Gerdab.IR | گرداب

25 بهمن، راه گریزی برای آمریکا و اسرائیل

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

رسانه‌‌های غربی در نظر دارند با ایجاد جریان جدیدی در ایران تحت عنوان تظاهرات 25 بهمن تا چند روز فضای رسانه‌ها و افکار عمومی را منحرف کنند تا از این مأمن به خیال خود مجالی برای تأمل بیشتر برای خروج از بحران مصر و دیگر کشورهای عربی که آماده قیام هستند بیابند.

گرداب- با توجه به حوادث اخیر و نگاهی به تحولات خاورمیانه و انقلاب های شکل گرفته در تونس، مصر، یمن، اردن، الجزایر و ... امریکا و همپیمانانش به شدت تحت فشار و زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفته اند.

سقوط و سرنگونی جیره‌ خواران امریکا و اسرائیل در منطقه بسیار مشهود است و شوکه شدن دولت امریکا از قضایای اخیر مبین به وجود آمدن خاورمیانه جدید و تحولات اساسی در منطقه است و دولتمردان آمریکایی هم با دستپاچگی شاهد شکل گیری آن هستند.

این انقلاب که رسانه های بین المللی و منطقه ای به صورت شبانه روزی در حال پوشش خبری آنند، دست آمریکا و همپیمانانش را برای دخالت مستقیم در اوضاع منطقه بسته است؛ چراکه تمام حوادث به سرعت در سطح جهان منعکس می شود.

حال بر اساس شواهد و برخی از تحلیل ها به نظر می رسد که رسانه های غربی در نظر دارند تا با ایجاد جریان جدیدی در ایران تحت عنوان تظاهرات 25 بهمن (حتی با امکان برگزار نشدن آن) تا چند روزی فضای رسانه ها و افکار عمومی را به این سمت منحرف نموده تا از این مأمن به خیال خود فرصت و مجالی برای تأمل بیشتر برای خروج از بحران مصر و دیگر کشورهای عربی که آماده قیام هستند بیابند.

ضمنا نباید فراموش کرد که آنان همچنین با این اقدام سعی در احیای مجدد فرزند معیوب خود، جنبش سبز(!)، دارند.