Gerdab.IR | گرداب

مساجدی که ویران کردند

تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۹۰

مزدوران آل خلیفه در ماه‌های اخیر برای مقابله با موج بیداری اسلامی در بحرین اقدام به تخریب مساجد کردند.

مسجد امیر محمد بربغی در شهر عالی

مسجد رسول اعظم در شهر سندمسجد امام صادق در سلماباد

مسجد مؤمن در شهر نویدرات