Gerdab.IR | گرداب

فرمانده کل سپاه پاسداران:

سپاه به شدت درگير مقابله با تهديدات سايبری است

تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: «ما براي دفاع از انقلاب در عرصه جنگ سايبري، نيازمند ايجاد سازوكار و فراهم كردن بسترهاي لازم بوديم.»

به گزارش گرداب، فرمانده كل سپاه با اشاره به موضوع ورود سپاه به فضاي سايبري و اينترنتي، افزود: «فضاي اينترنت يك امكاني است كه فناوري و علم امروز را در اختيار بشر قرار داده و مي‌توان استفاده‌هاي خيلي مفيدي از آن كرد اما از اول هم معلوم بود كه دشمن به دنبال سوء‌استفاده در جهت ايجاد عمليات رواني و اطلاع رساني غلط از اين ظرفيت است و در اين مسير دست به اقداماتي هم زده بودند.»

وي افزود: «بنابراين ما براي دفاع از انقلاب در عرصه جنگ سايبري، نيازمند ايجاد سازوكار و فراهم كردن بسترهاي لازم بوديم.»

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه اين امر در كشورهاي ديگر نيز سابقه داشته و البته بهره‌برداري‌ از آن هم مختلف است، خاطر نشان كرد: «دشمن در فضاي سايبري از طريق ابزار نرم به دنبال ضربه زدن به زيرساخت‌ها و زيرسيستم‌هاي يك كشور است تا آن جامعه را فلج كند و واضح بود كه دشمن در اين زمينه سرمايه‌‌گذاري زيادي كرده بنا بر اين ما هم بايد خود را آماده مقابله با اين تهاجم مي‌كرديم.»

وي افزود: «اين توانمندي در كشور و در نيروهاي انقلابي وجود داشت و سپاه تنها باید بستر را براي بهره‌برداري اين نيروها فراهم مي‌كرد تا بتوانند از اين امكان براي مقابله با اقدامات ضدفرهنگي دشمن در جبهه جنگ نرم فرهنگي استفاده كنند.»

عضو شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه سپاه فقط بسترهاي لازم را در اين خصوص فراهم كرد، گفت: «افسران اين صحنه دانشجويان و نيروهاي انقلابي بودند كه مي‌توانستند كار كنند و سپاه تنها يك نوع سازماندهي و ايجاد بستر و سازمان براي استفاده بهتر از اين ظرفيت را فراهم كرد كه البته مؤثر بود.»

اينترنت ابزار اصلي سازمان‌دهي اغتشاشات
جعفري با بيان اينكه فضاي اينترنت ابزار اصلي سازماندهي، اطلاع‌رساني و ‌هدايت استكبار براي اقدامات كف خياباني در فتنه 88 بود، گفت: «اين آمادگي‌ كه سپاه در خود ايجاد كرد، زمينه‌ساز شناسايي و مقابله با اين شبكه‌ها شد و توانست اينها را تا حد زيادي كنترل كند.»

وي با بيان اينكه امروز هم سپاه در اين فضا، سخت درگير اقدامات اطلاعاتي و شناسايي است، گفت: «هرچند ضربه‌هاي زيادي به شبكه‌هاي اصلي دشمن وارد شده اما باز در حال بازسازي و ارتباط گيري هستند كه البته تحت شناسايي و اشراف ما قرار دارند. البته جريانات ديگري نيز وجود دارند كه در آينده و در زمان مناسب خود باید با آنها برخورد شود.»

سپاه براي حفاظت از انقلاب هيچ قيد و محدوديتي ندارد
سردار جعفري با اشاره به وظيفه سپاه پاسداران بنا بر اصل 150 قانون اساسي گفت: «آنچه در قانون به عنوان وظيفه و رسالت سپاه آمده را مي‌توان جامع، كلي و در واقع همه جانبه قملداد كرد.»

وي با بيان اينكه همواره برداشت‌هاي متفاوتي از انقلاب اسلامي مي‌شود، افزود: «وقتي در قانون اساسي عنوان شده كه سپاه بايد از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن حفاظت كند، اينجاست كه طيف ماموريت‌هاي سپاه گسترده شده و در اين مسير هيچ قيد و محدوديتي براي ايفاي نقش يا رسالت سپاه نمي‌توان قائل شد.»

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه امروز اسلام ناب محمدي(ص) در انقلاب اسلامي خلاصه شده است، ادامه داد: «وقتي قرار است ما از اين گوهر ارزشمند و گرانبها نگهباني كنيم و مراقب و حافظ دستاوردهاي آن باشيم، اينجاست كه هيچ‌گونه قيد و محدوديتي براي اين حفاظت قائل نمي‌شويم هرچند اين كار ظرافت و حساسيت خاص خود را دارد.»

جعفري با اشاره به جمله‌اي از رهبر معظم انقلاب درباره سپاه تصريح كرد: «حضرت آقا فرمودند درست است كه ماهيت سازماني سپاه يك ماهيت نظامي است، اما سپاه صرفاً نظامي نيست، بلكه يك سازمان امنيتي، فرهنگي، عقيدتي، سياسي و نظامي است يعني همه جنبه‌هاي كاركردي از سازمان‌ سپاه مورد انتظار است تا بتواند آن نقش خود را كه حفاظت از انقلاب و دستاوردهاي آن است در همه عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ‌امنيتي و اطلاعاتي ايفا كند.»

وي با بيان اينكه امروز دشمن تهديدات خود را عليه انقلاب به يك عرصه خاص محدود نكرده، افزود: «استكبار جهاني شبانه‌روز تلاش مي‌كند تا با تهديدات مختلف به انقلاب ضربه بزند و اينجاست كه سپاه به صورت همه جانبه بايد آمادگي داشته باشد تا در هر مقطع با هر نوع تهديد مقابله كند.»

جعفري ادامه داد: «اين نگاه ما به مأموريت‌ و رسالت سپاه است و انتظار مقام معظم رهبري هم از سپاه همين است نه اينكه صرفاً به ايفاي نقش‌هاي سخت يا فقط در عرصه‌هاي نظامي و امنيتي بپردازد.»

هجمه دشمن عليه ولايت فقيه و سپاه به خاطر اثرگذاري آنها
عضو شوراي عالي امنيت ملي در ادامه، شاخصه برجسته و نقطه قوت نظام جمهوري اسلامي را "انقلاب اسلامي‌" دانست و اظهار داشت: «تفاوت اصلي اين نظام با ديگر نظام‌هاي حكومتي دنيا كه حتي اسم خود را اسلامي گذاشتند اين است كه جمهوري اسلامي ايران خود را ظرف انقلاب اسلامي مي‌داند و از اين‌رو انقلاب اسلامي و استمرار حركت انقلاب و محقق ساختن اهداف آن براي نظام جمهوري اسلامي يك اصل محسوب مي‌شود.»

نظام جمهوري اسلامي بدون "انقلاب اسلامي‌" معنا ندارد
وي خاطر نشان كرد: «از اين منظر اصولا نظام جمهوري اسلامي بدون انقلاب اسلامي و استمرار آن معنا ندارد و اين نكته بارز و برجسته نظام ما در مقايسه با ساير نظام‌ها است.»

فرمانده كل سپاه نقش اصلي رهبري و ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي را مراقبت از جنبه‌هاي الهي، اسلامي و ديني جامعه عنوان كرد و گفت: «هر چند رشد در زمينه‌هاي مادي و رفاهي و نيز توجه به نيازهاي مردم هم نكاتي است كه بايد مد نظر قرار بگيرد، اما مفهوم انقلاب اسلامي، در حقيقت هدايت جامعه و تلاش براي استقرار دين و دستورات الهي در كشور است.»

جعفري در عين حال افزود: «از آنجا كه اين يك كار بسيار سخت و زمان‌بري است و در طول زمان، به تدريج محقق مي‌شود، بايد استمرار انقلاب اسلامي وجود داشته باشد تا ما بتوانيم آرام آرام به سمت استقرار يك جامعه ديني و پياده‌سازي دستورات الهي در جامعه خود و سپس اثرگذاري در جامعه جهاني اسلامي حركت كنيم.»

وي در خصوص هجمه‌هاي سنگين عليه دو محور ولايت فقيه و سپاه از طرف دشمن، تصريح كرد: «علت اينكه دشمن نوك تيز پيكان حملات خود را به سمت ولايت و سپاه نشانه گرفته، نقش موثر اين دو در حفاظت از انقلاب اسلامي و محقق شدن اهداف آن است و هر چه اين نقش موثرتر باشد، هجمه و حملات دشمن نيز سنگين‌تر خواهد بود.»

فرمانده كل سپاه گفت: «البته در اين ميان فرقي ندارد كه اگر مردم هم به دليل داشتن ايمان و بصيرت و دينداري از رهبري حمايت كنند، دشمن ايمان و باورشان را مورد هجمه قرار مي‌دهد تا بتواند در راه تحقق اهداف اصيل انقلاب اسلامي ايجاد خلل و مانع كند تا اين مسير به انحراف كشيده شود.»

بيشترين نگراني امام(ره) از دشمنان داخلي نظام بود
جعفري خاطرنشان كرد: «مخالفت با انقلاب اسلامي و اهداف آن تنها مربوط به دشمن خارجي نيست بلكه ما در حوزه داخلي نيز اين دشمنان را داريم و اگر به وصيتنامه حضرت امام(ره) برگرديم مي‌بينيم كه‌ دغدغه و نگراني اصلي حضرت امام(ره) از دشمنان خارجي مثل آمريكا و اسرائيل نيست، بلكه همه نگراني‌شان از دشمنان داخلي و از مخالفان انقلاب اسلامي در داخل بود.»

ولايت فقيه؛  موضوع مخالفت اصلي جريان فتنه در سال 88
فرمانده كل سپاه تصريح كرد: «همه تلاش امام(ره) اين بود كه ولايت فقيه را در رأس نظام اسلامي قرار دهد، اما خيلي واضح و روشن است كه مخالفت اصلي فتنه 88 با همين موضوع ولايت فقيه بود و اين را به خوبي در بي‌توجهي آنها به تصميمات رهبري كه بايد فصل‌الخطاب باشد، مي‌شد ديد.»

جعفري با بيان اينكه فتنه 88 پايان خوبي داشت، گفت: «مردم در طول اين 8 ماه مقابله و مبارزه، قدر ولايت فقيه را به خوبي شناختند و اين را در 9 دي و 22 بهمن 88 ابراز كردند و از اينجا مي‌توان گفت كه هم عقبه‌هاي فتنه 88 و هم مخالفت‌هاي آنها با مسير انقلاب اسلامي به مردم خودمان و نيز مسلمانان ديگر كشورها كه علاقمند به سرنوشت جمهوري اسلامي بودند به خوبي شناسانده شد.»

وي در خصوص پيش‌بيني وقوع اين فتنه نيز اظهار داشت: «اين حوادث به صورت كلي قابل پيش‌بيني بود و اين شتاب اخيري كه انقلاب اسلامي در طول اين 5 سال اخير در همه ابعاد گرفته بود و نيز روند جديد يا اصلاح مسير انقلاب نسبت به انحرافات قبلي كه وجود داشت و در كنار آن، توقع‌ها يا مخالفت‌هايي كه در دوره‌هاي قبلي بود، طبيعي بود كه اين‌ها در يك نقطه به مخالفت‌هايي مي‌رسند و اين دو جريان در يك جايي با هم برخورد خواهند كرد كه فتنه 88 حاصل اين برخورد بود.»

عضو شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: «اين روند و شتابي كه انقلاب اسلامي از سال 82 و 83 به بعد گرفت و پس از آنكه دوره اصولگرايي با حمايت‌ها و مطالبات رهبري روي صحنه آمد و كار را شروع كرد، طبيعي بود كه اين فتنه به وجود بيايد ولي به اين صورت و اين شكلي كه اتفاق افتاد و با اين شدت، كسي پيش‌بيني نمي‌كرد.»

سخنان بنده در سال گذشته تنها گوشه‌اي از سوابق و عملكرد سران فتنه بود
جعفري با اشاره به سخنان خود در سال گذشته در مجمع پيشكسوتان جهاد و شهادت درباره پشت پرده اقدامات سران فتنه كه بازتاب‌هاي فراواني در سطح افكار عمومي داشت، تاكيد كرد: «آن‌چه كه ما در آن جلسه گفتيم تنها گوشه‌اي از اطلاعاتي بود كه در رابطه با سران فتنه يا حاميان فتنه 88 وجود داشت.»

وي با بيان اينكه در اين باره اطلاعات مهم ديگري نيز وجود داشت، تصريح كرد: «هدف ما روشن شدن مردم و محاكمه سران فتنه در افكار عمومي بود چراكه آنها تمام تلاش خود را براي تاثير بر نظر و عقايد مردم گذاشته بودند و برخورد سخت قضائي با آنها براي طرفدارانشان كه آنها را قبول داشتند، روشنگر نبود و نتيجه عكس مي‌داد.»

ناگفته‌هاي زيادي از پشت پرده اقدامات سران فتنه وجود دارد
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه البته اين اطلاعات از طرق ديگر نيز به مردم منتقل شده اما هنوز بخش‌هايي از آن گفته نشده است، افزود: «خاصيت و مدل جنگ نرم همين است و الا اگر برخورد سخت قضائي شود، ديگر جنگ نرم نخواهد بود.»

جعفري افرود: «شايد در ابتدا بخشي از مردم كه چارچوب‌هاي نظام را قبول دارند اما مخالف سياست‌ها و بعضي روش‌ها هستند، از آنها حمايت كردند كه البته اين‌ها هم 10 تا 15 درصد بيشتر نبودند، اما پس از اتفاقات سال 89 همين بخش نيز حمايت خود را قطع كردند و اين در واقع نتيجه همان مقابله خوب و مناسب با پديده تهديد نرم بود.»

وي ادامه داد: «در شهري مانند تهران با ميليونها نفر جمعيت، وجود 2 يا 3 هزار نفر افرادي كه اساساً ضديت ريشه‌اي و مبنايي با انقلاب دارند يا منافق و كمونيست هستند يا باقي مانده‌هاي آنها هستند يا سلطنت‌طلب‌اند و يا بهایي، چندان عجيب نيست.»

عضو شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: «به صحنه آوردن اين افراد در كنار عده‌اي اراذل و اوباش چندان سخت نيست اما مسئله مهم، عدم همراهي مردم با آنهاست.»

آزمون عملي و موفق سپاه‌هاي استاني در فتنه 88
وي در بخش ديگري از اين گفتگو به موضوع تغيير و تحول ساختاري در سپاه و ايجاد سپاه‌هاي استاني اشاره كرد و گفت: «در حقيقت هدف اصلي اين كار اتصال بسيج به بدنه سپاه و استفاده از اين ظرفيت عظيم بود.»

فرمانده كل سپاه ادامه داد: «پيش از اين در سطح استان دو ساختار نيروي مقاومت و لشكرها و تيپ‌هاي نيروي زميني وجود داشت ولي با اين ادغام، شاهد تمركز در مديريت و فرماندهي از يك طرف و هم افزايي و هماهنگي بسيج در كمك به يگان‌هاي نيروي زميني از طرف ديگر بوديم.»

جعفري اين تحول را در رسيدن به انعطاف سازماني در جهت انجام ماموريت‌ها بسيار موثر دانست و افزود: «در فتنه 88 هرچند هنوز به دليل شروع تازه اين كار در آمادگي كامل نبوديم، ولي اين ماموريت با موفقيت انجام شد و مي‌توان گفت سپاه‌هاي استاني در ميدان عملي آزموده شدند.»

اقدامات و توانمندي‌هاي دشمن فرامنطقه‌اي تحت اشراف كامل اطلاعاتي ماست
فرمانده كل سپاه در بخش ديگري سخنان خود كه به بررسي وضعيت و توان سپاه رزمي پرداخته شد، با اشاره به توانمندي‌هاي مهم در خصوص اشراف اطلاعاتي نسبت به دشمنان فرامنطقه‌اي گفت: «شايد در ابتداي ورود اين دشمنان به منطقه ما از لحاظ اطلاعاتي كمبودهايي داشتيم، اما امروز و با گذشت نزديك به 8 سال از اين حضور، اهداف، توانمندي‌ها، روش‌ها و تاكتيك‌هاي دشمن در رصد كامل ما قرار دارد.»

جعفري ادامه داد: «در اين مدت علاوه بر اينكه ما از لحاظ توانمندي‌هاي فناوري و تكنولوژي در خصوص جمع‌آوري اطلاعات ارتقا زيادي داشتيم، شيوه‌ها و روش‌هاي دشمن نيز امروز كاملا آشكار شده و به اصطلاح لو رفته و براي ما كاملا مشخص است كه آنها چه كارهايي را مي‌خواهند انجام دهند.»

همكاري اطلاعاتي مرزنشينان با سپاه براي شناسايي اهداف دشمن
وي همچنين گفت: «نكته مهم ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه بسياري از مردم مناطق مرزي كه دشمن به انحاء مختلف از آنها سوءاستفاده مي‌كرد، امروز به باطل بودن و غير قابل اعتماد بودن دشمن پي برده و فهميده‌اند كه نمي‌توانند بر آنها تكيه كنند و امروز همين افراد اطلاعات خوبي را به دستگا‌ه‌هاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي مي‌رساندند.»

فرمانده كل سپاه افزود: «مجموعه اين عوامل باعث شده كه امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اشراف اطلاعاتي خيلي خوب نسبت به دشمن و اهداف آن در منطقه داشته باشد.»

زمان تهديد نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران گذشته است
جعفري در خصوص توان موشكي سپاه به عنوان يكي از مولفه‌هاي قدرت در منطقه نيز خاطر نشان كرد: «در مورد توانمندي‌هاي موشكي يا حتي پدافند هوايي و دريايي كه موضوعات مهمي محسوب مي‌شوند، بايد گفت وقتي يك مجموعه با تهديدات جدي روبرو مي‌شود، سرعت بيشتري به ايجاد آمادگي‌ها و توسعه توانمندي‌هاي خود خواهد داد.»

وي افزود: «در همين راستا با توجه به اينكه در 8، 7 سال اخير، تهديد به ما نزديك شده بود، ما سرعت و شتاب خوبي در افزايش توان‌ و آمادگي‌ در ابعاد مختلف داشتيم كه با همان انگيزه دفع خطر و مقابله و افزايش آمادگي‌ها صورت گرفت.»

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه اين چند سال مدت زمان زيادي بود كه ما در چنين حالتي قرار داشتيم، گفت: «الان در پايان 8 سال به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه خيلي‌ از مردم و حتي دشمنان ما فهميده‌اند كه ديگر تهديد نظامي عليه ايران اثرگذار نخواهد بود.»

جعفري با اشاره به سخنان مقامات رژيم صهيونيستي كه گفته‌اند "ديگر زمان تهديد نظامي عليه ايران گذشته است" تصريح كرد: «دليل اين بازدارندگي همان رشد و سرعت در افزايش توانمندي‌ها از جمله توانمندي‌هاي موشكي است.»

اسرائيل و تمامي پايگاه‌هاي امريكا در منطقه تحت برد موشكي ماست
وي درخصوص برد موشك‌هاي سپاه پاسداران براي مقابله با دشمن فرامنطقه‌اي تاكيد كرد: «هر چند ما توان افزايش برد موشك‌هاي خود را داريم اما نيازي به اين موضوع احساس نمي‌كنيم چرا كه امروز دشمن فرامنطقه‌اي ما يعني رژيم اشغالگر قدس در برد موشكي ما قرار دارد و نيروهاي عمده آمريكايي هم اگر قرار باشد از تهديدات اسرائيل حمايت كنند، از آنها به ما نزديك تر هستند و آنها نيز در برد كامل آتش ما قرار دارند.»

تاكتيك جنگ نامتقارن سپاه در زير درياها
جعفري درباره ورود نيروي دريايي سپاه به عرصه زيرسطحي‌ها نيز تصريح كرد: «محيط زير سطح دريا فضاي خوبي است كه نيروهاي ما هم از آن استفاده مي‌كنند، اما اين استفاده به شكل نامتقارن و كوچك است و اين طور نيست كه ما به دنبال ساخت زيردريايي‌هاي بزرگ و حجيمي باشيم كه اينها آسيب‌پذير هستند.»

وي ادامه داد: «از آنجا كه نگاه سپاه در بحث افزايش توانمندي‌ها و مقابله با دشمن در زمينه جنگ نامتقارن تعريف شده است، بنابر اين ما بايد در ساخت تجهيزات و حتي تعريف تاكتيك‌ها نيز از همين روش‌هاي نامتقارن استفاده كنيم.»

 دشمنان فرامنطقه‌اي در خليج‌فارس به شدت آسيب‌پذير هستند
وي با اشاره به وظيفه سپاه در حفاظت از منطقه خليج فارس گفت: «امروز نه تنها توانايي كامل براي حفاظت از خليج فارس و تنگه هرمز را داريم، بلكه با توجه به اينكه دفاع و مقابله با تهديدات دشمن در دوردست بر عهده سپاه نيز گذاشته شده، در حال افزايش و سرمايه‌گذاري بر روي اين توانمندي‌ها هستيم تا بتوانيم همانطوري كه دشمن مي‌تواند در نقاط دورتر و خارج از خليج‌فارس بايستد و با هواپيما و موشك‌هاي دور بردش به ما حمله كند، ما نيز بتوانيم خود را به دشمن رسانده و به او ضربه بزنيم.»

فرمانده كل سپاه افزود: «براي تحقق اين امر، طراحي روش‌هاي نامتقارن از گذشته در دستور كار ما بوده و امروز به راه‌ها، روش‌ها و تمهيدات آن دست پيدا كرده‌ايم و ان‌شاءالله سپاه به زودي نسبت به اين توانمندي‌ها نيز مجهز خواهد شد.»

ناوهاي جنگي دشمن در اقيانوس هند هم در امان نخواهند بود
جعفري در خصوص حضور ناوهاي هواپيمابر نيروهاي فرامنطقه‌اي در خليج فارس نيز گفت: «دشمن خيلي وقت است كه به آسيب‌پذير بودن حضور ناوهاي جنگي‌اش در خليج فارس پي برده و ظاهرا از راهبردهاي نظامي و عملياتي‌ آنها اين است كه اگر بخواهند عليه ما دست به اقدام نظامي بزنند، اين‌ ناوها را از خليج‌فارس خارج كرده و در نزديكي درياي عمان و اقيانوس هند مستقر شوند و از آنجا عليه ما عمليات كنند.»

وي تصريح كرد: «ما به دنبال اين هستيم كه بتوانيم برد عملياتي خود را افزايش داده و در آنجا هم به شناورهاي دشمن دسترسي پيدا كنيم.»

پروژه‌هاي مهم تحقيقاتي سپاه به زودي معرفي خواهد شد
جعفري با بيان اينكه در آينده نزديك جديدترين دستاوردهاي تحقيقاتي سپاه در نمايشگاهي با حضور فرمانده معظم كل قوا به نمايش در خواهد آمد، گفت: «اين نويد را به ملت ايران مي‌دهيم كه در سال 90 چند پروژه مهم و بزرگ خواهيم داشت كه نوع و ماهيت اين پروژه‌ها نيز به زودي اعلام خواهد شد.»

منبع: فارس