Gerdab.IR | گرداب

مستند رویش‌ها و ریزش‌ها (7)

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

اعلام می‌کنم به اینهایی که در اطراف می‌روند و صحبت می‌کنند و از قراری که به من اطلاع داده‌اند، این گروهک‌های فاسد هم فرصت را به دست آورده‌اند و می‌خواهند راهپیمایی کنند؛ قوای نظامی و انتظامی و پاسدارها باید به طور جد از این سخنرانی‌ها جلوگیری کنند...