Gerdab.IR | گرداب

گفت‎وگويي صريح با خاخام يهودي ضدصهيونيسم؛

جامعه مذهبي يهوديان از اسرائيل در تقابل با ايران حمايت نخواهد كرد

تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۰

به‎دليل زير پا گذاشتن قوانين الهي و حقوق بشر از سوی صهيونيست‌ها بسياري از يهوديان دل‎ خوشي از اين رژيم ندارند و در تقابل احتمالي با ايران آنها به‎طور حتم از اسرائيل در اين جنگ حمايت نخواهند كرد.

گرداب- جبهه مقابله با صهيونيسم تنها به مسلمانان و كشورهاي اسلامي محدود نمي شود، بلكه مقابله با اين مولود شوم استكبار در ساير اديان و حتي بين يهوديان نيز كشيده شده استY يهودياني كه همانند مسلمانان در پي نابودي رژيم صهيونيستي هستند.

"خاخام ويس" از جمله همين يهوديان ضدصهيونيست است كه در اين مسير تلاش هاي فراواني را انجام داده است. سطور زير حاصل مباحثه‎اي با اين خاخام ضدصهيونيست درباره يهودياني است كه در اين مسير با مسلمانان و فلسطينيان همراه هستند.

سؤال اول من ممكن است خيلي متعارف نباشد يا حداقل خيلي از شما پرسيده نشده باشد. سؤال من درباره نوع پوشش لباس و وضعيت ظاهري شما است. آيا اين پوشش يك مسئله مذهبي است؟
ما به عنوان يك يهودي بايد در تمام شئون از دين يهود پيروي كنيم. از ما در آيين يهود خواسته شده است كه سرمان را بپوشانيم و از پوشيدن لباس‌هاي كوتاه و چسبان هم منع شده‌ايم.

نوع پوشش يهوديان در سراسر دنيا به يك گونه نيست و ممكن است در كشورهاي مختلف پوشش‌هاي گوناگوني ديده شود. اصل بر پوشيدن لباس هاي ساده است كه در اين مورد خانم‌ها بيشتر از آقايان بايد رعايت كنند و از پوشيدن لباس‎هاي تنگ و كوتاه خودداري كنند.
 
گفته مي‌شود كه يهودي‌هاي صهيونيست داراي قدرت و نفوذ زيادي هستند آيا اين قدرت و نفوذ در مورد يهودي‌هاي ضدصهيونيست‌ هم صدق مي‌كند؟
ما صاحب قدرت بسيار زيادي هستم و دليل آن هم اين است كه خداي متعال با ما است. صهيونيست‌ها قدرت سياسي دارند در صورتي كه يهوديان مذهبي اهل كتاب هستند و خود را درگير سياست نمي‌كنند. يهودي ها بر اساس آموزه‌هاي تورات نبايد درگير سياست شوند. البته درگير نبودن در سياست به معناي اين نيست كه يهودي‌ها نمي‌توانند مشغول به كارهايي بشوند كه به جامعه يهود نفع مي‌رساند منظور عدم مداخله در سياست‌هاي كلان و جهاني است.
 
آيا تنها محدوديت مذهبي باعث مي‌شود كه در حال حاضر در اسرائيل نباشيد و با صهيونيست ها همكاري نكنيد؟
ما رژيم اسرائيل را يك رژيم نامشروع مي دانيم و به هيچ وجه حاضر به همكاري نيستيم. زماني كه دوستان ما در اعتراض به صهيونيست‌ها دستگير و به دادگاه برده مي‌شوند حاضر نيستند حتي اسم خود را به بازجوها و ماموران پليس بگويند و زماني كه از آنها اسم‌شان پرسيده مي‌شود در جواب مي‌گويند: «برويد گم شيد ما شما را به رسميت نمي‌شناسيم. در واقع حتي حاضر به پاسخگويي به سؤالات آنها هم نيستند.»

جمعيت يهوديان ضدصهيونيست در اسرائيل چقدر است؟
در اوايل شكل‎گيري رژيم اسرائيل 95 درصد از يهوديان ساكن اسرائيل مخالف صهيونيست‌ها بودند. با شروع تلاش‌هاي صهيونيست‌ها براي انتقال يهوديان از سراسر دنيا به فلسطين، به حاميان صهيونيسم اضافه شد، ولي با اين وجود هنوز صدها هزار يهودي مخالف صهيونيسم در اسرائيل زندگي مي‌كنند.
 
شما در صحبت‌هايتان به وجود ممنوعيت مذهبي براي حضور در سياست اشاره كرديد، تعريف شما از سياست چيست؟ آيا كاري كه شما مي‌كنيد و اينكه در حمايت از مردم فلسطين پرچم آن را به سينه خود نصب كرده ايد سياست نيست؟ آيا سفر شما به كشورهاي دنيا براي مبارزه با صهيونيسم سياست نيست؟
علت تلاش ما براي مبارزه با صهيونيسم اين است كه آنها مذهب را دزديده اند و سرزمين فلسطيني ها را اشغال كرده اند ما در اين مورد خاص به مبارزه مي پردازيم. به دليل اينكه آنها از مذهب استفاده ابزاري مي‌كنند و از يهوديت براي دزديدن سرزمين فلسطيني استفاده مي‌كنند در اين مورد خاص خدا از ما خواسته است تا مقابل آنها ايستاده مقاصد آنها را افشا كنيم.
 
ولي برخي از خاخام‌هاي يهودي معتقدند كه حكومت اسرائيل مشروعيت دارد، علت اين دودستگي چيست؟
آئين ما به ما مي‌گويد كه يهوديان نمي توانند حتي مالك يك اينچ از سرزميني باشند. ما همچنين از مراجعت به سرزمين‌هاي مقدس در تعداد زياد منع شديم و ما بايد در هركجاي دنيا هستيم شهروندان وفاداري به مردم و آن سرزمين باشيم و نبايد هيچ تلاشي در مراجعت به سرزمين‌هاي مقدس داشته باشيم.
 
منع در بازگشت ما به سرزمين‌هاي مقدس به مفهوم عدم توانايي ما به اين كار نيست بلكه اين خواست خدا است و بايد آن از تبعيت كنيم. ما به عنوان يهودي همان طوري كه 2 هزار سال صبر كرده‌ايم بايد تا فرا رسيدن روز موعود براي بازگشت به سرزمين هاي مقدس صبور باشيم و آن روز با معجزه‌اي همه مردم دنيا خداي واحد را پرستش خواهند كرد.
 
در آن زمان ديگر سرزمين معنايي نخواهد داشت، همه جا سرزمين خدا خواهد بود و مردم او را عبادت خواهند كرد. باور برگشت به سرزمين‌هاي مقدس هميشه وجود دارد ولي نوع حكومت صهيونيست‌ها هميشه يك مسئله غيرمشروع است.
 
صهيونيست‌ها همه قوانين تورات را زير پا گذاشته‌اند آنها به دنبال سرزمين‌ هستند و كاري به آيين يهود ندارند و تنها از آن استفاده ابزاري مي كنند.
آنها در تعداد زياد يهوديان را به سرزمين‌هاي مقدس آوردند و تمام قوانين الهي را زير پا گذاشتند. آنها هم قوانين مربوط به يهوديت و هم قوانين مربوط به حقوق بشر را زير پا مي گذارند. آنها مردم را مي‌كشند و ترور مي‌كنند آنها دزدي مي‌كنند.
 
صهيونيست‌ها براي اينكه به كارهاي خود وجهه قانوني بدهند اين گونه توجيه مي‌كنند كه فلسطيني‌ها، مسلمانان و در كل كشورهاي اسلامي يهودستيز هستند و اين مسئله را به يك نزاع مذهبي تبديل كرده‌اند.
 
اين خلاف واقع است، يهوديان صدها سال در ايران، مصر، تونس، مراكش و كشورهاي ديگر دنيا در كنار مذاهب و قوميت‌هاي ديگر در آسايش و امنيت زندگي كرده‌اند. پس همان‎طوري كه مي‌بينيد ارتباط دشمني آنها با مسلمانان جنبه مذهبي ندارد و دليلي كه مسلمانان با صهيونيست‌ها مخالفند به خاطر اين نيست كه آنها يهودي‌اند بلكه به خاطر اين است كه آنها به مردم دنيا و مسلمان‌ ظلم مي‌كنند و سرزمين فلسطيني ها را اشغال كرده اند.

ولي با وجود توضيحات شما برخي از خاخام‌ها به عنوان پدر معنوي گروه‌ها و احزاب صهيونيستي معرفي مي‌شوند اين مسئله را چگونه توضيح مي‌دهيد؟
ابتدا همه خاخام‌ها مخالف حكومت صهيونيست‌ها و بازگشت آنها به سرزمين‌هاي مقدس بودند به دليل مواردي كه ذكر شد با گذشت زمان صهيونيست‌ها توانستند حمايت برخي را به خود جلب كنند ولي تعداد اينها خيلي كم بود.
 
در زمان تشكيل دولت صهيونيستي برخي از خاخام‌ها با وجود اينكه حكومت را قبول نداشتند ابراز مي‌كردند آنها بايد نمايندگاني را در اين حكومت داشته باشند تا جامعه خود را در مقابل خطرات محافظت كنند و احزابي را تشكيل دهند تا در امور دولتي مشاركت كنند، براي مثال فلسطيني‌هاي عرب ساكن سرزمين‌هاي اشغالي نمايندگاني را در پارلمان اسرائيل دارند.
 
تا به امروز بسياري از يهوديان مذهبي مانع حضور فرزندانشان در ارتش اسرائيل مي‌شوند. حتي مدارس مذهبي در اسرائيل هيچ‎كدام اجازه ورود پرچم اسرائيل را به اين مدارس نمي‌دهند و سالروز تاسيس حكومت اسرائيل را جشن نمي‌گيرند. به همين خاطر است كه دولت اسرائيل تلاش مي‌كند با توسل به پروپاگاندا و تبليغات رسانه‌اي به مردم اسرائيل اين‎گونه القا كند كه همواره شما توسط اعراب و مسلمانان مورد تهديد قرار داريد و آنها مي‌خواهند شما را به دريا بياندازند.
 
بسياري از يهوديان مهاجر به سرزمين‌هاي اشغالي از كشورهاي اروپايي آمدند و درك درستي از اسلام و مردم كشورهاي اسلامي ندارند. يهودي‌ها از كشورهايي مانند روسيه، اوكراين، مجارستان و لهستان به فلسطين مهاجرت كرده‌اند و من خود فرزند پدري لهستاني و مادري مجارستاني هستم. بعد از جنگ جهاني دوم بسياري از يهوديان از سراسر اروپا به فلسطين آمدند به همين خاطر است كه آنها هيچ تصوير مشخصي از اسلام و مسلمانان نداشتند. براي همين به آنها گفته مي‌شود كه مسلمانان مثل نازي‌ها هستند و مي‌خواهند يهوديان را بكشند و اين چيزي است كه در ذهن يهوديان مهاجر قرار داده شده است.
 
برخي از خاخام‌هاي يهودي هستند كه در خانواده‌هاي مذهبي بزرگ نشده‌اند. آنها ممكن است كه لباس‌هايي شبيه لباس‌هاي ما بپوشند ولي با مذهب يهود آشنايي زيادي ندارند و اين باعث مي‌شود كه صهيونيست‌ها بتوانند از وجهه مذهبي آنها در راستاي اهداف خود استفاده كنند.

عدم آشنايي و درك درست آنها از مذهب يهود باعث مي‌شود كه تصميم‌هاي اشتباهي در خصوص بازگشت به سرزمين مقدس و تشكيل دولت اسرائيلي بگيرند. اين نوع خاخام‎ها بيش از آنكه روحانيون مذهبي باشند افرادي ايده‌آليست‌ هستند.
 
آريل شارون با وجود منع ورود مسلح به قدس با هزاران سرباز وارد حرم شريف قدس شد، براي اينكه او اهميتي براي مذهب يهود قائل نيست و اين نمونه خوبي براي نشان دادن رفتار و تفكرات يهودي غيرمذهبي و يهودي مذهبي است.
 
صهيونيست‌ها ابتدا نام يهوديت را و سپس برخي از خاخام‎ها را دزديدند و در اختيار خود قرار دادند. از طرف ديگر بايد بگويم يكي از افرادي كه با صهيونيست‎ها همكاري مي‎كند، خاخام يوسف است. او فردي نيست كه عالم به مذهب يهود نباشد.

به چه دليلي با توجه به حرف‌هايي كه زديد يهوديان مذهبي در اسرائيل به مخالفت با صهيونيست‌ها برنمي‌خيزند و اگر شما مخالف موجوديت و تشكيل اسرائيل هستيد به اين معنا است كه شما بايد از فلسطين حمايت كنيد؟ منظورم پرچم فلسطيني است كه روي سينه شما نصب شده است.
دليل دفاع ما از فلسطين اين است كه معتقديم سرزمين فلسطين متعلق به فلسطيني‌ها است و فلسطيني‎ها تنها شهروند اين سرزمين هستند ولي صهيونيست با استفاده ابزاري از يهوديت و زور سرزمين آنها را اشغال كرده است، به همين خاطر است كه ما از آنها دفاع مي‌كنيم. البته بقيه دوستان ما مانند ما فكر نمي‌كنند و تصور مي‌كنند اگر مانند ما تابلو دست بگيرند و به كشورهاي ديگر سفر كنند و از ملت فلسطين دفاع كنند و عليه صهيونيست‌ها شعار دهند شايد كار خيلي درستي نباشد البته بايد بگويم علت اين تفكر بيشتر ترس از عواقب آن است.
 
آيا شما نماينده گروه خاصي از يهوديان هستيد يا به صورت شخصي اقدام به مبارزه عليه صهيونيست‌ها مي‌كنيد؟
من نماينده گروه "ناتوري كارتا" هستم و ما دوستداران و اعضايي در سراسر دنيا و فلسطين داريم و آنها به ما در مبارزه با صهيونيست‌ كمك مي‌كنند.
 
ولي بالاخره شما براي سفر به نقاط مختلف دنيا و مبارزه با صهيونيسم به پول احتياج داريد اين پول را كه مبلغ آن‎هم كم هم نيست، چه‎كسي تامين مي‌كند؟
اساتيد دانشگاه، معلمين و قشرهاي ديگري هستند كه با ما همفكر‌اند و به ما در تأمين اين پول كمك مي‌كنند.

آيا آنها تعيين مي‌كنند به چه كشوري برويد و چه‎چيزي بگوييد يا خودتان انتخاب مي‌كنيد؟
ما خودمان تعيين مي‌كنيم.
 
اگر بخواهيم جمعيت يهوديان ساكن اسرائيل را بررسي كنيم آيا بيشتر طرفدار صهيونيست هستند يا عليه آن؟
بيشتر مذهبي‌ها ضدصهيونيست‌ها هستند.
 
منظورم جامعه يهودي ساكن در اسرائيل به طور كل بود.
در اسرائيل جمعيت غيرمذهبي‌ها بيشتر از مذهبي‌ها است براي همين متاسفانه بايد بگويم جمعيت طرفداران صهيونيسم بيشتر از مخالفان آن است. البته برخي افراد غيرمذهبي هم هستند كه به خاطر مسائل حقوق بشري و جنايات اسرائيل با آنها مخالف هستند كه البته اين مسئله ارتباطي با مذهب‌ ندارد.
 
برگرديم به مسئله حمايت شما از فلسطين و پرچمي كه روي سينه‌ نصب كرده‌ايد، در صورت درگيري احتمالي اسرائيل با ايران و با توجه به دليل حمايت شما از فلسطين، آيا شما از ايران جانبداري خواهيد كرد؟
بايد به شما بگويم بعضاً صهيونيست‌ها و طرفداران آنها در آمريكا عليه ايران راهپيمايي‌ها را راه‎اندازي مي‌كنند و ما هم در واكنش به آن به نفع ايران راهپيمايي مي‌كنيم و پلاكاردهاي با شعار"ما اقدامات اسرائيل عليه ايران را محكوم مي‌كنيم" و "دولت ايران، ما به‎خاطر جامعه يهودي خوبي كه شما در كشورتان داريد از شما تشكر مي‌كنيم" با خود حمل مي‎كنيم.
 
سؤالم را دوباره تكرار مي‌كنم در صورت وقوع جنگ احتمالي بين ايران و اسرائيل واكنش جامعه مذهبي يهوديان كه مخالف صهيونيسم هستند چه خواهد بود؟
آنها به طور حتم از اسرائيل در اين جنگ حمايت نخواهند كرد.
 
آيا شما در آن موقع پرچم ايران را به سينه‌تان خواهيد زد؟
يهوديان مخالف صهيونيسم مسلماً در اسرائيل نخواهند توانست از ايران حمايت كنند و همچنين يهوديان ساكن كشورهاي ديگر مانند انگليس. ما بارها شاهد اذيت و آزار مخالفان صهيونيسم در كشورهاي مختلف دنيا بوده ايم، به برخي از خاخام‌هاي معروف مانند خاخام كهن كه البته چندين بار هم به ايران سفر كرده است حمله مي‌شود، شايد خيلي‌ها جرأت مطرح كردن مخالفت‌هايشان را نداشته باشند آن هم در مسئله‌اي كه يك طرف آن ايران باشد. با اين وجود در آمريكا ما در حمايت از ايران تجمع‌هايي را داشته ايم كه تصاوير آن در مجله اي كه همراه دارم درج شده است.
 
آيا اسرائيل در محاسباتش اين جمعيت مخالف صهيونيست را در نظر مي‌گيرد؟
در مورد مسائل سياسي و سياست‌هاي آنها من اطلاعات زيادي ندارم به اين خاطر كه باور دارم دولت اسرائيل را شيطان اداره مي‌كند و رفتار آنها شيطاني است و من اطلاعي از ذهن سياسي آنها ندارم و علاقه‌اي هم ندارم بدانم. ما كاري را كه لازم است انجام مي‌دهيم و به سياست‌هاي آنها توجه زيادي نمي‌كنيم. رفتار صهيونيست‌ها خلاف خواست الهي است و مي‌بينيم كه بعد از 60 سال موفق نشدند كه با وجود حمايت‌هاي زياد از طرف آمريكا و غرب بتوانند ثبات و آرامش را براي شهروندان خود به ارمغان بياورند هر 10 سال شاهد جنگ‌هاي بزرگي بوديم كه در آن خونريزي‌هاي زيادي صورت گرفته است. حكومت صهيونيست‌ها و اسرائيل به خواست خدا پايان خواهد يافت ولي تلاش ما بر اين است كه اين اتفاق با حداقل ظلم و خونريزي صورت گيرد.
 
شما به همراه خود بروشور‌هايي آورديد كه به زبان فارسي است آيا به هر كشوري كه مي‌رويد بروشورها را به آن زبان ترجمه مي‌كنيد يا اين كار تنها در مورد ايران صورت مي‌گيرد؟
معمولاً ما سعي مي‌كنيم به كشوري كه مي‌رويم بروشورها را به آن زبان ترجمه كنيم.
 
سفرها و تلاش شما در تبليغ عليه صهيونيست‌ها هرچند كه تعداد شما انگشت‎شمار است، تهديدي براي موجوديت اسرائيل محسوب مي شود. چرا صهيونيست‌ها مانع شما نمي‌شوند و براي شما محدوديت ايجاد نمي‌كنند؟
تنها يك جواب مي‌توانم به شما بدهم خداي واحدي وجود دارد كه از ما محافظت مي‌كند. تا به امروز بسياري از رهبران يهودي زنداني و ترور شدند. اولين فردي كه در اين راه كشته شد اهل دانمارك بود و رابطه نزديكي با شاه دانمارك داشت او با اين نيت به فلسطين آمد تا به افشاگري عليه صهيونيست‌ها بپردازد. او تهديد به مرگ شد ولي به كار خود ادامه داد و در ادامه او را ترور كردند.
 
اسرائيلي كه ما مي‌شناسيم سرنشين‌هاي كاروان امدادرسان غزه را بدون هيج گناهي مي‌كشد، نمايندگان مقاومت را در هركجا به آنها دست پيدا كند ترور مي‌كند. قبول كنيد براي من سخت است كه ببينم شما با شعار مبارزه با صهيونيسم به كشورهاي مختلف سفر مي‌كنيد و مانع جدي براي شما وجود ندارد.
 البته من هم قرار بود در آن كشتي كه تعدادي از سرنشينان آن كشته شدند حضور داشته باشم و حتي اسم‎نويسي هم كرده بودم. ولي دوستان من مرا از اين كار منع كردند و گفتند با اين كار صهيونيست‌ها مي‌توانند تو را دستگير كنند و مانع ادامه كارت شوند.
 
ممنون از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد.
خواهش مي‎كنم.
گفت‎وگو از مصطفي افضل‎زاده
 
 
منبع: فارس