Gerdab.IR | گرداب

حراج آبروی بی‌بی‌سی در چهارراه دروغ سبز

تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

پيشرفتهاي ايران در ابعاد علمي، پزشكي، اقتصادي، بهبود معيشت مردم و... در "رسانه بي طرف بي بي سي" جايي ندارد، مگر آنكه بخواهد آن پيشرفت را يك خطر براي جامعه جهاني بخواند.

گرداب- بنگاه خبرپراكني بي بي سي وابسته به دولت استعمارگر انگلستان طي دو سال از شروع كار خود از ابزارهاي مختلفي براي تاثيرگذاري و جذب مخاطب در ميان فارسي زبانان اعم از ايران و ساير كشورهاي فارسي زبان بهره مي‌گيرد.

تجربه فعاليت شبكه BBC نشان داده است كه سياستگذاران رسانه‌اي در بريتانيا، تبحر خاصي در انتخاب هدفمند استراتژي و به خصوص "زمان راه اندازي رسانه" دارند.

تبليغ پروپاگاندايي براي همنوا ساختن مخاطب
"پروپاگاندا" يكي از شيوه‌ها و تكنيك‌هاي رسانه‌اي است كه بي بي سي از آن بهره مي گيرد؛ توضيح اينكه پروپاگاندا شامل تكنيك‌هايي است كه براي تغيير رفتار عامه و تأثير بر آنها به كار برده مي‌شود. در اين روش، شيوه‌ها حساب شده و جزئي، اهداف مشخص و در عين حال محدود بوده و سرانجام موضوعات مورد تبليغ غالباً سياسي است. درشيوه تبليغي پروپاگاندا قواعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا القاء مفاهيم و مطالب از طريق آنها انجام شود.

در يكي از اين قواعد شرايطي ترسيم مي شود كه مخاطب را در فضاي جمعي قرار داده تا همنوا با ديگران به رفتارهاي جمعي مبادرت ‌كند. به عنوان مثال در شرايط بعد از انتخابات با انتخاب و گزينش تصاويري كه ادعاي خاص و ناب بودن آن را دارند به گونه اي القا مي كنند كه اغتشاشات انجام شده بسيار وسيع و گسترده بوده و امكان انعكاس كامل آن نبوده است.

از روشهاي ديگر پروپاگاندايي بي بي سي اين است كههدف مورد نظر خود را در لفافه و غير مستقيم بيان مي كند چرا كه مي داند جامعه ايراني با عنايت به حس ميهن دوستي خود از دخالت و نفوذ بيگانگان بر سرنوشت كشورشان بيمناك است. از اين رو با استفاده از ضرب المثل قديمي "يكي به نعل و يكي به ميخ" اداي بي طرفي در مي آورد و از سوي ديگر با برجسته كردن مشي بي‌طرفي عملاً به طرفداري خود وجهه اخلاقي و قانوني مي‌بخشد.

بي بي سي عجله اي براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود ندارد و سعي مي‌كند در يك پروسه طولاني و هدفمند برنامه‌هاي خود را به سرانجام برساند؛ بنابراين بر خلاف برخي شبكه‌هاي ضدانقلاب كه از رويارويي مستقيم با نظام اسلامي سخن مي گويند اين شبكه با زيركي خاص استعمارگر پير، سعي در بزرگنمايي ايرادات كوچك و ناديده گرفتن توانايي‌هاي نظام در ابعاد مختلف دارد.

ادعاي بي طرفي و شيوه انعكاس اخبار
پيشرفتهاي ايران در ابعاد علمي، پزشكي، اقتصادي، بهبود معيشت مردم و... در "رسانه بي طرف بي بي سي" جايي ندارد مگر آنكه بخواهد آن پيشرفت را يك خطر براي جامعه جهاني بخواند. از سوي ديگر براي نجات دادن يك زن قاتل از چنگ قانون آسمان و ريسمان را به هم مي بافد و طي يكي دو هفته اولين خبر اين شبكه مي شود؛ گويي كه در ايران 70 ميليون چشم نگران منتظر سرنوشت اين قاتل است.

نمونه ديگر بحث هدفمندي يارانه ها بود كه اين رسانه با انواع ترفندها سعي کرد مردم را از اجراي آن بترساند كه اين روش گاه با استفاده از يك به اصطلاح كارشناس استفاده مي شد و گاهی از شاهدان عيني كه با تماس با اين رسانه از نگراني جامعه ايران از اجراي آن خبر مي دادند.

از روش غير مستقيم تا كنار گذاشتن نقاب
البته هميشه اين روش غيرمستقيم براي آنان كارايي ندارد و برخي اوقات ناچارند "مستقيم وبدون نقاب" وارد شوند و مردم را به حضور در خيابانها فرا بخوانند و عملا از صبح تا شب به استخدام رايگان سران فتنه و حاميان خارجي آنان براي ايجاد تجمع و ناامني درآيند.

آخرين شاهد مثال اين امر فراخوان 25 بهمن ماه فتنه گران براي انحراف در نهضت اسلامي خاورميانه بود كه اين رسانه سنگ تمام گذاشت وحدود دو هفته شبانه روز به تبليغ اين مراسم مي پرداخت تا شايد بتواند چندصد نفري رابه داخل خيابانها بكشاند و با پوشش وسيع آن از سرايت ناآرامي هاي منطقه به ايران خبر دهد و با اين بهانه شانه هاي اسرائيل و آمريكا را از فشار كمرشكن خيزش اسلامي منطقه برهاند.

اما تمام آن سرمايه‌گذاري تمام عيار نتوانست در تهران 10 ميليوني حتي ده هزار نفر را به خيابانها بكشاند. در شهرهاي ديگر كه حتي نتوانستند يك تجمع دو رقمي را به ثبت برسانند. فضاحت 25 بهمن اين شبكه را محتاط ساخته تا مقداري محافظه كارانه تر به صحنه بيايد و اندك آبرويي نيز براي خود باقي بگذارد؛ از اين رو اتخاذ رويكرد غيرمستقيم بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت.

تحريك احساسات مردم در آستانه دهم اسفند
پس از اعلام فراخوان شعبه خارجي فتنه سبز براي تجمع در روز دهم اسفندماه به بهانه تولد يكي از سران فتنه، اين شبكه سعي كرد به جاي فراخواني مردم، احساسات آنان را تحريك سازد و با تهييج عواطف و استفاده از ابزار شايعه سازي اهداف ناكام خود را پيش ببرد.

بدين منظور از چند روز گذشته بر اين شايعه دامن زد كه موسوي و كروبي اخيرا بازداشت و به "زندان حشمتيه" منتقل شده اند. با اينكه اين موضوع چندين بار از سوی مسئولان امر تكذيب شد، اما آنان تا آخرين لحظات دو روز گذشته تلاش داشتند با ابزار تحريك عواطف، مردم و جوانان را به خيابان‌ها بكشانند.

اما اين نقاب جديد بي بي سي نيز نتوانست مردم بصير ايران را بفريبد و حتي يك تجمع كوچك نيز روز 10 اسفند در خيابانهاي تهران براي دلخوشي صاحبان بي بي سي و حاميان اصلي آن تشكيل نشد.
 
منبع: جوان