Gerdab.IR | گرداب

واکاوی پشت صحنه حضور فتنه‌گران در دنیای مجازی

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

با بروز ناآرامی ها در داخل کشور و اختصاص بودجه پنتاگون برای توسعه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران به یک باره حجم سایتها و وبلاگهای حامی جریان فتنه افزایش چشمگیری پیدا کرد...

بررسی ها و پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد 95درصد سایتها و وبلاگهایی که قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، به حمایت از فتنه گران و با نام سبز در پسوند یا پیشوند آنها در فضای مجازی روئیده است، متعلق به چند گروهک فراری و زاویه نشین هستند که در محیط مجازی سعی در وانمودگی توان خود دارند.

این سایتها و وبلاگها که با بودجه های تصویبی مجلس نمایندگان و پشتیبانی فنی آمریکا، انگلیس واسرائیل، قدرتمندانه به عنوان عقبه تبلیغاتی همه ضد انقلاب در برابر نظام اسلامی ایران صف کشیده اند، متعلق به تعداد معدودی از افرادی است که قبل و پس از انتخابات به خارج گریخته اند و مشغول تبلیغات علیه جمهوری اسلامی هستند.

گروه هایی که گرداننده سایت های ضد انقلاب هستند و علیه نظام دروغ پراکنی می کنند به 9 دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

1- مجموعه وابستگان به رضا پهلوی که به سلطنت طلب ها مشهور هستند. این گروه ها بیش از 1700 سایت را با اسامی مختلف و به نام آقای موسوی و جنبش رنگی ایشان سازمان دهی کرده که شبانه روز به هواداران فتنه گوشزد می کنند که چگونه علیه جمهوری اسلامی مبارزه نمایند.

2- مجموعه وابستگان به مسعود رجوی با نام مجاهدین خلق. این مجموعه که با اسامی مختلف و پوششی و گاهی اوقات بدون نام و نشان با جریان فتنه همراهی و از شخص میر حسین موسوی حمایت می کند، در حدود 970 سایت و وبلاگ را علیه نظام بسیج کرده که در شرایط خاص تا 1500 سایت و وبلاگ نیز گسترش پیدا می کند.

3- سوسیالیستها یا همان کمونیستهای آمریکایی، اعم از اتحادیه ها، سازمانها، جنبش ها و دیگر جریانهای انشعابی اقلیت و اکثریت و مارکسیست ها با عناوین توده ای، فدایی و.... که بیش از 39 سایت را به حمایت از فرقه سبز بسیج نموده اند و برای موفقیت ایشان از مخاطبین در خواست دعا هم دارند.

4- مجموعه وابستگان به عبدالبهاء که به بهایی های صهیونیسم مشهور هستند و موسوی را دست عبدالبهاء در آستین می دانند و معتقدند که موسوی منتقم آنها از جمهوری اسلامی خواهد بود. اعضای این فرقه ضاله بیش از یکصد سایت را در حمایت از جریان فتنه راه اندازی کرده اند .

5- گروه دیگر اداره کنندگان سایتهای معاند انجمنی ها هستند که به انجمن حجتیه مشهورند که در حقیقت می توان علت حمایت آنها از سران فتنه را انباشت فساد، خیانت و جنایت در مجموعه فتنه گران دانست که زمینه ساز ظهور به ظن این کوته فکران است، این طیف ده ها وبلاگ را در خدمت فتنه موسوی قرار داده اند.

6- ششمین گروه مدیران سایتهای معاند احزاب داخلی و هواداران خارجی آنها هستند که بیش از 2500 سایت و وبلاگ با رنگ سبز تاسیس کرده اند و جالب اینکه متکفلین این سایت ها به صد نفر هم نمی رسند. برخی گروهک های داخل نظام و برخی احزاب رادیکال از جمله حامیان این سایت ها هستند.

7- دسته دیگر این مدیران افراد شاغل در بنگاه های شادمانی مرکب از مطربها و رقاصه هایی اجیر و مواجب بگیر موسسات فرهنگی و حقوق بشری آمریکا هستند. این عده برای خورشت فتنه، چاشنی هستند و با چند سایتی که در اختیار دارند به دنبال جذب هوادار برای موسوی می گردند.

8- اتحادیه همجنس‌بازان نیویورک، واشنگتن، لوس آنجلس و چند جای دیگر که موسوی را نماینده خود برای اعطای آزادی به همجنس بازان می دانند هم شاخه دیگر مدیران وبلاگهای حامی جریان فتنه هستند و با تمام توان در تئوری وعمل از این جریان پشتیبانی می کنند.

9- سایت های چند رسانه ای شبکه های ماهواره ای آمریکایی، اروپایی و عربی از نوع ملک عبداللهی و سایت های بنی اسرائیل که صهیونیسم را تمام قد نقطه اتکای سران فتنه قرار داده اند هم آخرین دسته حامیان فتنه داخلی هستند.

گفتنی است با بروز ناآرامی ها در داخل کشور و اختصاص بودجه پنتاگون برای توسعه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران به یک باره حجم این سایتها و وبلاگها افزایش چشمگیری پیدا کرد  . این موضوع در حالی است که اواخر سال گذشته وزارت اطلاعات از دستگیری چند فعال سایبری خبر داده بود.
 
اندیشکده راهبردی امنیت نرم