Gerdab.IR | گرداب

تبعيض عليه زنان در بی‌بی‌سی

تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱۳۹۰

آمارهاي منتشره حاکي از آن است که بنگاه سخن‌پراکني بريتانيا، بي‌بي‌سي، در پرداخت حقوق از سياست‌هاي تبعيض‌آميز عليه زنان استفاده مي‌کند.

به گزارش گرداب، اين آمارها حاکي از آن است که شمار مرداني که در اين سازمان سالانه بيش از 200 هزار پوند درآمد دارند، 5 برابر بيشتر از زنان است.

همچنين شمار مرداني که بيش از يکصد هزار پوند در بي‌بي‌سي درآمد دارند، دو برابر زنان با همين ميزان درآمد است. به طور متوسط زنان شاغل در اين سازمان 36 هزار و 827 پوند و مردان 41 هزار و 916 پوند درآمد دارند.

در همين حال "لرد پاتن"، رئيس هيئت امناي بي‌بي‌سي، اعلام کرد که اين شبکه قصد دارد با کاهش پرداخت به مديران اجرايي، با مشکل روابط عمومي مقابله کند.

پاتن تصريح کرد که بي‌بي‌سي قصد دارد به منظور همراهي با برنامه‌هاي کاهش هزينه‌هاي عمومي، شمار مديراني را که بيش از 150 هزار پوند درآمد دارند، کاهش دهد.

در حالي که 19 مجري، بازيگر و خبرنگار بي‌بي‌سي بيش از 500 هزار پوند در سال درآمد دارند، پاتن گفت: «بي‌بي‌سي بيشر به کاهش دستمزد مديران اجرايي و مديران ارشد مي‌انديشد تا کاهش دستمزد ستاره‌هاي تلويزيوني.»

پاتن اعلام کرد که گزارش سالانه بي‌بي‌سي بر چهار موضوع تمرکز دارد.

وي افزود: «اول پرداخت حقوق مديران ارشد؛ دوم شمار افرادي که بيش از 150 هزار پوند در آمد دارند؛ سوم شمار افرادي که بايد به مديران ارشد ارتقاء يابند و چهارم مسئله کلي عدالت در پرداخت.»

اين در حالي است که، پاتن به تبعيض عليه زنان در پرداخت حقوق در بي‌بي‌سي اشاره‌اي نکرد. هم اکنون 31 مرد به طور تمام‌وقت در بي‌بي‌سي کار مي‌کنند که سالانه بيش از 200 هزار پوند در آمد دارند که اين رقم براي زنان شاغل در بي‌بي‌سي تنها شش نفر است. بي‌بي‌سي همچنين اخيرا شماري از مجريان زن را اخراج کرده است.

منبع: پرس تی‌وی