Gerdab.IR | گرداب

راز آرماگدون (1)؛ زمزمه‌های صهیونی

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۰

رویکرد مادی‌گرایانه غرب صلیبی - صهیونی پس از رنسانس در علوم انسانی باعث شد تا نگرش به انسان تنها به جنبه‌های مادی زندگی بشری محدود شود و جایگاه معنوی آن در نظام آفرینش نادیده گرفته شود.