Gerdab.IR | گرداب

دام موساد برای دانشجویان ایرانی

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۰

جمهوری آذربایجان از آن جمله کشورهایی است که پس از استقلال یافتن از شوری سابق به صورت کمال و تمام خود را در آغوش غرب پرتاب کرده است.

به گزارش گرداب به نقل از عروج، یکی از مواردی که جمهوری آذربایجان با دستور اربابان غربی خود انجام می دهد سرویس دهی به سازمان جاسوسی موساد و اهداف آن در داخل ایران است.

در همین خصوص چندی است  برخی از دانشگاه‌های جمهوری آذربایجان اقدام به اعطای گرین كارت به دانشجویان ایرانی آذری زبان در حال تحصیل در این جمهوری می‌کنند.

طبق اظهارات برخی از دانشجویان در حال تحصیل، چهره های  منتسب به دولت آذربایجان  با مراجعه به دانشجویان ایرانی (علی الخصوص دختران) به آنها پیشنهاد اعطای گرین كارت و... داده و عنوان می‌کنند، شما می توانید با دریافت گرین كارت به هر كجا كه بخواهید با منابع و امكانات دولت آذربایجان مسافرت داشته باشید.

اعطای خدمات اقامت و... به دانشجویان مورد نظر احتمالاً با هدف جذب و بهره برداری هدفمند از توانایی های این افراد (دانشجویان) در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی است.