Gerdab.IR | گرداب

فروش فیلم ضدایرانی در خیابان‌های تهران

تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۸۹

در این فیلم با زیر پا نهادن اصول اخلاقی و شئونات اسلامی‌، به بیننده القا‌ می کند که علت اصلی حضور جوانان ایرانی در مجالس لهو و پارتی‌های شبانه‌، نارضایتی از وضعیت موجود کشور در ابعاد و زمینه های مختلف است!

در ادامه تلاش ها و اقدامات برنامه ریزی شده دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت به انحراف کشیدن قشر جوان کشور‌، به تازگی فیلمی غیراخلاقی از سوی برخی از افراد سودجو و فرصت طلب به متقاضیان عرضه می شود.

به گزارش گرداب به نقل از ندای انقلاب، در این فیلم با زیر پا نهادن اصول اخلاقی و شئونات اسلامی‌، به تبلیغ و ترویج روابط نامشروع بین جوانان در کشور می پردازد و به نوعی به بیننده القا‌ می کند که علت اصلی حضور جوانان ایرانی در مجالس لهو و پارتی‌های شبانه‌، نارضایتی از وضعیت موجود کشور در ابعاد و زمینه های مختلف است!

فیلم مذکور ساخته گراناز موسوی است که مراحل فیلم برداری آن در سطح شهر تهران انجام شده و برخی از بازیگران سینمای کشور نیز درآن ایفای نقش کرده اند.