Gerdab.IR | گرداب

یک روزنامه کویتی خبر داد:

نابودی یک شبکه جاسوسی دیگر در لبنان

تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

جنبش حزب‌الله لبنان موفق شد یک شبکه از جاسوسان رژیم صهیونیستی را که در کادرهای این جنبش نیز نفوذ کرده بودند، کشف و متلاشی کند.

به گزارش گرداب به نقل از العربیه، روزنامه کویتی "الرأی" در شماره روز یکشنبه خود نوشت که جنگ اطلاعاتی میان اسرائیل و حزب‌الله به مرحله پیشرفته‌ای رسیده و این حزب نفوذ دستگاه اطلاعاتی اسرائیل را در رده‌های بالای خود کشف کرده است.

این روزنامه در گزارش خود افزوده که این شبکه جاسوسی اسرائیل، این بار از لحاظ تعداد مرتبطان و موقعیت آنها، رکورد محسوب شده و ضربه‌ای به اسرائیل بوده که یکی از مهمترین شبکه‌های جاسوسی خود را از دست داد.

در این گزارش آمده است: افراد وابسته به شبکه جاسوسی در رده‌های مختلفی از حزب‌الله حضور داشتند و شمار آنها از انگشتان دو دست تجاوز می‌کند. همچنین اولین سرنخ از فعالیت این شبکه سه ماه پیش به دست آمد تا این که در روزهای اخیر اعضای آن شناسایی و دستگیر شدند.

"الرأی" افزوده که رهبران بلند پایه حزب‌الله به طور عمد اطلاعات مهمی از نظر اسرائیل در اختیار کادرهای خود قرار می‌دادند و افراد مظنون زیر نظر قرار گرفتند.

شماری از سایت‌های لبنانی نیز خبری مشابه را منتشر کردند. سایت‌های "لبانون ناو" و "جنوبیه" گزارش داده‌اند که حزب‌الله شبکه‌ای از جاسوس‌ها را در تشکیلات خود کشف و متلاشی کرده که شش نفر از آن ها از کادرهای این حزب بودند.

منبع: جهان