Gerdab.IR | گرداب

شکنجه مجروحان بحرینی به دست مزدوران

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی درباره حوادث بحرین، به موضوع شکنجه مجروحان بحرینی به دست نیروهای آل خلیفه، در جریان حوادث اخیر این کشور پرداخت.

به گزارش گرداب، ایندیپدنت در گزارشی تحت عنوان "مسئولان بحرینی با شکایتهای جدیدی درباره شکنجه در بیمارستانها مواجه می شوند"، نوشت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی سازمان پزشکان بدون مرز، نیروهای امنیتی بحرین، افراد بستری شده در بیمارستان را که در جریان تظاهرات فوریه گذشته مجروح شده بودند، تحت شکنجه قرار داده اند.

ایندیپندنت با اشاره به محاکمه پزشکان بحرینی به دلیل درمان مجروحان و اتهام واهی "ضربه زدن به نظم عمومی" خاطرنشان کرد: این پزشکان تنها به این دلیل محاکمه می شوند که به درمان مجرحان تظاهرات پرداخته اند.

بر اساس این گزارش، پزشکان داوطلب سازمان پزشکان بدون مرز که با این پزشکان بحرینی در درمان مجروحان همکاری کرده اند، تاکید دارند که اتهامات مطرح شده علیه پزشکان بحرینی بی اساس و دروغ است.

"جاناتان ویتول"، رئیس هیئت اعزامی پزشکان بدون مرز که به تازگی از بحرین باز گشته است، می گوید: «نیروهای بحرینی به صورت مستمر مجروحان را در بیمارستان سلمانیه شهر منامه، شکنجه کرده اند.»

ویتول می افزاید: «نیروهای امنیتی بیمارستان سلمانیه را در هفدهم مارس تحت کنترل در آوردند و تانکهای خود را اطراف این بیمارستان مستقر کردند و با ایجاد ایست بازرسی، ورود و خروج افراد به داخل بیمارستان را زیرنظر گرفتند.»

وی با اشاره به وضعیت هولناک بیمارستان سلمانیه گفت: «هر کسی که در جریان تظاهرات مجروح شده بود، روزانه 3 بار به بخش ششم منتقل می شد و مورد ضرب و شتم قرار می گرفت.»

ایندیپندنت با اشاره به گزارش سازمان پزشکان بدون مرز می افزاید: برخی از مجروحان در بیمارستان ناپدید شده و پس چند روز با جراحتهایی بسیار خطرناک پیدا می شدند.

ویتول که در آن زمان در بیمارستان سلمانیه حضور داشت، می گوید: «بیمارستان به محلی تبدیل شد که مردم از آن هراس داشتند، نیروهای امنیتی یک بیمار را که قصد داشت بیمارستان را ترک کند، بازداشت کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.»

وی افزود: «وضعیت بیمارستان سلمانیه بسیار بد بود، و کسی جرئت نمی کرد به بیمارستان بیاید، به صورتی که خدمات پزشکی به مردم بسیار ضعیف شده بود.»

رئیس هیئت اعزامی پزشکان بدون مرز به بحرین تاکید کرد: «وضعیت بحرین همچنان تغییری نکرده است.»

منبع: العالم