Gerdab.IR | گرداب

آرزوهای برباد رفته به روایت تصویر

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

در سیستم‌های هرمی از جمله گولد کوئست افراد مجبور می‌شوند تمامی آرزوهای خود را با جزئیات بنویسند و در جلسات هفتگی با صدای بلند برای دیگران بخوانند. آنچه در زیر می‌آید، بخش‌هایی از نوشته‌های فریب خوردگان است که در خانه‌های هرمی شهرک غرب و سعادت آباد به دست آمده است.

عصر ایران