Gerdab.IR | گرداب

آی‌پی‌های نسخه 4 تمام شد

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

IP نسخه 6 اقیانوسی از آدرس‌های اینترنتی است که میلیاردها و حتی تریلیون‌ها برابر بیشتر از 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی که IPv4 پشتیبانی مي‌کرد در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

به گزارش گرداب روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سرچشمه اصلی آدرس‌های اینترنتی به صورت رسمی خشک شد، زیرا پنج دسته آخر IP نسخه چهار به نهادهای محلی که مسئولیت پخش آدرس‌های اینترنتی را به عهده دارند انتقال پیدا کرد.

انتظار مي‌رود این پنج دسته که 8 S نام داشته و هر یک حاوی 16 میلیون آدرس اینترنتی هستند تا ماه سپتامبر 2011 کاملا به پایان برسند. در عین حال حرکت به سوی آغاز استفاده از آدرس‌دهی جدید نسخه 6 آدرس‌های IP آغاز شده است، اما تکمیل این حرکت مي‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد.

راد بکستورم، رئیس موسسه آیکان در کنفرانس خبری که با هدف اطلاع‌رسانی درباره انتقال یافتن پنج دسته آخر از آدرس‌های اینترنتی برگزار شده بود، اعلام کرد: «امروز یکی از مهمترین روزها در تاریخ اینترنت جهان به شمار مي‌رود. این نقطه ای است که بنیانگذاران اینترنت گمان مي‌بردند در آینده‌ای بسیار دور به آن خواهیم رسید. این رویداد به ما فرصتی مناسب خواهد داد تا به سوی پروتكل اینترنتی حرکت کنیم که سرچشمه‌ای بزرگتر با حجمی غیرقابل تصور از آدرس‌های اینترنتی را در اختیار ما قرار دهد.»

IP نسخه 6 اقیانوسی از آدرس‌های اینترنتی است که میلیاردها و حتی تریلیون‌ها برابر بیشتر از 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی که IPv4 پشتیبانی مي‌کرد در اختیار کاربران قرار خواهد داد. با اینکه مخزن 3/4 میلیاردی آدرس‌های اینترنتی در ابتدای آغاز به کار اینترنت بسیار عظیم به نظر مي‌آمد، رشد اخیر این شبکه جهانی منجر به مصرف شدن سریع این آدرس‌های اینترنتی شده است.