Gerdab.IR | گرداب

افشای اسرار اردوگاه اشرف

تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰

یکی از ادعاهای منافقین وجود آزادی در اردوگاه اشرف و باز بودن درب‌های این اردوگاه است...