Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ رد پای مادر (داستانک)

تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۰

بچه فیل رد پای مادرش را یافته و از روی آنها حرکت می کند، امّا متأسفانه درست در جهت مخالف!

گرداب- مستند جالبی بود... در یک بیابان گرم و خشک و بی آب، بچه فیلی تنها، آرام آرام می رفت... بچه فیل گم شده بود و تنهای تنها راه می‌رفت...

او درست از روی رد پای مادرش حرکت می کرد...

گوینده نریشن با لحن بسیار نافذ و تأثیر گذاری گفت: «بچه فیل رد پای مادرش را یافته و از روی آنها حرکت می کند، امّا متأسفانه درست در جهت مخالف!»

حس توأم با ترس و هیجانی به آدم دست می داد... دیدن بچه فیلی که فکر می کرد در حال حرکت به سمت مادر و خانواده خود است، اما با هر قدم از آنها دور و دورتر می شد، بسیار الهام بخش بود.

چه گم شدن عجیبی؛ اگرچه خیلی ها در دنیای امروز گرفتار آن هستند...

هنوز هم صحنه راه رفتن بچه فیل تنها در بیابان را به یاد دارم و احساسی را که از آن پیدا کرده بودم، فراموش نکرده ام... و فکر می کنم بچه فیل دور از خانواده به کجا رسید؟