Gerdab.IR | گرداب

شکار ایرانیان از سوی MI6 در دبی

تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

سازمان اطلاعات انگلیس در یک اقدام جدید برای شناسایی و استخدام ایرانیان، 5 نفر ایرانی را به استخدام خود درآورده و در فرودگاه دبی مستقر کرده است.

یکی از اهداف سازمان اطلاعاتی روباه پیر که همیشه به دنبال آن بوده جذب ایرانی هایی است که بتوانند در راستای اهداف استعماری آنها خدمات شایانی ارائه دهند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان، سازمان اطلاعات انگلیس در یک اقدام جدید برای شناسایی و استخدام ایرانیان، 5 نفر ایرانی را به استخدام خود درآورده و در فرودگاه دبی مستقر کرده است. وظیفه این افراد شناسایی و مشخص کردن شغل و آدرس افرادی  است که از هواپیمایی ایران به فرودگاه دبی وارد می‌شوند.

لازم به ذکر است این افراد در پشت مانیتوری که به راحتی دیده نمی شوند این کار را انجام می دهند، بعد در صورت مناسب تشخیص دادن افراد مذکور به فرد نشان شده در کشور امارات نزدیک شده و در صورت موافقت به سرویس اطلاعاتی انگلیس معرفی می شوند.