Gerdab.IR | گرداب

درخواست ایران برای بررسی ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی غربی با جندالله و پژاک

تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

نماینده کشورمان پناه دادن این گروه‌ها از سوی کشورهای غربی و حمایت های تجهیزاتی، مالی و آموزشی که سرویس های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی به ویژه انگلیس و آمریکا از این گروه ها را دارند، تقبیح کرد.

نماینده کشورمان در شورای حقوق بشر در جریان نشست این شورا در سوئیس پیرامون بررسی موضوع "گروگان‌گیری تروریستی و حقوق بشر" از این شورا خواست ارتباط مشکوک سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با گروه های تروریستی مانند منافقین، جندالله و پژاک را بررسی کند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان، نماینده کشورمان در این نشست با تشریح اقدامات و گروگان‌گیری‌های تروریستی که از سوی این گروه‌ها در ایران طی سال‌های اخیر به ویژه از سوی جندالله صورت گرفته و موجب کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان و مسئولین بی گناه ایرانی از جمله زنان و کودکان شده است، اعلام کرد شواهد بسیاری وجود دارد که این گروه ها از سوی کشورهای غربی حمایت می شوند.

نماینده کشورمان خروج نام منافقین از لیست گروه های تروریستی از سوی اتحادیه اروپایی را محکوم کرد. همچنین وی پناه دادن این گروه‌ها از سوی کشورهای غربی و حمایت های تجهیزاتی، مالی و آموزشی که سرویس های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی به ویژه انگلیس و آمریکا از این گروه ها را دارند، تقبیح کرد.

وی  این کشورها را مسئول اقدامات این گروه ها و ریخته شدن خون تعداد کثیری از ایرانیان بی گناه در عملیات های تروریستی دانست و از جامعه جهانی و شورای حقوق بشر خواست تحقیق دقیقی از ارتباط سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با این گروه‌ها را انجام دهند.