Gerdab.IR | گرداب

داستان اکشن - تخیلی فتنه گران در مورد حامد نورمحمدی

تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۸۹

سایت عطاءالله مهاجرانی در خبری با عنوان "شهادت حامد نورمحمدی‌، دانشجوی دانشگاه شیراز در جریان مراسم اول اسفند" دروغ شاخ دار دیگری را منتشر کرد..."موج سواری جریان فتنه بر خون یک جوان‌." این جمله ای است که حال و هوای امروز فتنه گران در شیراز را توصیف می کند. پس از آنکه جریان ضدانقلاب سبز نتوانست از پروژه یک اسفند بهره ای ببرد‌، اکنون رسانه های منتسب به این جریان بیش از هر چیز به پروژه کشته سازی روی آورده اند از همین رو به فاصله کمتر از نیم ساعت از وقوع تصادف نام این جوان به تیتر یک تمامی سایت های ضد انقلاب تبدبل شد‌:

ساختن موج...
سایت عطاءالله مهاجرانی در خبری با عنوان "شهادت حامد نورمحمدی‌، دانشجوی دانشگاه شیراز در جریان مراسم اول اسفند" دروغ شاخ دار دیگری را منتشر کرد...
احضار دوستان و هم دانشگاهیان حامد نور محمدی به حراست دانشگاه شیراز...
بالاترین –  موضوع داغ‌: حامد نور محمدی دانشجوی لرستانی شهید اول اسفند...
شهادت حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه شیراز در جریان مراسم اول اسفند...

موج سواری...
برگزاری مراسم گرامی داشت حامد نور محمدی در...
تجمع گسترده و گرامی داشت یاد حامد نور محمدی در...
ما که چیزی ندیدیم و هنوز هم از این شاهدان عینی خبری نیست.

مرده دزدی!!! بله غیر از این چه چیزی از یک جریان دروغ گو و سران آن می شود انتظار داشت؟!! جریانی که تعداد فریب خوردگانش در یک شهر چند میلیونی به زحمت به صد نفر می رسد‌! تجمعات گسترده‌! زیر صد نفری متشکل از افرادی است که از ظاهرشان پیداست دردی ندارند جز‌...‌.

 می پرسید این‌... چیست‌؟ این‌... همان چیزی است که در پس ظاهر این ها مخفی شده است‌، آرایش غربی‌، ‌مانتوهای کوتاه بدن نما، روسری های برداشته شده، شلوارهای تنگ و کوتاه دختران - دستبندهای سبز‌، لباس های تنگ و بدن نما، ابروهای برداشته شده ‌ پسران این تجمعات‌، این‌...‌، همان آزادی فساد است‌. دروغ گویی سایت جرس در مورد این تصادف در نوع خود بسیار تعجب آور است‌: "‌بنا به گزارش منابع  خبری و شاهدان عینی‌، وی را از بالای پل نمازی به پایین پرت کرده اند"‌، حال کدام شاهدان عینی‌؟!! فقط خدا می داند‌، محل تجمع فرقه سبز که در سایت های زنجیره ای خود منتشر کرده بودند‌، میدان نمازی یکی از میادین اصلی شهر شیراز و در ساعت پانزده عنوان شده بود که البته در کمال آرامش و بی اعتنایی مردم بار دیگر رسوایی و بی آبرویی برای این فرقه ضدانقلاب را رقم زد‌، این در حالی است که حامد نور محمدی در کنار گذر منتهی به خیابان نشاط شهر شیراز تصادف کرده است و حتی خط ترمز سی و یک متری این تصادف همچنان در محل مشهود است و این یک شاهد است.

 می گویند دروغ هر چه بزرگ تر باشد باور کردنش آسان تر است و این روزها رسانه های فتنه کاری ندارند جز ساختن و بزرگ کردن دروغ و روایت داستان اکشن - تخیلی سایت های نزديک به عوامل فتنه در مورد حامد نورمحمدی.

کانون وبلاگ نویسان فتح