Gerdab.IR | گرداب

14 تكنيك فاكس‌نيوز براي انحراف افكارعمومي آمريكا

تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۰

فاكس نيوز براي القاي مطالب كذب از تكنيك هايي استفاده مي كند كه هر چقدر مخاطب بيشتر به اين تكنيك ها آشنا باشد، اثر آنها بر روي او كمتر خواهد بود.

رسانه های اصلی ایالات متحده آمریکا با استفاده از روشهای تبلیغاتی ویژه همه مسائل داخلی و خارجی را به گونه ای وارونه به مخاطبان خود القا می کنند.
 
به گزارش گرداب به نقل از شبستان، براي حفظ دموكراسي هيچ چيز مهمتر از مطبوعات آزاد نيست. دستيابي به اطلاعات معتبر، دقيق و همه جانبه لازمه جامعه اي است كه مردم آگاه در آن فعاليت مدني و اجتماعي دارند؛ بنابراين هر چقدر دستيابي به اطلاعات معتبر با موانع بيشتري مواجه باشد، دموكراسي به خودي خود رو به تباهي مي رود. با اين وجود آيا مي توان آمريكا را با داشتن رسانه هايي كه شبانه روز اطلاعات غيردقيق و ناموثق در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهند، يك جامعه دموكراتيك ناميد؟

حجم وسيع اطلاعات غلطي را در نظر بگيرید كه فاكس نيوز به جاي حقيقت به مخاطبان خود القاء مي كند؛ مثلاً اين ادعا كه صدام حسين، ديكتاتور سابق عراق داراي سلاحهاي كشتار جمعي بوده و در حملات 11 سپتامبر نقش داشته است يا اينكه تغييرات هوايي واقعي نيستند يا اينكه باراك اوباما مسلمان است و در ايالات متحده آمريكا به دنيا نيامده است و يا اينكه همه اعراب مسلمان و همه مسلمانان تروريست هستند و يا هزاران ادعاي  کذب محض ديگر.

فاكس نيوز براي القاي اين مطالب كذب از تكنيك هايي استفاده مي كند كه هر چقدر شما بيشتر به اين تكنيك ها آشنا باشيد، اثر آنها بر روي شما كمتر خواهد بود. 14 تكنيك تبليغاتي كه فاكس نيوز براي شستشوي مغزي مردم آمريكا از آنها استفاده مي كند به قرار زير است:

1- ايجاد رعب و وحشت: اين تكنيك يك گام فراتر از ايجاد يك ترس ساده است، در اين تكنيك ديگر هيچ گريزي از ترس وجود ندارد و مبناي آن به وحشت انداختن لحظه به لحظه مخاطبان است؛ وحشت از مسلمانان، آنفولانزاي خوكي، ركود اقتصادي، مهاجران و هزاران مسئله ديگر.

ادعاي عوامل فاكس نيوز اين است كه اگر واكنش هاي مقابله يا گزير مخاطب فعال نباشد پس او زنده نيست. به اعتقاد آنها ايجاد رعب و وحشت سريع ترين راه براي منفعل كردن مغز منطقي است؛ به عبارت ديگر وقتي مردم مي ترسند، نمي توانند منطقي فكر كنند پس هر چيزي را باور مي كنند.

2- ترور شخصيتي: عوامل فاكس نيوز تمايلي به تلف كردن وقت براي بحث در مورد عقايد مختلف ندارد. به جاي آن آنها ترجيح مي دهند راه سريعتري را براي از دور خارج كردن مخالفان خود برگزينند. آنهاسعي مي كنند اعتبار، انگيزه ها، اطلاعات، شخصيت و ميزان عقل و شعور افراد را بشناسند و سپس حملات خود را نه تنها عليه افراد بلكه عليه تمام گروههاي مردمي آغاز كنند تا با اين كار عقايد هر شخص در رابطه با گروهي كه به آن تعلق دارد مانند ليبرال ها يا ترقي خواهان يا غيره را بي اعتبار كنند.

اين نوع بحث ديگر جايي براي بحث هاي حقيقي و صادقانه باقي نمي گذارد؛ بنابراين مي توان آن را غيردموكراتيك دانست.

3- القا كردن: عوامل فاكس نيوز در اين شيوه از يك تاكتيك پنهاني استفاده مي كنند و سپس مخالفان خود را متهم مي كنند كه ابتدا آنها از اين تاكتيك استفاده كرده اند. اين فن در بحث مهاجرت به وفور ديده مي شود مثلاً افرادي كه مخالف نژادپرستي هستند خود متهم به نژادپرستي مي شوند و يا در بحث تغييرات آب و هوايي كه در آن، افرادي كه در مورد علتهاي انساني وقوع اين پديده بحث مي كنند متهم به نداشتن علم و عدم آگاهي از حقايق در اين زمينه مي شوند.

4- دوباره نويسي تاريخ: در اين تاكتيك تبليغ كنندگان حقايق را مطابق با جهان بيني خود بيان مي كنند اما چرا بايد در مورد وقايع تاريخي دروغ گفته شود آن هم زماني كه مي توان كذب بودن آنها را به راحتي ثابت كرد؟

دليل به كارگيري اين شيوه اين است كه متعصبان خشك انديش انكار يك حقيقت تاريخي را بسيار راحت تر از به روز كردن جهان بيني خود مي دانند. اگر دوباره نويسي تاريخ در خدمت منافع آنها باشد، به راحتي اين كار را انجام مي دهند، زيرا به گفته خودشان يك مخاطب بي طرف براي دانستن آنچه آنها به عنوان حقيقت از آن ياد مي كنند وسوسه مي شود.

5- سپربلا كردن: اين تاكتيك زماني بهترين اثر را دارد كه مردم احساس ناامنی و ترس كنند. اين شيوه تركيبي از شيوه هاي ايجاد ترس و انحراف در اذهان است. ساده ترين توجيه در اين تاكتيك اين است كه اگر شما بتوانيد گروهي را در مشكلات اقتصادي و اجتماعي مقصر بدانيد آنگاه مي توانيد هم خشونت و غيرانساني بودن آنها را توجيه كنيد و هم مسئوليت هرگونه لطمه يا صدمه كه به ديگران مي رسد را به گردن آنها بياندازيد.

6- تلفيق خشونت با قدرت و مخالفت با خشونت از طريق ابراز ضعف: اين مورد را بيشتر مي توان به جاي يك تكنيك رسانه اي، يك اعتقاد عميق فراساختاري دانست كه در روشهاي گزارش كردن اخبار به طور متناوب مورد استفاده قرار مي گيرد . به عنوان مثالاصطلاحي مانند " نمايش قدرت" به جاي "اقدامات سركوبگرانه" مورد استفاده قرار مي گيرد و بدين ترتيب اقدامات خشونت آميز از سوي رسانه ها توجيه مي شوند. مثلاً اعمال خشونت در سياست هاي آمريكا چه در جنگ ها و چه در بحث هاي داخلي امري اخلاقي و شجاعانه تلقي مي شود و خشونت معادل قدرت، وطن پرستي و پارسايي معنا مي شود.

7- اعمال زور: اين يك تكنيك مطلوب است كه از سوي بسياري از گزارشگران فاكس نيوز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گزارشگران از عدم اعتماد به نفس مردمي كه براي بحث كردن درباره موضوعي با عوامل فاكس نيوز آمده اند بهره برداري مي كنند، آنها را مورد نكوهش و ملامت قرار مي دهند و بدين ترتيب مردم را وارد به تسليم در برابر عقايد خود مي كنند. اغلب بسياري از مردمي كه مورد ملامت قرار مي گيرند، احساس شرمندگي و اضطراب مي كنند و سريع ترين راهي كه براي پايان دادن به اين وضعيت به نظرشان مي رسد، اين است كه اختيار را به شخص مقابل يا همان شخصي كه مي خواهد به زور عقايد خود را تحميل كند می دهند و اين فرد وضعيت به وجود آمده را نوعي پيروزي براي خود تعبير و تفسير مي كند.

8- سردرگم كردن: اين تكنيك هم مانند تكنيك قبل در مورد مخاطباني به بهترين نحو كار مي كند كه از اعتماد به نفس كمي برخوردار هستند. شيوه اصلي از اين مورد مغشوش كردن عمدي بحث و اصرار بر منطقي بودن آن و ارائه اين ادعاست كه هر شخصي با اين بحث مخالفت كند گنگ و خشك مغز است.

در اين شيوه گزارشگران سعي مي كنند با پيچيده كردن مطلب درستي ادعاهاي خود را به ذهن مخاطب القا كنند.

9- پوپوليسم (توده گرايي): اين تكنيك به ويژه در دوران انتخابات مورد استفاده قرار مي گيرد. گويندگان خود را به عنوان يكي از مردم و كساني كه هدف خشم آنها قرار دارند را يكي از دشمنان مردم معرفي مي كنند، يا طرف مقابل هميشه يك نخبه گرا، بروكرات يا يكي از اعضاي وابسته به دولت يا هر گروه ديگري است كه به هر حال از مردم نيستند. هدف از اين بازي اين است كه به مردم نشان دهند همه سياست هاي رسانه در جهت برآورده كردن خوسته هاي مردم در مقابل سياستمداران است.

10- سوء استفاده از ايمان به خدا: اين تكنيك شبيه تكنيك پوپوليسم است. مبناي شيوه بر اين است كه آنها خود و دوستان خود را ميهن پرست مي دانند و و هر كس ديگري را كه آنها را به چالش مي طلبد غيرميهن پرست مي دانند بر اين اساس خداوند عاشق عوامل فاكس نيوز، جمهوري خواهان و آمريكا است و از هر كسي كه اين سه را دوست نداشته باشد متنفر است. از آنجا كه مثلاً اين گوينده از جانب خدا براي سخن گفتن از جانب همه آمريكايي ها برگزيده شده هر چالشي با او غيراخلاقي تلقي مي شود. اين يك تكنيك آسان و كم هزينه براي توتاليترها يا خودكامگان است.

11- اشباع: سه ويژگي مهم يك اشباع يا امتلاء موثر عبارتند از تكراري بودن، فراگير بودن و ثابت بودن. پيام موردنظر بايد به طور آشكار يا پنهان بارها و بارها در همه جا تكرار شود مثلاً اينكه صدام داراي سلاحهاي كشتار جمعي است بايد بارها و بارها تكرار شود. به طور قطع يك تاثير فيزيكي بر روي افرادي كه بارها و بارها در معرض يك پيام مشابه قرار مي گيرند وجود دارد بدون توجه به اينكه اين پيام درست است يا غلط. به اعتقاد فاكس نيوز اگر يك مطلبي به دفعات كافي با تعداد كافي از افراد بارها و بارها گفته شود مردم آن را به عنوان يك حقيقت قبول مي كنند.

12- توهين به عقل گرايي: در بسياري از رسانه هاي اصلي و مشهور آمريكا مانند فاكس نيوز عدم احترام به تحصيلات و عقل گرايي وجود دارد داشتن يك معرفي نامه يا مدرك دانشگاهي براي آنها كه مردم عادي هستند نشانه اعتبار نيست بلكه به معناي عدم اعتبار است؛ در حقيقت در ميان گزارشگران، داشتن مهارت و تبحر عقلاني و اطلاعاتي و تحصيلات به نشانه ضد آمريكايي بودن است.

13- گناهكار دانستن به خاطر معاشرت: اين يكي از تكنيكهاي مورد علاقه گلن بك و آندرو بريت بارت است كه هر دو از اين شيوه براي كاهش دوره هاي كاري يا زندگي بسياري از افراد خوب استفاده مي كردند به عنوان مثال اگر همسر سابق عموي هم اتاقي پسرعموي شما در مهماني شام خواهر دوست پسر سابق خواهرزاده گورباچف در سال 1948 شركت كرده باشد پس شما يك كمونيست هستيد كه براي نابودي و يا تخريب آمريكا مامور شده ايد.
 
14- انحراف از بحث: در اين تكنيك گزارشگران ناگهان جهت بحث را به يك سوي عجيب و غريب اما قابل پيش بيني تغيير مي دهند تا از زير بار مسئوليت آن شانه خالي كنند و هر تلاشي براي بازگرداندن بحث به اصل آن از سوي آنها نوعي انحراف و استفاده طعنه آميز از تكنيك القاكردن تعبير مي شود.