Gerdab.IR | گرداب

استراتژی جدید فتنه‌گران پس از شکست در اغتشاشگری

تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

تلاش برای تداوم فتنه از سوی کسانی صورت می گرفت که با سوء استفاده از صبر و متانت و رأفت اسلامی سران نظام به بیانیه پراکنی غیر قانونی ادامه دادند و از اتحاد غیرقانونی خودشان با رژیم ها و رسانه های صهیونیست توبه نکردند.

گرداب- به نام او که مکر را به مکار بر می گرداند!
به نظر می رسد پس از شکست جریان فتنه در ایجاد تشنج در کشور در اول اسفندماه و بعد از جنایات بیست و پنج بهمن فتنه گران که از فضای مجازی تا همین هفته پیش برای تهییج فریب خوردگان برای ایجاد تشنج و شورش استفاده می کردند به فکر استفاده از تکنیک جدیدی افتاده اند که ظاهرا مظلوم نمایی است. وبسایت های رسمی جریان فتنه به صورت همزمان چند روز گذشته مطلبی را منتشر کرده بودند تحت عنوان "درد دل با مسئولان نظام و راهکارهای خروج از بحران."

در این نوشته سراسر دروغ و منافقانه، فتنه گران سعی کرده اند با تقلید ادبیات مذهبی و انقلابی ضمن مظلوم نمایی، شبهه افکنی هایی در اصالت حرکت انقلابی مردم و رهبران ایرانی اسلامی به وجود آورند که می خواهم خیلی فشرده برای تنویر افکار عمومی به آنها بپردازم.

آنان اساس مطلب منافقانه شان را بر این مبنا قرار داده اند که نظام اسلامی و حامیان انقلابی این نظام مقدس مسئول شرایطی هستند که فتنه گران تلاش کردند کشور را به سوی آن بکشانند و مدعی شده اند مسوولان بحرانی خودساخته در کشور ایجاد کرده اند چرا که با اعتراضات انتخاباتی برخورد شده است!!

اولا، آقایان ظاهرا با استفاده از تکنیک "موزاییکی رسانه ای" سعی دارند هنگام نوشتن مقاله هایشان ذیل عناوین نامه سرگشاده و درد دل خود را در جایگاه ناظر بی طرف قرار دهند، در حالی که خودشان متهم اصلی خونهای ریخته شده هستند؛ چرا که با ادعای تقلب فتنه عظیمی را آغاز کردند و خیانتی عظیم به ملت کردند.
 
آیا نباید به جای اینگونه شبهه افکنی در مورد برخورد با آشوب های غیرقانونی خیابانی به اصل این مطلب بپردازند که چرا ایجاد اغتشاش کردند؟ چرا برفرض که مدعی تقلب و بی قانونی بودند دلایل خود را به مرجع قانونی ارائه ندادند، سرانشان از شرکت در جلسات بررسی ادعا سرباز زدند و منتظر بررسی شورای محترم نگهبان نماندند؟
 
چگونه می توان ادعای قانون شکنی دولت را مطرح کرد اما خود از راه قانون شکنی وارد شد و قانون را زیر پا گذشت؟ در حالی که هنوز هم قریب دو سال بعد از این ادعای منافقانه نتوانسته اند دلیلی برای زیر سوال بردن صحت انتخابات ارائه کنند که حتی حامیان خودشان را قانع کند چه برسد به مراجع قانونی.
 
از پاسخ به این سوال طفره می روند و تاکید می کنند که در اسفند ۸۹ هستیم و نه در خرداد ۸۸ و بحث تقلب گذشته است. اتفاقا مصیبت اصلی همان ادعای فنتنه گرانه و در پی گرفتن روش های غیر قانونی از همان زمان است.
 
نویسنده نامه سرگشاده مدعی شده که چون او جوان است و از او برای حال بحران کمک گرفته نشده پس عدم استفاده از جوانان در حل بحران سبب ادامه قائله شده است. اولا جوانان حامیان اصلی نظام هستند، بسیج و ارتش بیست میلیونی جوانان هستند.
 
تلاش برای تداوم فتنه از سوی کسانی صورت می گرفت که با سوء استفاده از صبر و متانت و رأفت اسلامی سران نظام به بیانیه پراکنی غیر قانونی ادامه دادند و از اتحاد غیرقانونی خودشان با رژیم ها و رسانه های صهیونیست توبه نکردند.
اما صبر حدی دارد، از متانت برداشت به ضعف کردند و رأفت اسلامی وقتی برای خون ریزی مورد سوء استفاده قرار گیرد تداومش ناعادلانه است و تداوم نخواهد یافت!

حکومت مسئول حفاظت از رای و حق ملت است. ۶۳% به رییس جمهور منتخب و چهل میلیون به نظام رای دادند. این که چند هزار نفر را فریب داده اید دلیل نمی شود که حکومت از حق اکثریت قاطع به صرف به خیابان آمدن اغتشاش گران صرف نظر می کرد. ادامه این آشوب گری و خون ریزی برای من نوعی و قاطبه ملت قابل قبول نیست و انتظار برخورد قاطع را داریم.

بیان این مطلب که برای رفع فتنه نظام باید قدم اول را پیش بگذارد و حصر و حبس فتنه گران را پایان دهد، دروغ دیگر و فنته گری دوباره است. کشور قانون دارد آقایان! اینطور نیست که فشار بیاورید و فتنه کنید و قتل و اغتشاش کنید و جایزه هم بگیرید! مگر این همه مدت سران فتنه به آغوش نظام و ملت بازگشتند که حالا ادعا می کنید اگر نظام قدم اول را بردارد "صفای دل سبزها" را خواهد دید؟ مگر جز فتنه کاری کردند که هنوز بر همان طبل باطل می کوبید؟
 
محمدرضا حسینی