Gerdab.IR | گرداب

هدف آمریکا از ایجاد بازی هایی با محتوای جنگ و خون ریزی

تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

دیوار نوشته ها و شعارهای آنها یا شخصیت‌های تروریست مسلمان و یا سایر خرابکاری هایی که در بازی ها و فیلم هایشان به مسلمانان ربط داده می‌شود، همگی نشان از کینه ورزی این کشورها با مسلمانان است.

گرداب- آیا آمریکا نمی‌تواند جلوی خود را برای کنار آمدن با کشورهای مسلمان، مخصوصا ایران بگیرد؟

اگر سری به یکی از فروشگاه‌های بازی بزنید متوجه می‌شوید که اکثر بازی های ارائه شده از سوی شرکت های آمریکایی محتوای نظامی دارند و عملا سعی در جا انداختن فرهنگ جنگ ستیزی در بین جوانان و نوجوانان آمریکایی و سایر کشورهای اروپایی دارد و از طرفی برای ایجاد حالت تقابلی در بین کشورهای مسلمان است.

جنگ حال که جنگ نرم نامیده می شود به طور جدی در بازی‌های آمریکایی نمایان است.

دیوار نوشته ها و شعارهای آنها یا شخصیت‌های تروریست مسلمان و یا سایر خرابکاری هایی که در بازی ها و فیلم هایشان به مسلمانان الله اکبر گو ربط داده می‌شود، همگی نشان از کینه ورزی این کشورها با مسلمانان است.

کینه ورزی که به دلیل ضعف این کشورها در مقابل کشورهای مسلمان است، ضعف به آن دلیل که با آن همه سرمایه گذاری و با آن همه تبلیغات فرهنگی یکی از بی فرهنگ ترین جوامع هستند.

عدم وجود ثبات شخصیتی در سیاست های این کشورها موجبات اختلال در زندگی روزمره را به ارمغان آورده است،؛خلاء هایی که مردم و جوانان این کشورها را به سمت خشونت رفتاری سوق می‌دهد در فیلم هایشان نمایان است.

آیا عمر مفید کشورهای آمریکایی و اروپایی رو به پایان است و برای رهایی از این مهلکه روی به جنگ ستیزی آورده اند؟
تفریحات روزمره برای آنها معنایی ندارد و فقط هیجان می‌تواند آنها را قانع کند. هیجانی که به دلیل خشونت بالا در فرهنگ های سینمایی عادی شده و خون آشام ها و قاتلین واقعی به وجود آورده است. می‌توان گفت با این فیلم ها و بازی ها هر شهروند آمریکایی یک فرمانده نظامی و یک جنگ جو پرورش می‌یابد.

همان‌هایی که در کشورهایی مانند عراق و افغانستان در حال خودنمایی و بازی گری و تفریح هستند. تاثیر این گونه بازی ها را می‌توانید با یک بار امتحان کردن آن تجربه کنید؛ یا با دیدن فیلم های ترسناک آن می‌توانید کشتن و ریختن خون دیگران را در خوابتان تجربه کنید. خوابی که برای شهروندان آمریکایی و اروپایی تبدیل به یک رویا می‌شود، تا در کشور های مسلمان به حقیقت بپیوندد.

اما این ها همگی چیزی جز یک خیال باطل و یک بازی نیست و مسلمانان همیشه سر بلند مخصوصا ایرانیان مقتدر و پیروز می‌دانند که جلوی شخصیت های بی پایه و اساس آنها را با چه نیروی می‌توان گرفت. نیروی ایمان و اصالت، نیرویی که همیشه یاور و همراه مسلمانان بوده و هست و همین نیرو باعث می شود تا هیچ گاه خلاء در زندگی روزمره نداشته باشند و بتوانند سربلندی و آرامش را به دست آورند.

همان نیرویی که در میدان های واقعی جنگ تحمیلی در بین جوانان و نوجوانان شعله ور بود تا نتوانند وجود بیگانه را به هر شکلی تحمل کنند، موجب می‌شود در جنگ نرم نیز جوانان و نوجوانان را سربلند سازد. آری؛ هستند جوانانی که با چشم باز نظاره گره پایان عمر سیاستمداران بی منطق و خائن به مردمشان هستند.
مجتبی الداغی

تازه های فناوری و مقالات روز