Gerdab.IR | گرداب

دیکتاتوری رسانه‌ای و رسانه‌های دیکتاتوری

دیکتاتوری پنهان جهانی

تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

ما در دنیای کنونی در چنتره یک دیکتاتوری عظیم هستیم که به آن دیکتاتوری رسانه‌ای می‌گویند.

دیکتاتوری؛ کلمه‌ای که این روز‌ها، با توجه به انقلاب‌های بزرگ منطقه و سرنگونی حکومت‌های دوست  انگلیس و آمریکا در منطقه، زیاد به گوش می رسد.

در تعریف دیکتاتوری حکومت خودرای‌، مستبد‌، خودمختار و یک نفره را آورده‌اند که تا حدودی معنای آن را می‌رساند ولی این تعریف جامع افراد نیست، چرا که  بخش اعظم و پنهان دیکتاتوری را در بر نمی‌گیرد.

بخشی که در تمام دنیا ریشه دوانده و تقریبا اکثریت مردم دنیا با آن موجه هستند ولی از وجود آن خبر ندارند.

شاید از خود بپرسید مگر در عصر انفجار اطلاعات هم چنین چیزی ممکن است؟ متاسفانه پاسخ "بلی" است.ما در دنیای کنونی در چنتره یک دیکتاتوری عظیم هستیم که به آن دیکتاتوری رسانه‌ای می‌گویند.

دیکتاتوری که با محدود کردن انتشار اخبار واقعی اقدام به پخش خبر‌هایی می کند که خودش می خواهد و صد البته اخباری که به ضرر او باشد در بین این اخبار منتشره جای ندارند.

این دیکتاتوری همان نظام پروپاگاندای رسانه‌ای یا شبکه جهانی رسانه‌های وابسته به محافل قدرت است.

در کتاب پورتکل های یهود که دستور العمل صهیونیست ها برای به سلطه کشیدن جهان است به این موضوع بر‌می‌خوریم.  سال 1897 در کنفرانس بال در کشور سوئیس و هنگامی که صهیونست‌ها این کتاب را می نوشتند به نقش مهم مجرای جهانی خبر اشاره کرده و می‌گویند:
«یهودیان با جامه عمل پوشاندن بر این اصل (تسلط بر شاهراه اطلاع رسانی دنیا)، کنترل اخبار جهان را به دست می‌گیرند و تنها اخباری به اطلاع همگان می‌رسد که به سود صهیونیسم و یا در راستای اهداف آنها بوده و از این طریق عقاید خود را به همگان تحمیل می کنند.»

بله این دستور  از سال 1897 سر لوحه عمل صهیونیست‌ها قرار گرفت و جالب است بدانید تا امروز به بهترین وجه ممکن اجرا شده و تقریبا رسانه‌های مستقل یا غیر وابسته به این محفل به عدد انگشتان دست هستند. به اطراف نظری بیاندازید. چرا باید بهائی ها در شبکه بی‌بی‌سی فارسی دارای قدرت باشند؟ آیا غیر از این است که بی‌بی‌سی فارسی و بهائی‌ها از یک جا دستور می‌گیرند‌؟

اولین خبرگزاری بزرگ دنیا چه بود و از سوی چه کسی تاسیس شد‌؟
اولین خبرگزاری بزرگ دنیا رویترز بود که در سال ۱۸۵۱ توسط  "پاول یولیوس رویتر" یهودی بنا شد‌. کافی است یک جست وجو در اینترنت کنید تا متوجه شوید روپرت مرداک یهودی بیش از نیمی از رسانه‌های خبری آمریکا و بسیاری از رسانه های معروف دنیا را در اختیار دارد.

این یعنی اکثر اخباری که ما از دنیای اطراف خود می‌شنویم از فیلتر این رسانه ها عبور کرده و ما اطلاعاتی را که بر اساس آنها قضاوت و تصمیم‌گیری می‌کنیم را نه به طور کامل و نه به طور واقع بینانه  به دست می‌آوریم و این همان دیکتاتوری پنهان رسانه‌ای است.

اما این همه ماجرا نیست چرا که این لابی دیکتاتوری جهانی یک عامل قدرتمند دیگر برای افزایش  نفوذ و تسلط خود بر مردم دنیا به کار گرفته  که آن هم نوعی دیگر دیکتاتوری است و آن دیکتاتوری سکس و فحشا است که نقش مکمل برای عامل قبلی به حساب می‌آید.

صهیونیست‌ها و استکبار جهانی برای اینکه بدون هیچ دغدغه‌ای بتوانند دنیا را استثمار کنند، با ابزارهای رسانه‌ای خود همه ذهن و فکر مردم دنیا را به سمت نیاز های پست جنسی و جسمی کشانده و با تمام قدرت و با استفاده از ابزارهایی نظیر سینما که در راس آن هالیوود است و با ایجاد فرقه‌ها و گروه ‌هایی که همه اعتقاد و مرامشان سکس و فحشا است دست به تخریب گسترده اخلاق و دین زده‌اند.

از طرفی تجارت سکس منبع جدیدی برای درآمد های سرشار نیز برای آنها به حساب می‌آید.

نوبت ما