و ظهور امام خمينی را به عنوان عالمی برجسته، حكيم، فقيه، مجاهد، شجاع، خطرپذير و دارای نفوذ كلمه، برهم زننده استراتژی غرب در منطقه بسيار مهم خاورميانه دانستند و تاكيد كردند: «تربيت و ظهور و حضور اين مرد بزرگ، حقيقتا كار خدا بود

رهبر انقلاب بيداری، آمادگی وحمايت بي دريغ ملت ايران از امام را زمينه ساز پيروزی انقلاب خواندند و افزودند: «در پيروزی و تداوم انقلاب اسلامی، امام و ملت همچون كوه استوار ايستادند و جبهه دشمنان هر كاری كرد نتوانست اين انقلاب بزرگ اسلامی را دچار شكست يا انحراف كند

ايشان با يادآوری اقدامات و طرحهای دشمنان برای شكست انقلاب، به ايجاد درگيريهای خيابانی، جنگهای قومی، كودتا، تحميل جنگ هشت ساله، تحريم اقتصادی و جنگ روانی بي وقفه در تمامی 32 سال اخير اشاره كردند و افزودند: «دشمن در تمامی اين اقدامات سه هدف عمده را دنبال كرده است.»

رهبر انقلاب اسلامی سقوط انقلاب و براندازی نظام جمهوری اسلامی را مهمترين هدف جبهه دشمنان در 32 سال اخير خواندند و افزودند: «هدف دوم امريكا در صورت ناكامی در براندازی نظام، استحاله انقلاب بود؛ يعنی صورت و ظاهر انقلاب باقی بماند اما باطن و روح آن از بين برود.»

ايشان فتنه سال 88 را آخرين نمايشنامه دشمنان برای استحاله انقلاب خواندند و خاطر نشان كردند: «در آن فتنه، طراح و نقشه كش و مدير در بيرون از مرزها بوده و هست و عده ای به خاطر حب به نفس و حب به مقام اسير توطئه آنها شدند و دانسته يا ندانسته با آنها همكاری كردند

رهبر انقلاب در تشريح هدف سوم جبهه سلطه افزودند: «آنها تصميم گرفته بودند اگر با وجود همه تلاشهای آنها، نظام اسلامی باقی ماند عناصر ضعيف النفس را كه مي توان در آنها نفوذ كرد، طرفهای اصلی خود در مسائل كشور قرار دهند و نظامی به وجود آورند كه ضعيف و مطيع باشد و در مقابل آمريكا نايستد.»

ايشان مردم بيدار ايران، برخورداری كشور از نخبگان خوب و مسئولان خوب را باعث ناكامی دشمنان در همه اهداف خود خواندند و افزودند: «انقلاب به علت عمق و ماهيت خود تغييراتی بسيار اساسی در كشور به وجود آورده است و امام و ملت پايه ها را به گونه ای محكم گذاشته اند كه اين حركت عظيم ادامه يافته و خواهد يافت.»

حضرت آيت الله خامنه ای در تبيين تغييرات عميق و اساسی كه در ايران پس از پيروزی انقلاب اتفاق افتاده، به اسلام ستيزی عميق رژيم پهلوی اشاره كردند و افزدند: «انقلاب، اين سياست را 180 درجه تغيير و اسلام را محور اداره كشور و مديريت جامعه قرار داد

تغيير وابستگی شديد حكومت پهلوی به امريكا و انگليس و تبديل ايران به نمود كامل استقلال سياسی در جهان، دومين موردی بود كه حضرت آيت الله خامنه ای در تبيين پيامدهای ناشی از پيروزی انقلاب اسلامی به آن اشاره كردند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: «اين استقلال و عزت سياسی بيشترين جذابيت را برای ملتها دارد و بخش مهمی از احساس احترام ملتها نسبت به انقلاب اسلامی به همين مسئله مهم برمی گردد.»

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به سلطنتی بودن حكومت و نقش نداشتن مردم در حكومت پهلوي  افزودند: «بعد از انقلاب، مبنای حكومت، مردم سالاری دينی شد و برخلاف دوران قبل از انقلاب كه حكومت وراثتی بود، خواست مردم درحكومت تعيين كننده شد.»

ايشان با يادآوری حاكميت ديكتاتوری امنيتی قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان كردند: «انقلاب اسلامی فضای نقد، اصلاح و تذكر و حتی فضای مخالفت و اعتراض را برای مردم باز كرد و اين روند در 32 سال گذشته همواره ادامه داشته است.»

حضرت آيت الله خامنه ای خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی را از ديگر دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمردند و تأكيد كردند: «پيش از پيروزی انقلاب، كشور از لحاظ علم و فناوری كاملاً متكی به غرب بود اما اكنون كشور ضمن پيشرفتهای خيره كننده علمی و فناوری، دارای دانشمندان جوان برجسته و بزرگی در رشته های مختلف است كه در سطح جهان كم نظيرند.»

ايشان تأثيرگذاری ايران در مسائل منطقه و جهان را از ديگر پيامدهای پيروزی انقلاب اسلامی دانستند و خاطر نشان كردند: «اكنون عزت و عظمت ملت ايران و تأثيرگذاری آن در مسائل جهانی و منطقه ای، دشمنان را مبهوت كرده و آنها دائماً از نفوذ ايران می گويند.»

رهبر انقلاب اسلامی، خروج از تقليد محض در عرصه فرهنگی و طراحی موضوع تهاجم فرهنگی از جانب دشمنان را از ديگر تأثيرات ناشی از انقلاب اسلامی بيان كردند و افزودند: «كشور با چنين ويژگيها و مبانی می تواند پايه گذار تمدن جديدی در جهان باشد.»

ايشان يا يادآوری سخنان يك مقام غربی درباره توانايی الگو شدن "قانون اساسی مردمی و پيشرفته جمهوری اسلامی" و نيز جذابيت كارنامه موفقيتهای علمی سياسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی برای ملتهای جهان افزودند: «با وجود كارشكنی های دشمنان ملت، اين اتفاق هم اكنون روی داده است و ملت ايران در ابعاد مختلف به الگوی ملتها تبديل شده است.»

ايشان برخی اشتباهات غرب را در الگو شدن ملت ايران و جمهوری اسلامی موثر دانستند و افزودند: «پافشاری آنها بر تضييع حقوق  هسته ای ملت ايران باعث پايداری بيشتر ملت و مسئولان نظام شد و همه جهانيان فهميدند ايران در مسئله هسته ای به پيشرفتهای غيرقابل انتظاری دست يافته و هيچ فشاری نمی تواند ملت ايران را وادار به عقب نشينی كند.»

ايشان تلاش غرب برای تحريم فروش بنزين به ايران را از ديگر مسائلی دانستند كه باعث شد مسئولان كشور، جدی تر به فكر خودكفايی در توليد بنزين بيافتند.

رهبر انقلاب اسلامی در همين زمينه افزودند: «براساس گزارش مسئولان، كشور از 22 بهمن امسال به طور كامل از واردات بنزين بی نياز می شود و حتی قادر است بنزين صادر كند.»

رهبر انقلاب اسلامیاشتباهات  غرب در بحث تحريم نظامی و ايجاد جريان موازی و افراطی اسلامی در همسايگی ايران را از ديگر مسائلی دانستند كه در نهايت باعث تقويت ايران شد.

حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: «در فتنه 88 نيز آنها به قدری جنجال و هياهو كردند كه ملت به صحنه آمد و حماسه عظيم 9 دی را آفريد.»

ايشان در ادامه خطبه اول خاطرنشان كردند: «يك انقلاب اگر بخواهد بر ديگران تأثير بگذارد بايد خصوصيات ويژه ای داشته باشد كه مهمترين آنها استقامت و ايستادگی است.»

رهبر انقلاب اسلامی، درتبيين استقامت ملت و نظام اسلامی بر سرمبانی و ويژگيهای انقلاب افزودند: «از همان آغاز انقلاب، امام و ملت بر اسلامی بودن آن تأكيد كردند اما عده ای در جهان هياهو كردند كه اسلامی بودن با دمكراسی نمی سازد كه البته امام و مردم بی توجه به اين جنجالها ايستادند و فرياد زدند انقلاب ما اسلامی است و اسلامی خواهد ماند.»

ايشان با اشاره به استمرار فضای اسلامی جامعه خاطر نشان كردند: «اگر فضای اسلامی در جامعه امروز از دوران انقلاب بيشتر نباشد حداقل مانند آن دوران است به گونه ای كهجوانان خوب امروز، در اين زمينه حتی از برخی افراد دوران انقلاب جلوتر هستند

ايشان به تلاش ناكام برخی ها در 32 سال اخير برای دور كردن جامعه از فضای اسلامی اشاره كردند و تأكيد كردند: «ملت و مسئولان پای اسلام ايستاده اند و می ايستند.»

رهبر انقلاب اسلامی، ايستادگی بر سر مردم سالاری را از ديگر نمونه های استمرار مبانی و ويژگيهای انقلاب خواندند و افزودند: «امام از اولين روز پيروزی تأكيد می كردند مردم بايد نظر دهند و اين ويژگی تا امروز در همه مسائل و انتخابات استمرار يافته است.»

ايشان به برگزاری بيش از 30 انتخابات در 32 سال اخير اشاره كردند و افزودند: «حتی در دوران جنگ و زير بمباران ها و موشكباران های دشمن، انتخابات يك روز هم به تأخير نيافتاد و اين معنای حقيقی ايستادگی بر سر مردم سالاری است.»

حضرت آيت الله خامنه ای به روی كار آمدن گرايشهای مختلف سياسی درچند انتخابات اخير رياست جمهوری اشاره كردند و در تشريح عمق تأثيرگذاری رأی ملت افزودند: «از انتخاب مجلس خبرگان كه رهبری را عزل و نصب می كند تا رياست جمهوری، مجلس، شوراها و ديگر مسائل، همه چيز به رأی مردم در انتخابات متكی است.»

ايستادگی بر سر آرمان عدالت اجتماعی از ديگر نكاتی بود كه رهبر انقلاب به آن پرداختند. ايشان استقرار عدالت اجتماعی را مهم تر و سخت تر از هر كار ديگری دانستند و خاطر نشان كردند: «آنچه در كشور وجود دارد با عدالتی كه اسلام از ما خواسته فاصله زيادی دارد اما مهم اين است كه حركت به سمت عدالت اجتماعی همچنان ادامه داشته و قوی تر نيز شده است.»

حضرت آيت الله خامنه ای، توزيع مناسب امكانات زندگی و فرصتها در سراسر كشور، سفرهای استانی مسئولان، سهام عدالت، مسكن روستايی و هدفمند كردن يارانه ها را از نمونه های مختلف تلاش نظام برای استقرار عدالت اجتماعی برشمردند و خاطرنشان كردند: «اگر كار مهم و اساسی هدفمند كردن یارانه ها با همت مسئولان و مردم به خوبی و درستی انجام شود روند استقرار عدالت اجتماعی شتاب بيشتری می گيرد.»

رهبر انقلاب اسلامی همچنين افزودند: «زندگی ما و ديگر مسئولان بايد مانند ضعيف ترين اقشار جامعه باشد كه نيست اما زندگی مسئولان غالباً مانند طبقه متوسط است كه اين هم خيلی با ارزش است»
.
حضرت آيت الله خامنه ای، ظلم ستيزی و تسليم نشدن در مقابل زورگويان جهانی را از ديگر ويژگيهايی دانستند كه انقلاب اسلامی در ايران به وجود آورده و در 32 سال اخير به همت مردم و مسئولان ادامه يافته است.»

ايشان تلاش برخی در اوايل انقلاب و سه دهه اخير را برای تضعيف آرمان ظلم ستيزی مورد اشاره قرار دادند و افزودند: «آنها می خواستند ابتدا روابط با آمريكا را با فراموش شدن شعارهای انقلاب عادی كنند سپس به تدريج كشور را تابع سياستهای آمريكا سازند.»

رهبر انقلاب اسلامی ثبات و استقامت 32 ساله ملت و جمهوری اسلامی را موجب عظمت ايران در چشم ملتها خواندند و افزودند: «اين كار پر زحمت، بركت و رحمت الهی را به دنبال آورده و نتايج بزرگ آن به تدريج آشكارشده و ملت ايران را هم اكنون به الگويی جذاب برای ديگر ملتها تبديل كرده  است.»

ايشان در جمع بندی خطبه اول نماز تأكيد كردند: «مسائل و واقعيات ياد شده نشان می دهد كه دهه فجر امسال مهم، حساس و پر شورتر است و ان شاءالله راهپيمايی 22 بهمن ملت، بر همه افتخارات 32 سال اخير خواهد افزود.»

حضرت آيت الله خامنه ای در خطبه دوم نماز جمعه، حوادث اخير شمال آفريقا به ويژه تحولات تونس و مصر را بسيار مهم و زلزله ای واقعی خواندند و افزودند: «اگر ملت مصر به كمك خداوند متعال بتواند حركت خود را به پيش ببرد، برای آمريكا و رژيم صهيونيستی شكست غير قابل جبرانی در منطقه، رقم خواهد خورد.»

ايشان با اشاره به نگرانی فزاينده رژيم صهيونيستی از تحولات مصر، خاطرنشان كردند: «صهيونيست ها بهتر از همه می دانند كه اگر مصر از هم پيمانی آنها خارج شود، چه اتفاق عظيمی در منطقه رخ خواهد داد كه نتيجه آن تحقق پيش بينی های امام بزرگوار خواهد بود.»
 
رهبر انقلاب اسلامی در تحليل علت تحولات اخير در تونس و مصر به تحليل های انحرافی غربيها اشاره كردند وافزودند: «در تحليل های جهانی تلاش بر اين است كه عامل اصلی قيام مردم در تونس و مصر فقط مسائل اقتصادی معرفی شود در حاليكه عامل اصلی احساس تحقيری است كه به دليل عملكرد حاكمان تونس و مصر در ميان مردم به وجود آمده است

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به عملكرد بن علی در طول حاكميت خود در تونس  خاطر نشان كردند: «بن علی فردی كاملاً وابسته به آمريكا بود و حتی برخی گزارشها نشان می دهد كه وی وابسته به سازمان جاسوسی آمريكا بوده است.»

ايشان افزودند:« برای يك ملت بسيار سخت است كه حاكم آنها نوكر رسمی دستگاههای آمريكايی باشد و همين واقعيت يكی از دلايل قيام مردم تونس است.»

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سياستهای ضد دين بن علی در تونس از جمله ممنوعيت انجام دادن شعائر دينی و حجاب در اماكن عمومی، تاكيد كردند: «يكی از انگيزه های اصلی مردم تونس در قيام خود، انگيزه های اسلام خواهی است كه تحليل گران غربی تلاش دارند اين موضوع را كتمان كنند.»

حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: «اكنون در تونس يك تغيير سطحی بوجود آمده است و مردم تونس بايد با هوشياری، مصالح خود را تشخيص دهند و فريب دشمن را نخورند.»

ايشان در ادامه خطبه دوم نماز با اشاره به تحولات فوق العاده مهم مصر، به سابقه تاريخی، فرهنگی، سياسی و دينی اين كشور اشاره كردند و افزودند: «مصر اولين كشور اسلامی بود كه با فرهنگ غربی در قرن هجدهم آشنا شد و اولين كشور اسلامی هم بود كه در مقابل اين فرهنگ ايستاد.»

حضرت آيت الله خامنه ای از مصر به عنوان پايگاهی برای حضور اسلام خواهان و انديشمندان اسلامی در طول تاريخ ياد و خاطرنشان كردند: «سرزمين مصر يادآور اسلام خواه شجاع و بزرگ، سيد جمال الدين اسد آبادی و شاگردان او از جمله محمد عبده است.»

ايشان در تشريح جايگاه فكری و سياسی مصر به حركتهای استقلال خواهانه و آزاديخواهانه در مصر و در جنگ ارتش مصر با ارتش رژيم صهيونيستی، اشاره كردند و افزودند: «كشور مصر با چنين جايگاه و سابقه رفيع تاريخی، سی سال در دست فردی بود كه نه فقط آزاديخواه و ضدصهيونيست نبود بلكه دشمن آزاديخواهی و همكار و نوكر صهيونيستها بود.»

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: «در دوران حكومت نامبارك، وضعيت مصر آنچنان شد كه از جايگاه كشوری الهام بخش برای دنيای عرب و اسلام، به كشوری همكار صهيونيستها و دشمن فلسطينی ها تنزل يافت .»

حضرت آيت الله خامنه ای در همين خصوص به عملكرد حسنی مبارك در جنگ 22 روزه رژيم صهيونيستی بر ضد مردم غزه و محاصره این مردم مظلوم اشاره كردند و افزودند: «اين عملكرد، مردم مصر را به ستوه آورد زيرا نظام مصر به يك رژيم طرفدار اسرائيل و دنباله رو محض آمريكا تبديل شده بود و مردم كاملاً احساس تحقير می كردند.»

ايشان با اشاره به سابقه اسلام خواهی مردم مصر، يكی از عوامل اصلی نهضت مردم مصر را انگيزه های دينی برشمردند و تأكيد كردند: «مردم مصر حركتهای خود را از نمازهای جمعه و مساجد شروع می كنند و شعارهای دينی به ويژه شعار الله اكبر سر می دهند و قويترين جريان مبارز در مصر نيز، جريان اسلامی است.»

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «غربيها به شدت نگران آشكار شدن انگيزه اسلام خواهی قيام مردم مصر در ميان ملتهای منطقه هستند بنابراين تلاش می كنند علت حركت مردم را فقط عامل اقتصادی نشان دهند.»

حضرت آيت الله خامنه ای در همين زمينه تأكيد كردند: «همين عامل اقتصادی كه بی تأثير هم نيست نتيجه وابستگی و نوكری مبارك به آمريكا است كه باعث شده  اقتصاد مصر شكوفا نشود و وضع به جايی برسد كه صدها هزار نفر از مردم قاهره به دليل فقر، در قبرستانها زندگی كنند.»

ايشان افزودند: «امريكاييها به نوكری همچون مبارك، حتی پاداش اقتصادی هم ندادند و امروز هم به او پاداش نخواهند داد و هر ساعتی كه حاكم مصر فرار كند قطعاً اولين دروازه ای كه به روی او بسته خواهد شد دروازه امريكا خواهد بود همانطور كه به روی بن علی و محمد رضا پهلوی بسته شد

رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: «اين قضايا درس عبرتی است برای كسانی كه دلشان برای دوستی با آمريكا می تپد. اين افراد بايد ببينند كه امريكاييها به نوكران خود چگونه پشت می كنند

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به دستپاچگی آمريكا و رژيم صهيونيستی در قبال قيام مردم مصر افزودند: «آنها اكنون به دنبال راه خروج از اين شرايط هستند و فريبكاری را آغاز كرده اند كه البته موفقيت يا عدم موفقيت سناريوهای آمريكا و غرب به عملكرد و تصميم مردم مصر بستگی دارد.»

ايشان درپايان خطبه ها سخنانی را به زبان عربی خطاب به مردم منطقه بيان كردند.
رهبر انقلاب اسلامی در اين سخنان اوضاع كنونی مصر را جنگ اراده ها ميان مردم مصر و دشمنان آنان خواندند و افزودند: «در اين جنگ، هر طرف كه اراده قويتری داشته باشد پيروز خواهد بود.»

رهبر انقلاب اسلامی در تبيين اقدامات امريكا و رژيم صهيونيستی برای غلبه برتحولات كنونی مصر و به شكست كشيدن قيام مردم اين كشور خاطرنشان كردند: «آنها در تلاش هستند تا مردم را از محقق شدن اهدافشان مأيوس كنند اما مردم مصر بايد با تكيه بر خداوند، لحظه ای در وعده الهی مبنی بر ياری آنان، ترديد نكنند

حضرت آيت الله خامنه ای سلاح مهم مردم مصر در مقابله دشمنان را اتحاد و انسجام خواندند و تأكيد كردند: «مردم مصر بايد مراقب نيرنگ ها و خدعه های دشمنان برای ايجاد تفرقه باشند، و با تكيه بر جوانان غيور خود و توكل بر خداوند، ثابت قدم و استوار به قيام خود ادامه دهند.»

ايشان مردم مصر را به هوشياری در قبال توصيه ها و سناريوهای سياسی امريكا و غرب فراخواندند و خاطرنشان كردند: «امريكايی ها  كه تا چند روز پيش حامی مبارك بودند اكنون كه از او مأيوس شده اند در تلاشند تا خود را هم نوا با مردم مصر نشان دهند تا بتوانند فرد مورد نظر خود را بر سركار بياورند.»

رهبر انقلاب اسلامی نقش علمای دينی مصر بويژه علمای الازهر را در شرايط كنونی بسيار حساس خواندند و تأكيد كردند: «علمای دينی مصر بايد نقش تاريخی خود را در قيام مردم ايفا كنند.»

ايشان همچنين با اشاره به سابقه ارتش مصر در دو جنگ با ارتش رژيم صهيونيستی افزودند: «ارتش مصر، نقش تاريخی خود را در تحولات جاری ايفا كند و با مردم همراه شود.»
 
منبع: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای