Gerdab.IR | گرداب

آمریکا به حامیان براندازی حکومت‌های مخالف خود جایزه می‌دهد

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۰

سازمان‌های مرتبط با سی‌آی‌ای‌ بودجه جنبش‌های ضدحکومتی در سراسر جهان را به‎نام دموکراسی تأمین می‌کنند تا بدین ترتیب راه تأمین منافع آمریکا در آن کشورها را هموار سازند.

به گزارش گرداب، پایگاه تحلیلی ولترنت در گزارشی نوشت: بودجه "بنیاد ملی دموکراسی‌" (NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY) که سازمانی غیردولتی مستقر در واشنگتن است، ادعای "پشتیبانی از آزادی در سراسر جهان‌" را دارد.

ولی همه این ادعاها پوششی است برای جنبش‌های جوانان برای سرنگون کردن دولت‌هایی که مورد پسند واشنگتن نیستند. بودجه همه این جنبش‌ها را بنیاد ملی دموکراسی، "خانه آزادی‌" (FREEDOM HOUSE) و سایر سازمان‌های متعلق به سی‌آی‌ای‌ تامین و سازمان‌دهی می‌کنند.

هدف این سازمان‌ها، جلب حمایت جنبش‌های جوانان علیه دولت‌های جنجال‌برانگیز است تا دروازه‌های این کشور‌ها را روی منافع نئولیبرال واشنگتن بگشاید.

روز چهارشنبه 22 ژوئن 2011، این بنیاد از همه کسانی که برای رسیدن به آینده‌ای دموکراتیک در تونس و مصر مبارزه کرده یا قربانی شده‌اند، با اهدای جایزه سالانه دموکراسی قدردانی می‌کند. دو نفر که نماد این مبارزه‌ها هستند، این جایزه را دریافت خواهند کرد: "زهرا سعید‌" از مصر و "جمال بطیب‌" از تونس. "ریچارد گپهارت‌"، رئیس این بنیاد جایزه را به آنها اهدا خواهد کرد.

 مدافع پیشین اسرائیل، حامی امروز دموکراسی
"کارل گرشمن‌"، مدیر این بنیاد در این باره می‌گوید: «این جایزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که ما آن را تنها به این دو نفر اهدا نمی کنیم. ما از طریق این دو، همه کسانی را که در مصر و تونس برای آزادی و شأن انسانی مبارزه کرده و حتی جان خود را از دست داده‌اند، تقدیم می‌کنیم. از آنجا که هنوز راه درازی برای رسیدن به دموکراسی در پیش است، ما باید هم‎بستگی خود را با همه کسانی که به مبارزه برای دموکراسی در مصر و تونس و سراسر خاورمیانه ادامه می‌دهند، نشان دهیم.»

کارل گرشمن در دهه 1960 در بخش تحقیقاتی "نهاد تهمت‌زدایی‌" (ANTI-DEFAMATION LEAGUE) کار می‌کرد. این نهاد از اسرائیل دفاع کرده و به منتقدان آن حمله می‌کند و تحقیقات آن اغلب به جاسوسی از منتقدان اسرائیل می‌انجامد.

سال گذشته بنیاد ملی دموکراسی جایزه خود را به جنبش سبز ایران اهدا کرد که در سال 2009 پیشگام انقلاب رنگی نافرجامی بود که هزینه آن را بنیاد ملی دموکراسی آمریکا و سایر سازمان‌های مرتبط با سی‌آی‌ای‌ تامین کرده بودند.

منبع: فارس