Gerdab.IR | گرداب

آغاز فعالیت تخریب ضد انقلاب علیه طرح "حجاب و عفاف"

تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۳۹۰

شبکه بی‌بی‌سی فارسی در جدیدترین اقدام خود می كوشد تا موضوع طرح حجاب و عفاف را برجسته ساخته و به‌طور هدفمند به آن بتازد.

به گزارش گرداب، سایت بی‌بی‌سی‌ فارسی که پیشینه معارضه آن با انقلاب اسلامی در فتنه 88 و اغتشاشات آن ایام به وضوح به نمایش در آمده است، با توجه به اجرای طرح حجاب و عفاف ضمن تلاش برای ایجاد هراس میان مخاطبان ایرانی خود می کوشد تا با طرح مباحثی همچون "تجربه و مشاهده شما از برخورد با بدحجابی چیست؟" به دریافت گزارش هایی از درون ایران در خصوص اجرای این طرح بپردازد.

البته رویکرد شبکه بی‌بی‌سی فارسی بر اساس مدل الماس خبری بوده که طی آن سعی می شود پس از طرح یک خبر، این شبکه به سرعت وارد مرحله تحلیل و بازخورد شود.

این شبکه در برنامه ای مانند نوبت شما سعی می کند تا طرح بازخورد رویدادها را نیز جزئی از مسیر اطلاع رسانی و جریان سازی خود کند. همچنین این شبکه با استفاده بهینه از تاکتیک موزائیکی سعی در القای بی طرفی به مخاطبان داخل و خارج کشور را داشته و دارد.

در این روش برخورد سیاه و سفیدی با موضوع در یک برنامه کنار هم قرار می گیرند و یک ترکیب موزائیکی را ایجاد می کند که میزان جانبداری در آن به نفع یک طرف موضوع در ظاهر کم است، اما وجود دارد. البته به حدی که مخاطب عام قادر به تشخیص آگاهانه آن نیست، اما در بلند مدت این تاثیر در ذهن ماندگار می شود و بیشترین تاثیر را در ذهن او ایجاد کرده تا القای بی‌طرفی کند.

زوایای این تصورات کلی که در حاشیه این فضا ایجاد می شود و در نهایت بسیار اندک، تصویر کلی آن را سیاه و سفید می کند، برای تاثیرگذاری در ذهن مخاطب کافی است. به گونه ای که در یک شمای کلی که از چیدن سفید و سیاه ها در کنار همدیگر ایجاد می شود، حجم بیشتر فضای سیاه یا سفید، می‌تواند ذهن خواننده را مملو از همان مسیری کند که رسانه در نظر دارد آن را اعمال کند.

منبع: جوان