Gerdab.IR | گرداب

انديشكده بروكينگز:

مردم منطقه نمي‌توانند به اوباما اعتماد كنند

تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۳۹۰

تناقض و تضادهای زيادي در سخنراني اوباما به چشم مي خورد و تا زماني كه اين تضادها وجود داشته باشد، تاثيرپذيري و شايستگي آمريكا در اين مقطع حساس و حياتي از سوی كشورهاي ديگر تضعيف خواهد شد.

كارشناس انديشكده بروكينگز معتقد است باراك اوباما طي سخناني كه مانند هميشه داراي تضاد و تناقض هاي بسياري بود به صورت غيرمستقيم به برخي از اشتباهات گذشته دولت آمريكا اذعان داشت.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، انديشكده "بروكينگز " در مقاله اي به قلم "شادي حميد"، رئيس بخش تحقيقات اين موسسه در "دوحه" مي نويسد: «موارد بسياري در سخنراني اوباما در مورد مسائل خاور ميانه از قلم افتاده بود، اما يكي از مواردي كه نگران كننده تر بود، ناتواني يا عدم تمايل رئيس جمهور براي شفاف سازي نقش مورد اعتراض آمريكا در منطقه بود؛ منطقه اي كه تغييراتي مداوم داشته است. اوباما و ديگر مقامات ارشد آمريكا بارها تاكيد كرده اند كه شورش هاي كشورهاي عربي "به كشور آمريكا ارتباطي ندارد". سرنوشت آمريكا در گرو اين تحولات است و اين اجتناب ناپذير است. سال هاي زيادي بود كه آمريكا از حكومت هاي ديكتاتوري منطقه حمايت مي كرد. اين حمايت، دليل اصلي نارضايتي كشورهاي عرب از آمريكا بود.»

سابقه آمريكا در منطقه جالب نيست، مردم نمي توانند اعتماد كنند
با توجه به سابقه دخالت هاي آمريكا در كشورهاي مختلف، برخي از سخنان اوباما غيرمنتظره و عجيب بود. به عنوان مثال: «جهان بايد با تواضع و فروتني اين تحولات را پيش ببرد. اين آمريكا نبود كه مردم را به خيابان هاي تونس و قاهره فراخواند - بلكه اين خود مردم بودند كه اعتراضات و جنبش هاي خود را آغاز كردند، و بايد نتيجه آن را نيز خود تعيين كنند.»
 
اين سخنان مي تواند از نظر مردم مصر، نوعي فريبكاري و عدم صداقت تلقي شود. به هرحال، آمريكا يك بازيگردان خنثي در منطقه نبود. همانگونه كه "عماد گاد" از مركز مطالعات راهبردي حوزه سياست "الاهرام" پس از سخنراني اوباما اشاره داشت: «واشنگتن در مقابل انقلاب مردم مصر موضع گرفت و از رئيس جمهور مصر "حسني مبارك" تا آخرين روز حمايت كرد.»
 
طبق آخرين نظرسنجي موسسه "پيو"، تنها 22 درصد از مردم مصر براين باورند كه نقش آمريكا در قيام آنها، مثبت بوده است. جالب اينجاست كه در همين نظرسنجي مشخص شد كه بيشتر مردم مصر بيشتر از آنكه آمريكا را تایيد كنند، نسبت به گروه تروريستي القاعده و "اسامه بن لادن" نظر مساعد داشتند.
 
واضح است كه اين احساسات و گرايش ها تنها به دليل حمايت آمريكا از "حسني مبارك" نيست، اما مي تواند عامل تاثيرگذاري در عدم اعتماد به وجود آمده نسبت به آمريكا باشد. سخنراني اوباما فرصتي را فراهم ساخت تا در مورد سوء تفاهم هاي گذشته با مخالفان خود به توافق برسد و به شنوندگان كشورهاي عرب اذعان داشت كه آمريكا در بيشتر موارد از حكومت ها حمايت كرده است و نه از مردم.
 
بين ايده آل ها و چشم انداز آمريكا در منطقه تضاد وجود دارد
موضوعي كه فقدان آن كاملا احساس مي شد، گفتگويي صريح و واضح در خصوص علت و چگونگي تضاد بين ايده آل ها و چشم انداز آمريكا بود؛ چرا كه در بيشتر مواقع اين اتفاق مي افتد. همانگونه كه "جنيفر ليند"، محقق و كارشناس سياست هاي عذرخواهي مي نويسد: «عذرخواهي - كه تمايل شخص براي تایيد و تصديق آلام ديگران است - مي تواند در بازگشت احترام و شان اجتماعي، بسيار تعيين كننده باشد.»
 
کشورهاي عربي معتقدند كه آمريكا هنوز از ديكتاتورها حمايت مي كند
بعيد به نظر مي رسيد كه اوباما بخواهد از شنوندگان و حضار كشورهاي عربي عذرخواهي كند. اما اينكه آمريكا، تعهد خود نسبت به حمايت از دموكراسي كشورهاي عربي را با صداي بلند و رسا مورد تاكيد قرار مي دهد - اما طبق برداشت كشورهاي عرب - در واقعيت اين اتفاق نمي افتد وآمريكا از حكومت هاي ديكتاتوري سركوبگر حمايت كرده و خواهد كرد، ما را به مشكلي قديمي و دردي كهنه برمي گرداند.
 
درطول اين "بيداري و خيزش جهان عرب"، افراد زيادي اميدوار بودند كه نگراني هاي حاصل از تداخل بين ايده آل ها و منافع آمريكا حل شود، اما اين اتفاق نيافتاد.تناقض، تضاد و مغايرت هاي زيادي در سخنراني اوباما به چشم مي خورد و تا زماني كه اين تضادها وجود داشته باشد، تاثيرپذيري و شايستگي آمريكا در اين مقطع حساس و حياتي از سوی كشورهاي ديگر تضعيف خواهد شد. اينگونه به نظر مي رسد كه سرعت تغييرات در كشورهاي عرب، بالاتر از كشور آمريكاست.