Gerdab.IR | گرداب

رئیس قوه قضائیه: دربرخورد قضائی استثناء وجود ندارد

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عده ای که اتهامشان برجسته است و اتهامات قابل توجهی دارند در تلاشند از حضور در دادگاهها اجتناب کنند، تأکید کرد: «قضات باید محکم بایستند و تابع این سخنان و جنجال ها نباشند.»

رئیس قوه قضائیه گفت: «احساس می کنم خیلی ها برای خود حاشیه امن قائلند، اما از منظر قانون، شرع، کتاب و سنت،‌ کسی از برخورد قضائی استثناء نیست.»
 
به گزارش گرداب، آیت الله آملی لاریجانی در همایش دو روزه دادستانهای عمومی انقلاب و نظامی سراسر کشور افزود: «کسانی از اصل حضور در دادگاهها اجتناب می کنند و آن را برای خود ننگ و آور می دانند در حالی که مولای ما، در محضر قاضی حاضر شد.»

وی با بیان اینکه عده ای که اتهامشان برجسته است و اتهامات قابل توجهی دارند در تلاشند از حضور در دادگاهها اجتناب کنند، تأکید کرد: «قضات باید محکم بایستند و تابع این سخنان و جنجال ها نباشند.»

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به محض برخورد با یک محارب، هزاران سخن بلند می شود، افزود: «کسی سرقت مسلحانه کرده است و به همه جا نامه پراکنی می کند که بی‌گناهم.»

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قاضی برای عادلانه عمل کردن، باید شجاع و مقتدر باشد، گفت: «کوتاهی در این جا نه فقط به دستگاه قضائی، بلکه به کل نظام ضرر می زند.»

وی افزود: «انعکاس بیرونی این کارها یک طرف و مسئولیت الهی آن طرف دیگر است.»

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه از نظر چهره ای که برای دستگاه قضائی و نظام می سازیم، مسئولیم، تأکید کرد: «قضات نباید در مقابل هیاهوها منفعل شوند و باید به کار خود مقتدرانه عمل کنند.»

منبع: واحد مرکزی خبر