Gerdab.IR | گرداب

خبرنگار مرکز بررسی جرایم سازمان یافته گزارش داد:

دیدار مسئولین مرکز بررسی جرایم سازمان یافته با آیت الله مصباح یزدی

تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸

حضرت آيت‌الله مصباح يزدي در ديدار جمعي از مسئولين مركز بررسي جرائم سازمان‌يافته سپاه و دست‌اندركاران پروژه گرداب ضمن تشكر و قدرداني از فعاليت سپاه پاسداران در فداكاري و دفاع از فرهنگ و باورهاي اسلامي تاكيد كردند: اطلاع از زمينه‌هاي فساد نبايد نااميدكننده باشد بلكه بايد احساس مسئوليت را در فرزندان خميني كبير بيشتر كند.

مقدمه:
حضرت آيت‌الله مصباح يزدي در ديدار جمعي از مسئولين مركز بررسي جرائم سازمان‌يافته سپاه و دست‌اندركاران پروژه گرداب ضمن تشكر و قدرداني از فعاليت سپاه پاسداران در فداكاري و دفاع از فرهنگ و باورهاي اسلامي تاكيد كردند: اطلاع از زمينه‌هاي فساد نبايد نااميدكننده باشد بلكه بايد احساس مسئوليت را در فرزندان خميني كبير بيشتر كند.
ايشان با بيان اين مطلب افزودند: ارادۀ الهي بر اين است كه زمينۀ رشد انسانها در آخر زمان به صورت تصاعدي باشد براي اينكه زمينۀ انتخاب و اختيار فراهم شود. كارهاي شيطاني گسترش مي‌يابد و با سرعت پيش مي‌رود و در مقابل، امكان كارهاي خير هم به همان نسبت افزايش مي‌يابد.
آيت‌الله مصباح يزدي گفتند: متأسفانه ما در اكثر اوقات آثار سوء اين حركت را مي‌بينيم ولي غافل هستيم كه مي‌شود كارهاي بسيار خوبي انجام داد و به اين مسئله توجه نداريم چون تنبلي مي‌كنيم و دنبالش نمي‌رويم ولي ارادۀ حكيمانۀ الهي لغو نيست. اطلاع از اين زمينه‌هاي فساد نبايد نااميدكننده باشد بلكه بايد احساس مسئوليت ما را بيشتر كند و ما به كار مثبت بپردازيم و مطمئن باشيم كه «والله غالبا علي امره»

مسئوليني كه باعث بروز اينگونه فسادها شدند و حتي آن را تشويق كردند:
حضرت آيت‌الله مصباح يزدي با قابل پيش‌بيني خواندن اين فسادها افزودند: اين پديده كه يكي از جلوه‌هاي فرهنگ الهادي است از سالهاي پيش، دستكم دو دهۀ قبل به صورت مبهم قابل پيش‌بيني بود. مطمئناً تفاسير اين مسائل را كسي نمي‌توانست پيش‌بيني كند اما اجمالاً مي‌شد حدس زد كه چه خطرهايي از چه مقوله‌اي در پيش است.

ايشان در ادامه اظهار داشتند: خوشبختانه مقام معظم رهبري از همان ابتدا به اين مسائل توجه داشتند و در صحبت‌هايي كه مي‌فرمودند بارها به اين مسائل اشاره داشتند صحبتهايي نظير «شبيخون فرهنگي» و... اگر تفصيلاً نبود اما اجمالاً شامل اينگونه مقولات مي‌شد.

آيت‌الله مصباح يزدي تأكيد كردند: متأسفانه برخورد كساني كه بايد اقدام مي‌كردند با هشدارهاي رهبري اصلاً متناسب نبود. كساني كه دست‌اندركار مسائل اجرايي كشور و ساير قواي كشور بودند به چند دسته تقسيم مي‌شدند:
دستۀ اول انسانهاي خوب، متدين و دلسوزي بودند اما معتقد بودند كه اين يك بلاي عالم‌گير است كه اتفاق خواهد افتاد و هيچ كاري نمي‌توان انجام داد. يك سيل بنيان‌كن است كه راه افتاد و پيش خواهد رفت و هيچ چيز جلويش را نمي‌گيرد.

مدير مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، با بيان اين كه اين افراد نيز خود به چند دسته تقسيم مي‌شدند ادامه داد: دسته اول افرادي بودند كه مي‌گفتند حالا كه نمي‌توانيم كاري بكنيم تسليم مي‌شويم. عده‌اي هم مي‌گفتند نه، درست است كه ما نمي‌توانيم جلوي آنها را بگيريم اما بايد كار مثبت انجام بدهيم. بايد از اين ابزار و تكنولوژي استفاده كنيم تا بتوانيم كارهاي خوب، حرفهاي خوب، مطالعۀ خوب و برنامۀ خوب اجرا كنيم و با آنها مقابله به مثل كنيم ولي اين افراد نه چندان تعدادشان زياد بود و نه امكاناتي در اختيار داشتند. اما همگي اين اتفاق نظر را داشتند كه نمي‌توانيم جلوي آنها را بگيريم.

آيت‌الله مصباح يزدي در توصيف دستۀ دوم گفتند:این افراد كلاً نسبت به اين مسائل بي‌تفاوت و كمابيش تفكر سكولاريستي داشتند. مي‌گفتند اين مسائل شخصي است.

ايشان ادامه دادند: دستۀ سوم افرادي بودند كه از بد و خوب بودن اين قضايا خبر داشتند، باآن هم مخالف بودند اما مي‌گفتند ما اگر بخواهيم با اينها مقابله كنيم در دنيا به تحجر متهم مي‌شويم. به هر حال افراد ضعيف‌النفس ديگري هم بودند كه تنها به دنبال پول و مقام و احياناً اهداف سياسي خودشان بودند. متأسفانه بعد از جنگ در مقدس‌ترين نهادهاي ما چنين ضايعاتي پيدا شد. اگر در خود مسئول نبود در اعضاي خانواده‌اش بود. اينها واقعياتي هستند كه وجود دارند. بايد آنها را بشناسيم و درك كنيم.

اشتباه مسئولين و افتادن به چاه مجاهدين:
عضو مجلس خبرگان رهبري درباره افرادي كه استراتژي اسلام در برخورد با مفاسد را فقط استراتژي مثبت مي‌دانند افزودند: بعضي‌ها حس نيت احراز شده‌اي دارند به اين معنا كه هم حسن نيت دارند، ما مي‌دانيم كه حسن نيت دارند اما تصور مي‌كنند كه استراتژي اسلام در برخورد با مفاسد فقط استراتژي مثبت و فعاليت ايجابي است و باور ندارند كه اسلام برنامه‌هايي براي بازدارندگي و جلوگيري هم دارد. اين افراد در عمق دلهايشان بر اين باورند كه در اين زمان بايد بيشتر به كارهاي فرهنگي بپردازند. اين افراد آدمهاي خوب و دينداري هستند اما دين را همينطور درك كرده‌اند و اگر كسي يك نوع فعاليت در جهت بازدارندگي انجام بدهد مي‌گويند اين فرد خشونت‌طلب است. به عنوان مثال: در مورد مسائل قضايي و كيفري اگر فردي صحبت از اجراي حدود و انجام آن بكند خشونت‌طلب ناميده مي‌شود وقتي هم مي‌گوييم اين نص صريح قرآن است، مي‌گويند اينها مالِ زمان گذشته بود.

ايشان در ادامه اظهار داشتند: اولين قدمي كه مجاهدين را به انحراف كشاند از همين جا شروع شد وگرنه مجاهدين هم انسانهايي اهل نماز، روزه، فداكاري و... بودند. اولين خطايشان اين بود كه احكام اسلام را تاريخمند مي‌دانستند و مي‌گفتند احكام اسلام را بايد در عمل تشخيص داد و ماييم كه مي‌توانيم بفهميم اسلام امروز چه مي‌گويد.

ايشان ادامه دادند: در حال حاضر هم ريشۀ اين رگه در خيلي از افراد هست. اگر بخواهيم راه مقابله با اين مفاسد را پيدا كنيم بايد بفهميم ريشۀ اين مفاسد از كجا شروع شد.

حضرت آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي تأكيد كردند: قالب اين مسائل يك ريشۀ فكري دارند و به وسيلۀ بعضي مطالعات و سخنراني‌ها در ده‌ها سال قبل شايع شده و مقبوليت پيدا كرده‌اند. مسائلي مثل دموكراسي، ليبراليسم و تاريخمند بودن احكام و... تا به امروز كه رسيده‌اند به پلوراليزيم ديني، قرائت‌هاي متعدد و ... اين مسائل همه از همان ريشه و رگه آب مي‌خورند و متأسفانه در مسئولين ما كمابيش يكي دو تا از اين رگه‌ها وجود دارد. اگر مسئولين و افراد ريگي به كفششان نيست و واقعاً خواستار خدمت هستند بايد بفهمند ريشۀ اين خطاها از كجاست.

نوع اقداماتي كه بايد صورت پذيرد:
ايشان در مورد اقداماتي كه بايد صورت بگيرد گفتند: اقداماتي كه انجام مي‌دهند بايد به گونه‌اي باشد كه ريشه‌هاي فكري را عوض كند. تا زماني كه ما تعدد قرائتها را قبول داريم آزادي به معناي بي‌بندوباري را به عنوان بزرگترين محبت الهي قبول داريم، هر جايي كه برويم همين مفاسد وجود خواهند داشت.

ايشان ادامه دادند: توجه به اين مسائل در حركتهاي ايجابي ما هم مؤثر خواهد بود. يعني وقتي شما بخواهيد مطلبي را به مخاطب انتقال بدهيد بايد بدانيد كه چه مطلبي با چه آهنگي بايد القا شود تا مفسده به بار نيايد، در غير اين صورت اگر حرف شما هم همان آهنگي را داشت كه بعضي از مسئولين مي‌گويند نتيجه‌اي غير از اين انتظار نمي‌رود.

ايشان تأكيد كردند: در زمينه‌هاي مربوط به جوانان بايد كارهاي زيادي صورت بگيرد، از جمله:
1ـ حقيقت اسلام را آن طور كه هست بشناسيم.
2ـ زبان تفاهم با نسل جوان را ياد بگيريم كه اين حقيقت را با چه زباني بيان كنيم كه جوان نسل امروز بتواند باور كند و بپذيرد و در عين حال اصالتش حفظ و چيزي از آن كم و كاست نشود.

چه كارهايي بايد انجام دهيم؟:
آيت‌الله مصباح يزدي با طرح اين پرسش كه چه بايد بكنيم؟ افزودند: همان طور كه اول اشاره كردم به هيچ وجه نبايد نااميد و تسليم شد. بايد فكر و تدبير كرد. ما بايد در همۀ مراحل توسل داشته باشيم كه چه بايد بكنيم؟ اين مسائلي كه عرض كردم واقعياتي هستند كه بايد از آنها عبرت بگيريم.

ايشان در مورد قداست سپاه گفتند: شما عزيزان بايد افتخار كنيد كه در ميان همۀ نهادهاي مقدس جمهوري اسلامي، در مقدس‌ترين نهاد قرار گرفته‌ايد و در زير سايۀ مقام معظم رهبري با هر آنچه كه در توان داريد مي‌توانيد حركتي انجام بدهيد و قدمي برداريد و در نزد شهدا روسفيد باشيد. ما هم بايد شاكر باشيم كه الحمدلله در اين نظام نهادي وجود دارد كه در مواقع حساس به كمك رهبري مي‌شتابد و خطرها را دفع مي‌كند.

آيت‌الله مصباح يزدي ادامه دادند: خوشبختانه ما امروز شاهد هستيم كه اين نهاد مقدس با توجه به اينكه برخورد با چنين سايتهايي رسماً جزو وظايفش به حساب نمي‌آيد اين فداكاري و دفاع از فرهنگ و باورهاي اسلامي را انجام مي‌دهد و به بركت رهبري‌هاي مقام معظم رهبري وظايف سپاه خيلي توسعه داده شده به طوري كه سپاه در حوزه‌هاي سازندگي، اقتصاد، فرهنگ و... وارد عمل شده است و در سايۀ همين رهنمودهاست كه شما مي‌توانيد حركتي انجام دهيد والاّ به شما اجازه نمي‌دادند.

نتايج يا عبرتهاي كه بايد از اين جريان بگيريم:
ايشان با بيان اين كه علم به اين فسادها حائز اهميت و توجه است؛ افزودند: به طور كلي عبرتها و يا نتايجي كه بايد از اين ماجرا بگيريم به سه بخش تقسيم مي‌شوند؛
اول: حمايت بيشتر از ركن نظام ما كه مسئلۀ ولايت فقيه و شخص رهبر است.
دوم: مبارزۀ فكري و ريشه‌اي در مسائل بنيادي و اعتقادي
سوم: توسعۀ فعاليتهاي مثبت در اين زمينه به صورتهاي مختلف، بخصوص استفاده از اينترنت، توليد سي‌دي‌هايي كه براي جوانها جالب باشد و محتواي مطلوبي داشته باشد.

آيت‌الله مصباح يزدي با اشاره به اينكه يك معيار ديگر هم وجود دارد كه شناختش عميق‌تر و مهم‌تر است، افزودند: ما نبايد تنها به دفاع از خود اكتفا كنيم. بهترين دفاع حمله است. يكي از شاهكارهايي كه متأسفانه برخي از اشخاص ضعيف‌النفس كه مسئوليت‌هاي بزرگي را هم برعهده داشتند انجام دادند، اين بود كه وانمود مي‌كردند براي اينكه اقتصاد ما پيشرفت كند چاره‌اي نداريم جز اينكه نسخۀ اقتصاد غربي را پياده كنيم. مي‌گفتند رئيس بانك مركزي ما بايد تحصيل‌كردۀ آمريكا باشد، وزير اقتصادمان بايد تحصيل‌كردۀ فرانسه باشد. در غير اين صورت ما پيشرفت نمي‌كنيم. دنياي غرب اقتصادش را با علم پيش مي‌برد، ما اگر آن علم را نداشته باشيم و نپذيريم، عقب مي‌مانيم. حالا وقت آن رسيده كه بگوييم كجا رفتند اين عالمان اقتصادي كه فكري براي اقتصاد آمريكا بكنند؟ كجا رفت اين نظريه‌‌هاي اقتصادي؟ اگر علم غربي‌ها يك داروي شفابخش براي اقتصاد عالم بود، پس چرا خودشان نمي‌توانند از اين داروي شفابخش در اقتصادشان استفاده كنند؟ الآن فرصت بسيار خوبي است. در مورد مسائل اجتماعي و... بايد گفت اين آلودگي‌ها و مسائل انحرافي تمدن كشور شماست.

توصيه‌ها:
آيت‌الله مصباح يزدي در توصيه‌هايي به تيم سايبري سپاه اظهار داشتند: من چند توصيه به شما مي‌كنم:
اول اينكه خدا را فراموش نكنيد؛
دوم: به اولياي خدا توسل داشته باشيد.
سوم: در كارهايتان برنامه‌ريزي دقيق داشته باشيد و سعي كنيد بفهميد اين آسيبها از كجا ناشي شده است؟
ايشان افزودند: تا ريشه‌ها هست، مفاسد هم ادامه خواهد داشت ما بايد با ريشه‌‌ها مبارزه كنيم در غير اين صورت آسيب‌ها به اين زودي ريشه‌كن نخواهد شد. ما بايد به فكر اين باشيم كه مسائل را از سرچشمه زلال بگيريم و فريب اين آبهاي آلوده به افكار انحرافي غربي را نخوريم. بايد سعي كنيم زلال اسلام و معارف اهل بيت را بشناسيم و سرلوحۀ كارهايمان قرار دهيم و در عمل اعتمادمان به عنايت صاحب‌الامر حضرت مهدي(عج) باشد.

حرف آخر:
آيت‌الله مصباح يزدي به نقش دعا و توسل در پيروزي‌هاي دوران دفاع مقدس اشاره كردند و گفتند: شما در دفاع مقدس به خوبي نقش دعا و توسل را در پيروزي‌ها تجربه كرده‌ايد. بچه‌هايي كه نه آموزش نظامي ديده بودند و نه قدرت بدني زيادي داشتند و حتي غذاي مناسبي هم نمي‌خوردند، به چه صورت گرسنه و تشنه اين پيروزي‌ها را آفريدند و امروز جوانهاي 25-26 ساله‌اي كه در آزمايشگاههاي انرژي اتمي با كمال خلوص، بدون وابستگي و خودنمايي و بدون هيچ چشم‌داشتي براي دفاع از حق خودشان كار مي‌كنند؛ اينهاست كه ارزش دارد.

ايشان در خاتمه افزودند: جمله‌اي هست كه هميشه خدمت دوستان عرض مي‌كنم آن هم اين است كه خداي جبهه با خداي دانشگاه، با خداي حوزه، با خداي بازار يكي است. اگر در جبهه خدا چنين پيروزي‌هايي نصيب ما كرد آن خدا جاي ديگري نرفته، در بازار ما هم هست و مي‌تواند اقتصاد ما را درست كند به شرطي كه ما همان روحيۀ جبهه‌اي را پيدا كنيم.
در مسئوليتي كه شما برعهده گرفته‌ايد چيزي كه نبايد فراموش كنيد توسل و دعاست. ما هم براي شما دعا مي‌كنيم.