Gerdab.IR | گرداب

هاليوود؛ جنايتي عليه انسانيت

تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰

اگر كمي به توليدات بي شمار هر ساله هاليوود دقت كنيم متوجه اين موضوع خواهيم شد كه چگونه اين غول هاي رسانه اي بدون كوچك ترين تعهدي به انتقال مفاهيم غير اخلاقي مي پردازند.

گرداب- نظام هاي رسانه اي غربي به ويژه آمريكايي در طول چند سال فعاليت خود يك موضوع را صراحتا و تحقيقا به اثبات رسانده اند. اينكه به هيچ وجه در مقابل اثرات اجتماعي- فرهنگي توليدات خود در سطح جهان احساس مسئوليتي نمي كنند. در اين بين نكته قابل توجه اينجاست كه نه بحث نظارتي بر اين سيستم مطرح است و نه چهارچوب اخلاقي! همين موضوع باعث شده كه قانون اين رسانه ها قانون جنگل باشد.

اگر كمي به برنامه هايي كه از شبكه هاي ماهواره اي پخش مي شود و يا به توليدات بي شمار هر ساله هاليوود دقت كنيم متوجه اين موضوع خواهيم شد كه چگونه اين غول هاي رسانه اي بدون كوچك ترين تعهدي به انتقال مفاهيم غير اخلاقي مي پردازند اما نسبت به تبعات آن در سطح كلان بي تفاوت هستند.

شايد بهترين نمونه براي اين موضوع را بتوان گسترش بيماري هايي همچون ايدز دانست كه بي شك نظام رسانه اي غرب نقش موثري در اين موضوع دارد. چرا كه از علت هاي اصلي گسترش ايدز گرايش به رفتارهاي پرخطر جنسي و مصرف مواد مخدر است. در اين بين اگر به عملكرد رسانه هاي غرب توجه كنيم متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هر دو مسئله به شدت در اين رسانه ها ترويج مي شود.

آموزش خون بازي
براي درك بهتر اين مسئله كافي است نگاهي به شبكه هاي غربي به ويژه شبكه هايي كه كليپ هاي تصويري نمايش مي دهند داشته باشيم. در تمام اين كليپ ها به ويژه در كليپ هاي سبك متال، مصرف مواد مخدر آن هم به صورت منزجر كننده اي به نمايش گذاشته مي شود.حتي در بسياري از آنها رفتارهاي پرخطري مانند خون بازي كه يكي از علت هاي اصلي ابتلا به ايدز در مصرف مواد مخدر است به نمايش گذاشته مي شود.

اين در حالي است كه اين شبكه ها بدون اعتنا به موج اعتراضات جهاني در زمينه نمايش اين مسائل همچنان به كار خود ادامه مي دهند.

از سوي ديگر مصرف گرس وماري جوآنا هم به شدت دراين ويدئو كليپ ها تبليغ مي شود. در حال حاضر در تمام جهان بسياري جوانان اين صحنه ها را مي بينند و بي شك به دليل برخورداري از سن پايين، تاثير گذاري اين بي اخلاقي هاي تصويري هم روي آنها بالا خواهد بود.

هاليوود، وسيله اي براي گسترش ايدز
اما در كنار اين شبكه ها و به هر صورت ديگر باندهاي رسانه اي كه در گسترش اين مسائل و به تبع آن ايدز نقش موثري دارند، هاليوود هم به سهم خود و حتي بيش از بخش هاي ديگر اين دستگاه رسانه اي در اين بحران سازي بزرگ اجتماعي جهاني جريان سازي مي كند. چرا كه به طور كلي عدم احساس مسئوليت اخلاقي در تمام توليدات هاليوود در عمر چندين ساله اش به عينه ديده مي شود.

يكي از بارزترين مصداق هاي اين موضوع را مي توان در ترويج مسائلي چون همجنس گرايي در هاليوود كه امروز يكي از مهمترين علت هاي بيماري ايدز شناخته شده مي شود مشاهده كرد. اين در حالي است كه سينماي هاليوود سال هاست سعي دارد مسائلي مانند هرزگي اخلاقي، خيانت و فحشا را گسترش دهد.

اگر كمي به پيشينه فيلم هاي هاليوودي نگاهي بياندازيم متوجه خواهيم شد كه جريان هاي حامي مسائل غير اخلاقي همچون همجنس بازي، ترويج اين كار را از فيلم هاي طنز هاليوودي شروع كردند. تا بعدها در فيلم هاي دهه50 مانند "رودخانه سرخ"، "تنها در جايي"، "گيتارجاني" اين انحراف اخلاقي بزرگ به صورت جدي مطرح شده و تلاش ها براي عادي سازي آن در زندگي انساني از طريق زبان تصوير آغاز شود.

اين موج غير انساني در سينماي هاليوود تازه شروع شده بود و در سال هاي بعدي در فيلم هايي همچون "پسران در گروه" كه درآن همجنس گرايي را به عنوان يك رفتار معمول بين دوستان به نمايش گذاشته شد به اوج رسيد.

این موضوع به تدريج ادامه پيدا كرد تا جايي كه نشان دادن همجنس بازي در فيلم هاي هاليوودي به يك موضوع اصلي تبديل شد. از سال 1934 كليساي كاتوليك اعتراضات فراواني به اين فيلم ها داشت. اما به هر صورت كسي به اين اعتراضات اعتنا نكرد.

اين جريانات ادامه پيدا كرد تا اينكه پس از سال 2000 موج جديدي از اين فيلم ها از سوی سينماي غرب و هاليوود توليد شد كه نمونه آن را مي توان در فيلم "كلويي" مشاهده كرد. فيلمي كه درآن تصاوير اين رفتارهاي غير اخلاقي به صورت وقيحانه اي به نمايش گذاشته مي شود.

مشروعيت بخشي به همجنس گرايي
پس از اين فيلم هم هاليوود تلاش هاي بيشتري براي ترويج اين مسائل كه نقش موثري در گسترش ايدز دارد به خرج داد، تا اينكه فيلم "ميلك" در سال 2008 به كارگرداني گاس ون سنت توليد شد. اين فيلم داستان يك سناتور همجنس گرا درآمريكا است كه تلاش مي كند قانوني براي حمايت از همجنس گرايان به تصويب برساند. فيلم دقيقا داراي اين هدف گيري است كه اين دسته از افراد و به طور كلي اين رفتارهاي غيراخلاقي را توجيه كند.

اين فيلم به واقع نقطه مهمي براي باند پرنفوذ حاكم بر هاليوود است كه تلاش دارد از اين ابزار براي ترويج اين انحرافات ناهنجار در زندگي بشري استفاده كند. نمونه ديگر اين گونه فيلم ها KIDS است. جالب اينجاست كه "ليزا چولودنكوگ كارگردان اين فيلم خودش يك زن همجنس باز است.

قاچاق زنان، جنايتي عليه بشريت
از طرف ديگر در كنار اين مسئله همين باند كه ارتباط تنگاتنگي با دستگاه سياسي آمريكا دارد نقش مهمي در قاچاق زنان ايفا مي كند. زناني كه از آنان به عنوان بردگان جنسي در فيلم هاي هاليوودي و به طوركلي فيلم هاي پورنو استفاده مي شود. هر چند كه هيچ گاه درباره اين باند مافيايي در هاليوود افشاگري نمي شود. چرا كه اگر اين امر صورت پذيرد، بدون شك مشخص خواهد شد كه تعداد زيادي از سياستمداران آمريكايي عضو آن هستند وآن گاه به تمام جهانيان ثابت خواهد شد كه اين جنايت بزرگ يعني قاچاق انسان از سوی چه كساني در جهان انجام مي شود.

هنرمندان آمريكايي؛ قرباني هاليوود
نكته قابل توجه اينجاست كه علاوه بر اينكه اين موضوع باعث شده، موج هيجانات جنسي روز به روز در بين جوانان از سوی اين توليدات افزايش يابد و به تبع آن بيماري هايي همچون ايدز گسترش روزافزوني داشته باشد. موج ايدز شامل خود بازيگران هاليوود و به طور كلي هنرمندان آمريكايي هم شده است و بسياري از آنها به دليل بازي در فيلم هاي متعدد غير اخلاقي و رفتارهاي پر خطر جنسي متعدد به ايدز مبتلا شده اند.

از سوي ديگر چند سال پيش برنامه اي در تلويزيون آمريكا با نام "چهره هاي ايدز" به نمايش درآمد كه نام افراد معروفي كه از طریق ايدز در گذشته اند را بيان مي كرد. اين برنامه كاملا نشان مي داد كه موج روزافزون ايدز در بين بازيگران هاليوود و هنرمندان آمريكايي به شدت رو به افزايش است و قرباني مي گيرد. برخي از اين اسامي نام برده شده شامل افزاد زير است: پيترآلن (بازيگر)، اميل آردولينو (كارگردان)، آيزاك آسيموف (نويسنده)، ريك اوايلس (بازيگر)،مايكل بنت (طراح رقص)آماندا بليك (بازيگر)، هارولد برودكي (نويسنده).

نكته قابل توجه اينجاست كه سايت انگليسي زبان "تمركز بر رنگين كمان" بر اين نكته اشاره دارد كه پس از اينكه مشخص شد راك هادسن (بازيگر) ايدز دارد، بسياري از بازيگران در آن زمان براي بازي در صحنه هاي غير اخلاقي هاليوودي دچار ترديد شدند. هر چند كه بسياري از آنها به دليل علاقه شديد به شهرت به اين كار تن دادند.

از سوي ديگر در كنار اين مسئله هر روز موج حمايت از همجنس بازي با ساخت فيلم هايي با اين مضمون در سينما و تلويزيون آمريكا رو به افزايش است. شاهد اين ماجرا مقاله اي است كه مارياپونته در روزنامه يو اس اي تودي به چاپ رسانده. او دراين مقاله به اين نكته اشاره مي كند كه در حال حاضر برنامه هايي مانند خانواده مدرن كه از شبكه "اي بي سي" و يا سريال خوشحالي كه از شبكه "فاكس" پخش شود هر دو به ترويج خانواده هاي همجنس باز مي پردازند و گويي سعي دارند اين نوع از زندگي را به صورت يك عرف، عادي و معمولي جلوه دهند.

وي همچنين به اين نكته اشاره مي كند كه فيلم "بچه ها خوب هستند" به ترويج اين گونه خانواده ها مي پردازد. "هاوارد برگمن"، مسئول تبليغات هاليوود كه خود را به عنوان "پيشكسوت همجنس بازي" معرفي مي كند مي گويد : «اين فيلم كاملا در مورد همجنس بازي است.» وي همچنين درباره پس پرده اين فيلم مي گويد: «همجنس بازان ادعا دارند كه مي خواهيم جزئي از طبيعت باشيم.»

ترغيب جوانان ونوجوانان به همجنس بازي
از سوي ديگر موضوعي كه بيش از همه چيز قابل توجه است حضور كاراكترهايي همچون كودكان ونوجوانان همجنس باز در سريال ها است. اين موضوع كه عمق فاجعه اخلاقي در آمريكا را نشان مي دهد، از مسائلي است كه در چند سال اخير با اعتراض طيف وسيعي از مادران آمريكايي مواجه شده است. چرا كه آنها معتقدند پخش چنين برنامه هايي آن هم با اين محتوا براي بچه ها، بحران جنسي در آنها ايجاد مي كند و جامعه را بيش از پيش به سمت ايدز سوق مي دهد.

ترويج زنا با محارم در تلويزيون آمريكا
در كنار اين مسائل بحث ترويج زنا با محارم هم يكي از مسائلي است كه در تلويزيون آمريكا ترويج مي شود. سريال "خواهران و برادران" كه از شبكه اي بي سي پخش مي شود، نمونه چنين برنامه هايي است. اين موضوع نشان دهنده اين است كه سريال هاي غربي به دنبال گستراندن مفاسد اخلاقي در سطح جهان هستند تا در اين بين باندهاي بزرگ سود ببرند. هر چند كه بسياري از همين باندهاي مافيايي علاوه بر سود مالي به دنبال منفعت اخلاقي هم هستند. منفعتي كه از انحراف جوانان دنيا حاصل مي شود. به ويژه گروه هايي كه از اين انحراف بهره برداري هاي سياسي مي كنند، چرا كه به طور قطع انحراف اخلاقي در يك جامعه باعث افول آن جامعه در زمينه هاي ديگر خواهد شد.

هاليوود به دنبال الگوي فحشاي آزاد است
در اين بين اگر به آمار ابتلاي  33ميليون و 300 هزار نفري ايدز در هر ساله توجه كنيم پي خواهيم برد كه دستگاه رسانه اي غرب چگونه با ترويج انواع و اقسام انحرافات اخلاقي نقش مهمي در گسترش ايدز و هپاتيت و سفليس و سوزاك دارد. به ويژه كه در حال حاضر با ايجاد موج هاي انحرافات اخلاقي همچون همجنس بازي، اخلاق انساني را رو  به نابودي مي برد.

دراين باره استفاني كونتز، استاد تاريخ در دانشگاه ايالت اورگرين در المپياي واشنگتن و كارشناس مسائل و مشكلات خانواده هاي مدرن مي گويد: «هاليوود توانايي آن را دارد كه از روابط همجنس بازان فيلم هاي مثبتي را بر روي پرده ببرد و اين يك امر ناشدني است و اگر به همين روال پيش برود يك حركت گسترده را در فرهنگ ايجاد خواهد كرد.»

استفاني كونتز دقيقا به نكته اي اشاره مي كند كه بسياري از آگاهان عرصه رسانه به آن معتقد هستند، يعني ايجاد موج فرهنگي كه به نوعي ضد فرهنگ انساني است! هاليوود با ايجاد اين موج ها در واقع سعي دارد الگوي روابط را تغيير دهد و در كنار اين مسئله به گسترش فحشا بپردازد. مصداق بارز اين تغيير الگوي فرهنگي را مي توان در برنامه اي ديد كه از سوی شبكه اي بي سي با اجراي سارا گيلبرت به نمايش گذاشته مي شود. اين شبكه دقيقا به دنبال همين تغييرات فرهنگي است.حتي خود سارا گيلبرت هم به انحراف اخلاقي خود اشاره داشته است.

تمام اين مسائل در حالي است كه حتي بخش فارسي شبكه صداي آمريكا نيز چندي پيش با دعوت از يكي از مسئولان كميته همجنس بازان سعي كرد به كارهاي آنان مشروعيت ببخشد. علاوه بر اين چندي است كه بسياري از مسئولين آمريكايي به دنبال جذب سرمايه براي برنامه "طرح هشت كاليفرنيا" كه يك برنامه در راستاي ترويج همجنس بازي است هستند. كما اينكه علاوه بر اين گروه ها، حتي بعضي از لابي هاي اين گروه ها در برنامه هاي زنده اي مانند نظم و قانون به دنبال جلب گروه هاي مذهبي براي حمايت از همجنس بازان هستند.

اگر تمام اين مسائل را در كنار هم قرار دهيم آن گاه پازلي تشكيل مي شود كه درآن به چگونگي گسترش ايدز و ديگر بحران هاي اجتماعي از سوی باند مافيايي دستگاه رسانه اي غرب پي خواهيم برد. جنايتي كه سال هاست عليه انسان ها صورت مي گيرد.
رضا فرخي

 منبع: کیهان