Gerdab.IR | گرداب

ایران به خاطر استاكس نت از شركت زيمنس شكايت می‌كند

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۳۹۰

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اقدامات انجام شده براي مقابله با حملات سايبري از شناسايي كشورهاي توليدكننده ويروس استاكس نت و پيگيري حقوقي اين تهاجم در مراجع بين المللي خبر داد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اقدامات انجام شده براي مقابله با حملات سايبري از شناسايي كشورهاي توليدكننده ويروس استاكس نت و پيگيري حقوقي اين تهاجم در مراجع بين المللي و آماده كردن دستگاه هاي اجرائي براي مقابله با تهديدات اينترنتي و سايبري خبر داد.
    
به گزارش گرداب به نقل از ايرنا، پس از تهاجم ويروس استاكس نت به تاسيسات و مراكز صنعتي ايران و فاش شدن اين مسئله كه برخي از دولت‌ها در اين حمله سايبري نقش دارند، ضرورت مقابله با تهديدات اينترنتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در اين ميان سير توجهات به سازمان پدافند غير عامل معطوف شد.

سازمان پدافند غير عامل به عنوان نهادي كه وظيفه هماهنگي براي ايجاد زيرساخت‌هاي غير نظامي در مقابل حملات دشمنان و كاهش آسيب پذيري كشور را بر عهده دارد، تمهيدات زيادي را براي مقابله با تهديدات سايبري در نظر گرفت.

به قول "سردار جلالي"، رئيس سازمان پدافند غير عامل،  فضای سايبر عرصه پنجم وقوع جنگ جهاني است كه دولت‌هاي بزرگ برنامه هاي گسترده اي را براي نفوذ و ضربه زدن به كشورهاي مختلف از طريق آن تدارك ديده اند. بنابراين لازم است در ايران نيز ساختارهاي پدافندي براي مقابله با حملات سايبري تهيه شود.
 
رئيس سازمان پدافند غير عامل در اين مصاحبه كه در آستانه روز ارتش صورت گرفت، اقدامات انجام شده براي مقابله با ويروس استاكس نت و ساير تهديدات سايبري را تشريح كرد و از برنامه هاي سازمان براي افزايش آمادگي دستگاه هاي اجرائي و مراكز صنعتي در مواجهه با تهديدات سايبري خبر داد.

شكل گيري تهديدات جديد با محوريت فناوري هاي نوين
رئيس سازمان پدافند غير عامل با اشاره به تغيير ماهيت تهديدات گفت: «تهديدات جديد با محوريت فناوري هاي نوين شكل مي گيرد. اين فناوري ها از يك طرف براي كشورهاي صاحب فناوري، سه مولفه قدرت، ثروت و سلطه به ارمغان مي آورد، اما از طرف ديگر باعث نگراني و احساس خطر ساير كشورها مي شود.»

سردار جلالي با ذكر نمونه اي از ظرفيت فناوري هاي جديد براي كنترل ساير كشورها اظهار داشت: «به عنوان مثال از طريق فناوري سنجش از راه دور (RS)، دولت‌هاي صاحب فناوري مي توانند از مسافت هاي دور كشورهاي ديگر را تحت كنترل بگيرند و فعاليت‌هاي آنها را رصد كنند.»

سردار جلالي با اشاره به تاثير گذاري فرامرزي فناوري اطلاعات در انقلاب هاي اخير خاورميانه و شمال آفريقا اظهار داشت: «در جنبش هاي اخير در كشورهاي اسلامي مشاهده شد كه شعارها و خواسته هاي مردم به سرعت از طريق فناوري هاي نوين سايبري، مرزها را در نورديد و از يك كشور به كشور ديگر منتقل شد؛ به طوري كه شعار مردم تونس در تجمعات، به فاصله چند ساعت در تجمعات مردمي در مصر و يمن مورد استفاده قرار مي گرفت.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل خاطر نشان كرد: «فناوري اطلاعات، قدرت دولت مركزي بر كشورها را كاهش داده و يك فضاي اشتراك جمعي ايجاد كرده است.»

سردار جلالي تصريح كرد: «فناوري اطلاعات در كنار خدمات و مزايايي كه براي عموم مردم در عرصه هاي خدماتي، علمي، نظامي، امنيتي، رفاهي، پولي و مالي فراهم كرده، براي صاحبان و توليد كنندگانش، قدرت و سلطه جويي به ارمغان آورده است.»

وي اظهار داشت: «كشورهاي صاحب فناوري تلاش مي كنند با وابسته كردن ساير كشورها به فناوري اطلاعات، حوزه قدرت خود را افزايش دهند؛ به عبارت ديگر به نسبت پيشرفت فناوري اطلاعات، قدرت نفوذ و دخالت كشورهاي صاحب فناوري افزايش پيدا مي كند.»

فضای سايبر، عرصه پنجم جنگ جهاني
سردار جلالي با تاكيد بر اهميت روزافزون سايبر در رقابت بين كشورها گفت: «در گذشته، جنگ سايبري تنها در نظريه و تحليل مطرح مي شد، اما امروز اين تهديد كاملا جنبه عيني پيدا كرده و همه دنيا متوجه اين تهديد شده است.»

وي تصريح كرد: «در حوزه جنگ سايبر، مفاهيم جديدي مانند سلاح هاي سايبري، ساختارهاي دفاعي سايبري و تروريسم سايبري پديد آمده است.»

سردار جلالي با اشاره به توجه كشورها به جنگ سايبري اظهار داشت: «واشنگتن در سال گذشته قرارگاه دفاع سايبري آمريكا را تاسيس كرده است.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل افزود: «البته اگرچه اسم اين قرارگاه را دفاعي گذاشته اند، اما در عمل، حمله و آفند نيز انجام مي دهد. اين قرارگاه بخش زيادي از هكرها را تحت پوشش قرار مي دهد به طوري كه مي توان منشا بسياري از حملات سايبري در دنيا را اين قرارگاه دانست

وي اضافه كرد: «آلمان نيز اخيرا مركز دفاع سايبري خود را فعال كرده و دستورالعمل هاي آن را نيز مشخص كرده است.»

سردار جلالي خاطر نشان كرد: «اتحاديه اروپا نيز چندي پيش، مانور دفاع سايبري را در زير ساخت‌هاي اقتصادي و بانكي خود انجام داده و عمليات تست نفوذ را به اجرا گذاشته است.»

اولين حمله سايبري به ايران، با استاكس نت انجام شد
رئيس سازمان پدافند غير عامل حمله ويروس استاكس نت را اولين طليعه جنگ سايبري در ايران دانست و گفت: «با توجه به رشد سريع استفاده از فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف خدماتي و اقتصادي بايد به ارتقا امنيت زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در كشور توجه بيشتري شود.»

سردار جلالي افزود: «در برنامه پنجم دولت مكلف شده است هفتاد درصد از فعاليت‌هاي خدماتي خود را از طريق اين زير ساخت‌ها ارائه دهد كه لازم است به تمهيدات امنيتي اين بخش نيز انديشيده شود.»

وي با اشاره به شناسايي كشورهايي كه در تهاجم سايبري استاكس نت دخالت داشته اند تصريح كرد: «كارشناسان فني ايراني، منشا و چگونگي نفوذ و روش‌هاي مقابله و مهار ويروس استاكس نت را مورد بررسي قرار داده اند.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل افزود: «متخصصان، ويروس استاكس نت را در آزمايشگاه تخصصي ويروس قرار داده و ظرفيت ها و توانمندي هاي آن را بررسي كرده اند.»

سردار جلالي خاطر نشان كرد: «اگرچه حمله استاكس نت غافلگيرانه بود، اما متخصصان ما به خوبي با آن مقابله كردند.»

وي با بيان اينكه حمله استاكس نت بركات خوبي براي كشور ما داشت اين حمله را باعث افزايش آمادگي متخصصان ايراني دانست.

رئيس سازمان پدافند غير عامل اضافه كرد: «متخصصان سايبري ايران نرم افزار ضد ويروس استاكس نت را تهيه و دستگاه هاي آلوده را پاكسازي كرده اند و به نيروهاي متخصص نيز آموزش هاي لازم داده شده است.»

شكايت از كشورهاي منتشر كننده ويروس استاكس نت
سردار جلالي مقابله با ويروس استاكس نت را داراي ابعاد سياسي و حقوقي دانست و خاطر نشان كرد: «دشمنان با استفاده از فضاي مجازي به زيرساخت‌هاي صنعتي حمله و روند توليد صنعتي را تحت تاثير قرار داده اند. اين يك اقدام خصمانه عليه كشور ما بود كه اگر به موقع با آن مقابله نمي شد احتمال داشت صدمات مالي و جاني زيادي وارد كند.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل تاكيد كرد: «ابعاد سياسي و حقوقي اين تهاجم سايبري را بايد وزارت امور خارجه و ساير مراجع سياسي و قضائي پيگيري و به مراجع ذی‌صلاح بين المللي شكايت كنند.»

وي گفت: «اگر آمادگي مقابله با اين بحران در كشور وجود نداشت و حمله آنها با موفقيت همراه مي شد، امكان داشت در زيرساخت‌هاي پالايشگاهي و صنعتي، خطاي صنعتي ايجاد و حوادث ناگواري به وجود بيايد.»

سردار جلالي افزود: «به عنوان مثال اختلال در يك مجتمع پتروشيمي ممكن است به آتش سوزي و آلودگي شيميايي خطرناك براي مردم و محيط زيست مانند حادثه بوپال هند منجر شود.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل با بيان اينكه كشورهايي مهاجم بايد مسئوليت حقوقي حمله سايبري را بپذيرند تصريح كرد: «در صورت اختلال در حوزه نفت، گاز، برق و پتروشيمي امكان داشت خسارت هاي سنگين به كشور ما وارد شود.»

شكايت از زيمنس
سردار جلالي با اشاره به سوء استفاده از نرم افزار اسكاداي شركت زيمنس گفت: «مسئولان فني و اجرایي بايد نسبت به نرم افزار اسكاداي زيمنس كه بستر فعاليت ويروس استاكس نت را فراهم كرده پيگيري حقوقي انجام دهند.»

رئیس سازمان پدافند غير عامل با تاكيد بر اينكه اعتبار و جايگاه شركت زيمنس زير سوال رفته است، اظهار داشت: «شركت زيمنس بايد پاسخگو باشد و توضيح دهد كه بر چه اساس و از چه طريقي كدها و نرم افزار اصلي را در اختيار دشمنان قرار داده و زمينه تهاجم سايبري عليه ما را فراهم كرده است.»

جهاد اقتصادي در عرصه سايبر
سردار جلالي در خصوص برنامه سازمان پدافند غير عامل براي رفع نيازهاي كشور در بخش فناوري اطلاعات تصريح كرد: «راه حل نهايي رفع مشكلات سايبري ايران، شكل گيري جهاد اقتصادي براي رسيدن به خودكفايي در توليد نرم افزارهاي اساسي مانند سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي ديتا بانك است

رئيس سازمان پدافند غير عامل با اشاره به فرمايشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب تصريح كرد: «تحريم و محاصره براي ما بركات و مزايايي به دنبال داشته و زمينه تلاش بيشتر متخصصان داخلي را فراهم كرده است.»

وي افزود: «بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب براي جهاد اقتصادي بايد در گام اول فعاليت هاي دشمن در عرصه هاي مختلف رصد شود و در گام دوم آسيب ها و نقاط ضعف مشخص و سپس تلاش شود تا در اقدامي جهاد گونه تهديدات، نقاط ضعف و كمبودها به فرصت تبديل شود.»

سردار جلالي تاكيد كرد: «جهاد اقتصادي در عرصه سايبر، حركت به سوي توليد نرم افزارهاي بومي، ايمن و مطمئن براي بخش هاي اصلي و حياتي كشور است

مقصد نهايي گزارش‌هاي استاكس نت: ايالت تگزاس آمريكا و رژيم صهيونيستي
رئيس سازمان پدافند غير عامل در خصوص كشورهايي كه در حمله سايبري عليه ايران دست داشته اند، گفت: «بررسي ها و تحقيقات ما نشان مي دهد كه منشاء ويروس استاكس نت به امريكا و رژيم صهيونيستي باز مي گردد.»

وي با تشريح روند فعاليت ويروس استاكس نت، خاطر نشان كرد: «ويروس استاكس نت زماني كه در سيستم كامپيوتري مستقر مي شود در مرحله اول كار شناسايي را انجام مي دهد و در مرحله بعد اقدام به ارسال گزارش از سيستم آلوده به مقصد مورد نظر مي كند.»

سردار جلالي افزود: «با پيگيري گزارشات ارسال شده مشخص شد كه مقصد نهايي اين گزارش ها رژيم صهيونيستي و ايالت تگزاس آمريكا است.»

برنامه هاي سال 1390
سردار جلالي در خصوص برنامه هاي سازمان پدافند غير عامل در سال 1390، توسعه آموزش و فرهنگ سازي را از برنامه هاي مهم اين سازمان معرفي كرد و از ايجاد 6 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و يك رشته در مقطع دكتري خبر داد.
وي با اشاره به رشد آموزش هاي عرضي و از راه دور اظهارداشت: «پنج سطح آموزش از رده هاي عادي تا رده هاي عالي تخصصي به صورت آموزش از راه دور تهيه شده است.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل ايجاد رشته هاي جديد در حوزه سايبر را اقدام ديگر اين سازمان در سال 1390 مطرح كرد.

وی خاطرنشان كرد: «در حوزه پدافند غير عامل در پزشكي، رشته NPH در دانشگاه شهيد بهشتي ايجاد شده است.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل اضافه كرد: «در حوزه نفت نيز با دانشگاه نفت توافق هاي لازم براي ايجاد رشته HSED كه رشته تخصصي پدافند غير عامل در بخش نفت مي باشد انجام شده است.»

وي تصريح كرد: «براي همه دستگاه ها و سازمان هاي مهم و حياتي در سال 1390، پيش بيني تهديدات سايبري انجام مي شود.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل افزود: «بعد از شناسايي آسيب‌ها و نقاط ضعف، اين دستگاه ها ايمن سازي مي شوند.»

سردار جلالي برنامه ديگر سازمان پدافند غيرعامل را طراحي الگوي مديريت بحران در حوادث طبيعي و غير طبيعي در تمام زير ساخت‌هاي كشور اعلام كرد.

رئيس سازمان پدافند غير عامل اظهار داشت: «اقدام بعدي سازمان پدافند غير عامل در سال 1390 اجرایي كردن سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در بخش پدافند غير عامل است.»

وی همچنين از برگزاري نشست هم انديشي براي بررسي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش پدافند غير عامل خبر داد و گفت: «سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در خصوص پدافند غير عامل داراي 13 بند است كه براي بررسي نحوه اجراي آنها در سال 1390 نشست هم انديشي با كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستگاه هاي اجرائي، كارشناسان و دانشمندان براي بررسي اين سياست ها برگزار مي شود.»

رئيس سازمان پدافند غير عامل همچنين اعلام كرد: «سومين همايش پدافند غير عامل كشور با محوريت سايبر در سال 1390 برگزار مي شود.»