Gerdab.IR | گرداب

منوشه امير طاقت نياورد و لو داد

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

معاون رئيس جمهور آمريكا گفت: «اگرچه در ظاهر، قرار است تظاهرات روز دوشنبه 14 فوريه به پشتيباني از مردم مصر برگزار شود ولي شما -خطاب به سناي آمريكا- مي دانيد كه هدف واقعي آن ابراز ناخرسندي از رژيم اسلامي ايران و اعتراض به حمايت اين رژيم از شورش هاي مصر و تونس است!»

به گزارش گرداب روزنامه کیهان نوشت: يك رسانه وابسته به ضدانقلاب خارج نشين، گزارش جالبي از راهپيمايي باشكوه 22 بهمن منتشر كرد.

منوشه امير، صهيونيست ايراني تبار- منوچهر ساچمه چي تهراني- و مدير كهنه كار راديو اسرائيل طي مقاله‌اي در سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي اعتراف كرد پروژه كاريكاتوري راهپيمايي 25 بهمن ريشه اسرائيلي دارد و تأكيد كرد كه موسوي و كروبي اگرچه ظاهراً براي حمايت از مردم مصر درخواست مجوز راهپيمايي كرده‌اند، اما قرار بود كه در صورت صدور مجوز، شعارها عليه رژيم اسلامي ايران باشد و حمايت اين رژيم از آشوب هاي مصر- منظورش همان خروش يكپارچه مردم است- محكوم شود!

منوشه امير در اين يادداشت تأكيد مي كند كه جمهوري اسلامي به هواداران موسوي و كروبي (!!) اجازه راهپيمايي بدهد، مردم مصر و تونس خواهند ديد كه رژيم اسلامي ايران هيچگونه دستاوردي براي مردم نداشته است كه بتواند الگوي ساير ملت هاي مسلمان در منطقه باشد!

يادداشت منوشه امير كه استيصال و عصبانيت از آن مي بارد، ترجمان گفتاري است كه طي چند هفته اخير، بارها از سوي مقامات بلندپايه آمريكايي و اروپايي و برخي كشورهاي عربي مطرح شده و كوشيده اند با سياه نمايي درباره جمهوري اسلامي ايران، مردم مصر و تونس و ساير ملت هاي مسلمان منطقه را از ادامه حركت انقلابي خويش عليه ديكتاتورهاي حاكم بازدارند و سرانجام پيروي آنان از الگوي انقلاب اسلامي را تيره و تار جلوه دهند!

و اما، از سوي ديگر "جو بايدن"، معاون رئيس جمهور آمريكا نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در حالي كه مي كوشيد به اعتراض سناي آمريكا درباره چرايي غفلت كاخ سفيد و سازمان سيا از انقلاب مصر توضيح دهد، به درخواست موسوي و كروبي براي راهپيمايي 14 فوريه- 25 بهمن- در ايران اشاره كرده و با ابراز اميدواري نسبت به موافقت جمهوري اسلامي ايران با انجام اين راهپيمايي- بخوانيد كاريكاتوري- گفت: «اگرچه در ظاهر، قرار است تظاهرات روز دوشنبه 14 فوريه به پشتيباني از مردم مصر و خيزش سياسي آنها برگزار شود ولي شما -خطاب به سناي آمريكا- مي دانيد كه هدف واقعي آن ابراز ناخرسندي از رژيم اسلامي ايران و اعتراض به حمايت اين رژيم از شورش هاي مصر و تونس است!»

اعتراف رسمي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي و معاون رئيس جمهور آمريكا اگرچه لكه ننگ ديگري است كه در كارنامه سياه و نفرت انگيز سران وطن فروش فتنه 88 به ثبت مي رسد ولي بدون اين اعترافات صريح نيز معلوم بود كه درخواست مجوز براي راهپيمايي از سوي موسوي و كروبي نمي تواند آنگونه كه به ظاهر اعلام كرده اند براي حمايت از مردم مصر باشد، چرا كه خيزش و انقلاب مردم مصر و تونس ماهيت ضدآمريكايي و ضد اسرائيلي دارد و موسوي و خاتمي و كروبي در جريان فتنه 88 به وضوح نشان دادند كه مهره هاي تابلودار مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل هستند و در نقش ستون پنجم اين مثلث به ميدان آمده بودند.

كساني كه روز قدس شعار "نه غزه، نه لبنان" سر مي دهند، روز مبارزه با استكبار به نفع آمريكا شعار مي دهند، روز عاشورا به ساحت مقدس حضرت امام حسين (ع) اهانت مي كنند، وجود مبارك حضرت صاحب الزمان (عج) را انكار مي كنند، از سوي نتانياهو به لقب "بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران" مفتخر! مي شوند، اوباما، حمايت مالي، تبليغاتي و تداركاتي از آنها را وظيفه استراتژيك آمريكا مي داند، با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، كومله، عبدالمالك ريگي، ماركسيست ها، ائتلاف مي كنند، مسجد آتش مي زنند، با قمه به هركه سمت و سوي اسلامي دارد حمله مي كنند و... چگونه مي توانند مدافع مردم مصر باشند؟ مردمي كه عليه تمامي اين پلشتي ها و جرثومه هاي فساد و تباهي قيام كرده اند.

گفتني است موسوي و كروبي به وضوح مي دانند كه مجوز راهپيمايي به آنان داده نخواهد شد. چرا كه آنان اگرچه شناسنامه ايراني دارند ولي در جريان فتنه 88- و موسوي از مدت ها قبل- نشان داده اند، هويتي نه فقط غيرايراني بلكه غيراسلامي دارند، بنابراين بديهي است كه در هيچ كجاي دنيا ستون پنجم شناخته شده دشمن را بخشي از مردم آن كشور تلقي نمي كنند.

اما، چرا سران فتنه علي رغم آن كه يقين داشتند به آنها مجوزي داده نمي شود، درخواست مجوز كرده اند؟! پاسخ اين سؤال پيچيده نيست، سران فتنه از اين طريق قصد داشته اند كه علي رغم آن همه وطن فروشي و جنايت، كماكان خود را در شمار مردم ايران به حساب آورند و از سوي ديگر، آنگونه كه منوشه امير و جو بايدن به صراحت اعتراف كرده اند، اين درخواست نيز- مانند بقيه مراحل فتنه 88- ديكته اي بوده است كه به دستور آمريكا و اسرائيل نوشته اند تا به قول "جو بايدن" با سياه نمايي درباره ايران اسلامي، مردم مصر و تونس را- به زعم خود- در پيروي از الگوي انقلاب اسلامي دچار ترديد كنند!

گفتني است كه طي هفته گذشته، سايت هاي ضدانقلاب و حامي فتنه 88 ضمن اعتراض به درخواست سران فتنه و به تمسخر گرفتن آنها بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه وقتي مخالفت با اسلام و انقلاب و امام و شعارهايي نظير نه غزه، نه لبنان را در جنبش سبز(!) فرياد زده ايم، چگونه از هواداران مي خواهيم براي حمايت از مردم مصر كه همان ديدگاه هاي [امام]خميني[ره] را دنبال مي كنند، به صحنه بيايند؟!

و بالاخره، ترديدي نيست كه اگر سران فتنه كمترين احتمالي مبني بر موافقت جمهوري اسلامي ايران با درخواست خود را مي دادند، هرگز چنين درخواستي را مطرح نمي كردند!

از سوي ديگر، سايت هاي وابسته به فتنه در خارج كشور، تاكيد كرده اند كه هواداران جنبش سبز(!!) از نگاه مردم ايران، عوامل اسرائيل به حساب مي آيند، و در صورت حضور در خيابان به قصد ثواب از سوي مردم كتك خورده و به قول سايت بالاترين "بسيجي ها هرچه دق و دلي از آمريكا و اسرائيل دارند را بر سر هواداران موسوي و كروبي و خاتمي خالي خواهند كرد".