Gerdab.IR | گرداب

اصحاب امام زمان

تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۰

گویی می‌بینم روزی را که پیروان ما خیمه‌های عظیمی برپا کرده‌اند و به بشریت مفاهیم قرآنی را آموزش می‌دهند.