Gerdab.IR | گرداب

فراخوان جاسوس سابق سیا برای اجرای پروژه "براندازی نرم" در ایران

تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰

جاسوس سابق سیا با اذعان به ارتقا جایگاه ایران در منطقه، خواستار حمایت غرب از جریان سوخته فتنه در ایران شد.

به گزارش گرداب، باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری آمریکن تینکر نوشت: جاسوس سابق سیا در ایران که خود را با نام مستعار "رضا کهلیلی معرفی می کند"، گفت: «آنچه اکنون می توان دید این است که جایگاه و قدرت ایران در منطقه رو به فزونی است.»

وی افزود: «اکنون زمان این است که غرب با حمایت از جریان های اپوزیسیون در ایران و همچنین در سوریه از بروز این تراژدی جلوگیری کند.»

کهلیلی همچنین از دوستان غربی اش خواست طرح براندازی نرم ایران را با کمک جریان فتنه اجرا کنند.

وی که نقش کارشناس "جریان سبز" (فتنه) را در آمریکا ایفا می کند در ادامه گفت: «باید از نفوذ و قدرت ایران در منطقه کاست، چرا که ایران دشمن مهمی برای اسرائیل نیز محسوب می شود.»

کهلیلی حمایت از اسرائیل و فتنه گران را در یک تراز و وظیفه غرب دانست.