Gerdab.IR | گرداب

نظر امام خامنه‌ای درباره شهید چمران

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

امام خامنه‌ای فرمودند: «شهید چمران امر امام را، عشق به امام را از همه صبغه‌ها و رنگ‌هایی که در عالم سیاست و خطوط سیاسی وجود دارد، مرجح می دانست و این خصوصیت دکتر چمران بود.»

گرداب- حضرت آیت الله خامنه‌ای که همزمان با شهادت شهید چمران، نمایندگی امام در شورای عالی دفاع را برعهده داشتند در جلسه علنی مجلس در اول تیر۱۳۶۰بیانات کوتاهی را درباره شهادت دکتر مصطفی چمران بیان کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای بیان داشتند: «درباره برادر شهید عزیزمان دکتر چمران (با) هیچ زبان و بیانی، من نمیتوانم ستایش خودم را نسبت به این برادر شهید و عزیز و تاسف خودم را از فقدان او به عرض شما برسانم.

نکته ای را که من در مورد ایشان لازم می‌دانم، بگویم این است که ایشان در طول مدت این دو سال ‌که ما با ایشان همکاری مستمری داشتیم، یعنی از دوران دولت موقت، همکاری‌های نزدیکی ما با مرحوم دکتر چمران داشتم، در زمینه های مختلف یک لحظه من دکتر چمران را متخطی از خط ولایت فقیه نیافتم.

ایشان فرمان امام را، امر امام را، عشق به امام را از همه صبغه‌ها و رنگ‌هایی که در عالم سیاست و خطوط سیاسی وجود دارد، مرجح می دانست و این خصوصیت دکتر چمران بود.»

جهان