Gerdab.IR | گرداب

پیام به آنهایی که حرف می‌زنند و می‌نویسند

تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

اگر قضاوت شما غیر از آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد، تعدّی از جادهٔ تقواست...