Gerdab.IR | گرداب

شبکه اجتماعی مخصوص دانشجویان

تاریخ انتشار : ۰۵ تير ۱۳۹۰

مدیر کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: «این شبکه اجتماعی مجازی ظرفیت عضویت ۲۰ هزار نفر را دارد و دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور اعم از دانشجویان بورس یا غیربورس می‌توانند عضو این شبکه اجتماعی شوند.»

به گزارش گرداب، "حسن مسلمی نائینی"، مدیرکل امور دانشجویان خارج وزارت علوم نشانی اینترنتی iran-ssn.ir را به عنوان نشانی شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان ایرانی اعلام کرد و گفت: «شبکه اجتماعی دانشجویان برای بیشتر شدن ارتباط بین دانشجویان راه‌اندازی شده تا دانشجویان با تشکیل گروه‌های خاص در آن با یکدیگر ارتباط علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.»

وی از عضویت تعدادی از مدیران وزارت علوم در این شبکه اجتماعی خبر داد و گفت: «این شبکه اجتماعی مجازی ظرفیت عضویت ۲۰ هزار نفر را دارد و دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور اعم از دانشجویان بورس یا غیربورس می‌توانند عضو این شبکه اجتماعی شوند.»

بنا بر این گزارش مسلمی نائینی از عضویت ۳۰۰ دانشجوی ایرانی در شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان تا کنون خبر داد و گفت: «از دانشجویان ایرانی بورسیه می‌خواهیم که حتماً عضو این شبکه شوند. ۲ هزار و ۳۰۰ دانشجوی بورسیه داخل در مقطع دکتری و بیش از ۴۰۰ دانشجوی دکتری بورسیه در خارج کشور داریم که از آنها می‌خواهیم حتماً عضو این شبکه شوند و با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.»

مدیر کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم از به اشتراک گذاشتن اطلاعات علمی، طرح سوالات علمی، مشارکت در تالارهای گفتگو و آشنایی دانشجویان با یکدیگر از طریق صفحات شخصی کاربران را به عنوان برخی امکانات شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان ایرانی نام برد و گفت: «اعضای این شبکه می‌توانند گروه دوستان تشکیل دهند و یکدیگر را دعوت به ارتباط کنند.»

مسلمی نائینی با سفارش به کاربران شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان برای پرهیز از بحث‌های خاص سیاسی گفت: «نخبگان باید به کشور کمک کنند و در فضای منطقی، اخلاقی و محترمانه با حفظ مقررات بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند.»

منبع: مهر