Gerdab.IR | گرداب

هیتلر زمان

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰

تصاویر زیر نمونه‌ای است از تصاویری که یهودیان صهیونیست سعی می‌کنند به وسیله آن دلسوزی مردم جهان نسبت به جنایاتی که هیتلر در قبال آنان مرتکب شد را به دست آورند. درحالی‌که این رژیم سفاک جنایاتی را در فلسطین مرتکب می‌شود و مجامع بین المللی و حقوق بشری با سکوت خود به آنها مهر تایید می‌زنند.