Gerdab.IR | گرداب

به نقل از واحد مرکزی خبر

دادگاه پنج متهم آشوب های روز عاشورای حسینی

تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۸۸

منافقین دستگیرشده اعتراف کرده اند که برای ایجاد ناامنی، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی، خاصه به بهانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن، به کرات در مقراین گروهک ملحد و محارب در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیده اند

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی عناصر آشوب های روز عاشورا اعلام کرد: براساس ماده 188 آیین دادرسی کیفری، این جلسه دادگاه به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و با حضور وکلای تسخیری تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان و سایر افرادی که در جلسه دادگاه حضور دارند چنانچه باعث اخلال در نظم دادگاه شوند، یک تا پنج روز توقیف می شوند.
وی اضافه کرد: براساس قانون، خبرنگاران رسانه ها، روزنامه ها و صدا و سیما می توانند از جریان رسیدگی به اتهامات متهمان گزارش تهیه و بدون ذکر نام منتشر کنند.
قاضی صلواتی گفت: تخلف از این حکم ، پیگیری قضایی به همراه خواهد داشت.
وی از نماینده دادستان خواست کیفرخواست خود را قرائت کند.
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پنج نفر از عناصر آشوب های حرمت شکنانه روز عاشورا، آقای اکبری نماینده دادستان تهران مقدمه کیفر خواست را قرائت کرد. در بخشی ازاین مقدمه آمده است:
"بهره برداری از حوادث و آشوب های به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری تا روز عاشورا و برنامه ریزی جهت به راه انداختن آشوب های این روز، از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار دشمنان انقلاب قرار داشته است که در این راستا فعالیت هماهنگ وسازماندهی شده جریانهای سکولار، گروهک های ضدانقلاب، سلطنت طلب ها، منافقین و فرقه ضاله بهائیت و ... در روز عاشورا از نکات قابل توجهی است که اقدامات و اهداف گروهک های ضدانقلاب و غیرقانونی مخالف برای ضربه زدن به نظام را نشان می دهد.
نماینده دادستان درادامه کیفر خواست اعلام کرد: منافقین دستگیرشده اعتراف کرده اند که برای ایجاد ناامنی، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی، خاصه به بهانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن، به کرات در مقراین گروهک ملحد و محارب در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیده اند و در اقاریر تکمیلی خود اعتراف نموده اند که در همان ایام انتخابات ضمن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، حضور فعالی در تمامی تجمعات غیرقانونی و ضدانقلابی در بعد از انتخابات داشته و به صورت سازماندهی شده ماموریت هایی از قبیل بمب گذاری، ترور و انتساب آن به نظام، نصب تراکت های تبلیغاتی، شعارنویسی، تخریب و به آتش کشیدن اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ایجاد نارضایتی در بین مردم و کسبه را برعهده گرفته و فیلم صحنه های درگیری، آشوب و اغتشاشاتی را که خود به وجود آورده بودند در اختیار عناصر و سرپل های نفاق در خارج از کشور و عوامل اطلاعاتی دشمن و شبکه های معاند خارجی قرار داده اند".
در ادامه دادگاه کلیپی از اغتشاشات عاشورای حسینی نمایش داده شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات چند نفر از متهمان آشوب های حرمت شکنانه عاشورا سپس با قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول ادامه یافت.
آقای اکبری نماینده دادستان در کیفرخواست متهم ردیف اول با توجه به اسناد، شواهد و اقاریر متهم، وی را به محاربه از طریق ارتباط و همکاری موثر با منافقین، اجتماع وتبانی علیه امنیت وخروج غیر قانونی ازکشور متهم کرد.
سپس قاضی صلواتی رئیس دادگاه از متهم ردیف اول و وکیل مدافع وی خواست دفاعیات خود را بیان کنند.
متهم ردیف اول با تشریح چگونگی ارتباط یکی از سرپل های منافقین با وی، به سفر به عراق و حضور در مقر اشرف (مقر اصلی منافقین) اشاره کرد اما گفت: هدف از این سفر، فقط دیدار با برادر و عمویم بود.
متهم که دو عمویش در اول انقلاب به علت عضویت در منافقین و محاربه با نظام اعدام شده اند، سپس به تشریح ارتباطات خود با منافقین از طریق ایمیل پرداخت و تصریح کرد: فیلم های اغتشاشات و خبرهای اوضاع تهران را برای منافقین ارسال می کرده است.
وی با اشاره به حضور در اغتشاشات اخیر گفت: در این آشوب ها کار خاصی نکرده است و محارب نیست و تقاضای عفو و بخشش دارد.
آقای یاورزاده وکیل مدافع متهم نیز با رد محارب بودن او گفت: موکلش اقدام مسلحانه ای انجام نداده است بنابراین محارب نیست اما به علت وضع بد زندگی ناچار به دست زدن به هر کاری بوده و امروز از کارهای خود پشیمان است.
در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع، نماینده دادستان تاکید کرد: براساس قانون، محارب حتما نباید اقدام مسلحانه انجام داده باشد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی متهمان آشوب های عاشورای حسینی سپس با قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه یافت.
این متهمه براساس کیفرخواستی که آقای اکبری نماینده دادستان قرائت کرد به محاربه از طریق هواداری و همکاری موثر با منافقین؛ هدایت یک هسته منافقین در داخل کشور و اجتماع وتبانی علیه امنیت متهم شده است.
متهم ردیف دوم پس از قرائت کیفرخواست، به دفاع از خود پرداخت.
وی با رد اتهامات خود گفت: قبلا فقط اسم منافقین را شنیده و ارتباطی با آنها نداشته ام.
متهمه در برابر سوالات نماینده دادستان، به ارتباط با ایمیل و گرفتن یک خط تلفن برای تماس های خاص با منافقین اشاره کرد اما گفت: نمی دانسته که آنها منافقین هستند.
وی نیزتقاضای بخشش کرد.
در ادامه دادگاه، آقای بنابی وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به پشیمانی موکلش خواستار اعمال حداکثر تخفیف در مجازات وی شد.
نخستین جلسه محاکمه برخی متهمان آشوب های عاشورا ی حسینی ساعت 12 و 42 دقیقه پایان یافت.
قاضی صلواتی در پایان این جلسه گفت: به اتهامات سه متهم دیگر در جلسه آینده رسیدگی خواهد شد.