Gerdab.IR | گرداب

سازمان ملل رسیدگی به حقوق بشر را از زندانیان آمریکا آغاز کند

تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

سردار نقدی گفت که اگر سازمان ملل می خواهد به حقوق بشر رسیدگی کند بهتر است از همان آمریکا شروع کند که در آن حدود سه میلیون زندانی و 6 میلیون نفر بی خانمان و کارتون خواب وجود دارد.

به گزارش گرداب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفت و گو با ایرنا و در واکنش به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران گفت: «سازمان ملل نهادی استعماری و بازیچه قدرت های استکباری است که بسیاری از تصمیم ها و زیرمجموعه های آن برای مردم دنیا ارزشی ندارد.»

 سردار نقدی اظهار داشت: «درمقطعی از تاریخ برخی از دولت های صاحب قدرت با تفاهم با یکدیگر این سازمان را برای حفظ منافع خود ایجاد کردند.»

 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: «‌در قانون اساسی برخی کشورها به طور رسمی رای و مشارکت مردم نفی و حقوق بشر نقض می شود اما سازمان ملل به آنها توجهی نمی کند.»

سردار نقدی ادامه داد: «اگر سازمان ملل به دنبال نقض حقوق بشر است می تواند به سراغ رژیم صهیونیستی برود که موجودیت و ماهیت آن ضد حقوق بشر است.»

وی با تاکید بر این که سازمان ملل باید موضع خود در مقابل رژیم صهیونیستی و جنایات ضدحقوق بشری آن را مشخص کند، افزود: «این رژیم، زمین ها و املاک مردم را مصادره و هزاران نفر از جمله کودکان را با شیوه های فجیع مانند استفاده از بمب های فسفری به قتل رسانده اما با محکومیت مواجه نشده است.»

"ریچارد گلدستون"، قاضی یهودی که ریاست یک کمیته حقیقت یاب بین المللی را درباره بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه غزه برعهده داشت در گزارش خود تاکید کرد که این رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه نوار غزه مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شده است.

سردار نقدی تصریح کرد: «اقدام غربی ها برای پیدا کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران مانند آن است که در زیر یک صخره، حشره ای را پیدا کنند و بعد بهانه بگیرند که غذا به آن نرسیده و بنابراین حقوق بشر نقض شده است.»

وی با بیان این که سازمان ملل گامی را برای دستیابی به حقوق بشر بر نداشته است، گفت: «سازمان ملل بازیچه قدرت های استکباری است.»