Gerdab.IR | گرداب

مستند رویش‌ها و ریزش‌ها (4)

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد. همه باید مقید باشید به اینکه قانون را بپذیرید. ولو برخلاف رأی شما باشد،‌ باید بپذیرید...