Gerdab.IR | گرداب

اسناد تقلب در انتخابات

تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۸۹

پایگاه‌های خبری از ایران گزارش می‌دهند که تعداد بسیار زیادی مرغ و خروس و شترمرغ به کسانی می‌دهند که در انتخابات شرکت کنند...