Gerdab.IR | گرداب

پروژه مرصاد در يك نگاه:

دفاع از حقوق بشر به نيابت از منافقين و سازمان هاي جاسوسي

تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۸۸

يکي از مهمترين دستورالعمل‌هاي مجموعه، تلاش براي ايجاد وجهه مشروع و مقبول براي فعاليت هايشان است؛ در همين راستا اخيراً يک روحاني اصلاح‌طلب براي ورود به تيم مديريتي مجموعه فعالين حقوق بشر به کيوان معرفي شده است. مأموريت ديگري که در طول ماه‌هاي اخير از سوي سازمان به کيوان رفيعي ابلاغ شده، سوق دادن سمت حمله به شخص مقام معظم رهبري است.

گرداب-  "حقوق بشر" يکي از واژگان و مفاهيم مسخ شده در پروژه دموکراتيزاسيون است. مفهومي که ابتدا در بستر سياسي متولد شد و ديري نپاييد که با هياهوي پر‌طمطراق حقوق، به ابزار فريب و سلطه بدل شد. نگاهي به انگيزه‌ها و اهداف بنيانگذاران اوليه اين واژه و شرايط تاريخي – سياسي آن برهه، به تنهايي براي درک ماهيت اين مفهوم کافي است.


اگر نويسندگان اعلاميه استقلال امريكا را از پيشتازان اين عرصه قلمداد کنيم به تنهايي شواهد مورد نياز براي ادعاي ما در خصوص اينکه حقوق بشر پروژه‌اي سياسي است، فراهم خواهد شد. دقيقاً در شرايطي که مهاجران اروپايي با هجوم به سرزمين‌هاي بکر و دست نخورده امريكاي شمالي، آن را به تصرف در آورده و بوميان سرخ پوست را در جنگل‌ها و نواحي دور دست به اسارت در زندان‌هاي تعريف نشده در آوردند، با تسلط بر اين سرزمين ادعاي استقلال نمودند و آن گاه ادبيات دروغين حقوق بشر در يک پروسه سياسي در درگيري بين شمال و جنوب براي بسط و توسعه قدرت، تحت عنوان مبارزه با برده داري، وارد منازعات سياسي شد. اگر اين سابقه تاريخي مدنظر باشد آنگاه در چند و چون ماهيت سازمان‌هايي که با ادعاهاي کذايي حقوق بشري وارد منازعات سياسي با ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل مي‌شوند، ترديد نخواهيم کرد. اينکه در اغلب متون حقوق بشري، مثل کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، کنوانسيون حقوق کودک و غيره دفاع از حقوق مسلم و انساني افراد جاي خود را به مبارزه با قواعد و سنن بومي و ديني جوامع داده است، مسلماً از چنين مبدأيي سرچشمه مي‌گيرد.
وقتي پايه ادعاهاي حقوق بشري بر چنين اساسي استوار باشد، انتظار تناسب ادعاها با عملکرد مدعيان، بيهوده خواهد بود.


در اين ميان نکته قابل تأمل اين است که با مرور زمان و تحول در سطح نگرش‌هاي سياسي و امنيتي، ادعاهاي حقوق بشري از فعاليت‌هاي سياسي به سمت گرايش‌هاي امنيتي سوق پيدا کرده و در استراتژي سرويس‌هاي اطلاعاتي جايگاهي ويژه يافته است. اين که چگونه در يک روند سياسي- اجتماعي يک «سوژه معترض» به يک «سوژه امنيتي - جاسوسي» تبديل مي‌شود، پديده‌اي نوين و پيچيده است.


در شرايطي که در غرب، انديشمندان و نظريه‌پردازان سيستم دانشگاهي و آکادميک، به عنوان طراحان الگوهاي امنيتي ايفاي نقش مي‌کنند، جلب و جذب عناصر ميداني از ميان قشر‌هاي اجتماعي طبيعي خواهد بود.
اما جاي شگفتي است که دشمنان نظام اسلامي در فرايند فعاليت‌هاي براندازانه و براي استفاده از روش‌هاي اجتماعي و عوامفريبانه جديد خود، دست به دامن منفورترين و مردودترين جريان‌ها در افکار عمومي مي‌شوند. گرچه توسل به دامن يک جريان تروريستي و ضد انساني براي آزمون شيوه‌هاي نوين تقابل با نظام اسلامي، نهايت درماندگي دشمن را به نمايش مي‌گذارد. تصور اينکه گروه بدنامي چون «سازمان منافقين» که در سراسر جهان به انجام اعمال تروريستي و جنايت‌هاي ضد بشري مشهور است، پادوي مراکز امنيتي و اطلاعاتي غرب قرار گرفته است تا با پوشش‌هاي حقوق بشري وارد دور جديد مبارزه و رودررويي با جمهوري اسلامي گردد، در زمره واقعيات مضحكي است كه بيش از هر چيز پشت پرده نقاب رنگين «دفاع از حقوق بشر» را به نمايش مي‌گذارد.

از مدعيان حقوق بشري که چشم خود را به نقض گسترده و بي‌امان حقوق انساني در سراسر جهان مي‌بندند و از نسل کشي و قتل عام مردم فلسطين و يمن گرفته تا نقض سيستماتيك وگسترده حقوق ميليون‌ها انسان بيگناه در عراق و افغانستان و حتي در قلب اروپا و امريكا چشم مي‌پوشند و در مقابل، ارزش‌ها و سنت‌هاي ملي، سياسي و اجتماعي ملت‌ها را مصداق نقض حقوق بشر مي‌شمارند، انتظاري جز اين نيست که از سخيف‌ترين شيوه‌ها و بدترين ابزار‌ها براي مقابله با دولت‌ها و ملت‌هاي مخالف نظام سلطه بهره گيرند.


دست سازمان منافقين خلق كه تا مرفق به خون ملت ايران و حتي عراق و کويت آغشته است، اكنون با پوشش دفاع از حقوق بشر با دست سازمان‌هايي چون سيا و موساد در يك كاسه قرار گرفته است. اين دست‌هاي آلوده در دور تازه فعاليت‌هاي خود با پوشش‌هايي مانند دفاع از حقوق اقليت ها، محرومان از تحصيل، گروه‌هاي صنفي و غيره پا به ميدان مقابله با نظام اسلامي نهاده اند.


آنچه در پيش رو داريد، مروري اجمالي بر فعاليت‌هاي شبانه روزي دلاورمردان سازمان اطلاعات سپاه در «پروژه مرصاد» است که نتيجه آن، كشف و شناسايي شبكه پيچيده و گسترده‌اي شد كه با هدايت مستقيم سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه و عامليت مستقيم گروهك خونريز منافقين در طول سال‌هاي اخير با پوشش گروه «فعالان حقوق بشر» در كشورمان به فعاليت مشغول بوده اند.
پيشينه فعاليت ها
مجموعه «فعالان حقوق بشر» مجموعه‌اي ويژه در روند فعاليت‌هاي حقوق بشري در ايران به شمار مي‌رود. اين مجموعه از اواخر سال 1384 فعاليت خود را آغاز و در نوروز سال 1385 تحت عنوان مجموعه فعالان حقوق بشر رسماً اعلام موجوديت کرد.


«کيوان رفيعي» عضو سازمان سيا و از اعضاي اصلي سازمان منافقين به عنوان دبير مجموعه فعالان حقوق بشر، در تشريح روند شکل‌گيري اين گروه، اعتراف مي‌کند: عنوان مذکور با هدف جلوگيري از ايجاد حساسيت براي‌ نيروهاي امنيتي انتخاب شده است، چرا که عناويني مانند سازمان و از اين قبيل نياز به تأييد رسمي داشته و حساسيت برانگيز است.


دفاع از حقوق بشر به نيابت از رجوي
مجموعه فعالين حقوق بشر، جزء معدود گروه‌هايي است که از همان ابتدا تحت اشراف عملياتي سازمان منافقين و حمايت مستقيم سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب شروع به کار کرده و در تداوم فعاليت خود نيز از حمايت‌هاي اطلاعاتي- فني و مالي سازمان بهره برده است. اغلب اعضاي اين مجموعه با گرفتار آمدن در دام اطلاعاتي سازمان منافقين در كشورهاي اروپايي و با حمايت و هدايت سازمان، در پوشش گروه‌هاي حقوق بشري فعاليت خود را آغاز کرده اند.گفتني است بر اساس اسناد به دست آمده از اين گروه، پوشش «فعاليت‌هاي حقوق بشري» به عنوان بهترين شيوه به منظور فريب مراکز امنيتي کشور براي اقدامات براندازانه در دستور كار آنان قرار گرفته است. سازمان منافقين با دريافت پيشنهاد چنين فعاليت‌هايي از جانب سازمان سيا و موساد توانسته است افراد مورد نظر را پس از شناسايي وارد صحنه سازد. اثبات اينکه براي عناوين انسان دوستانه‌اي که چنين گروه‌هايي مدعي آن هستند، جز فريب افکار عمومي و انحراف اذهان و ايجاد پوشش براي فعاليت‌هاي براندازانه، هدفي تعريف نشده است، کار دشواري نيست. بويژه زماني که از ارتباط و خط‌گيري اين مجموعه با سازمان منافقين، اسناد غير قابل انکاري به دست آمده باشد.


در بررسي فعاليت‌هاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران به صورت مستقيم و غير مستقيم ردپاي سازمان منافقين مشاهده مي‌شود. شيوه‌هاي به کار رفته در فعاليت‌هاي اين مجموعه، دقيقاً تداعي کننده سبک فعاليت اين سازمان تروريستي است. رعايت اصول امنيتي در تشکيل گروه و نام‌گذاري اعضا، به اعتراف دبير کل آن و نيز تمهيدات گسترده حفاظتي در گزينش اوليه اعضا از جمله مواردي است كه در پرونده اين گروه به چشم مي‌خورند. کارشناسان امنيتي بر اين باورند كه انجام چنين اموري جز با دارا بودن پشتوانه فعاليت‌هاي حرفه‌اي جاسوسي ممكن نخواهند بود.


بخش ديگري ازيافته‌هاي «پروژه مرصاد» حاکي از فعاليت گسترده سازمان منافقين در فضاي سايبري و آموزش و تدوين اصول مبارزات مجازي و براندازانه درتقابل با نظام جمهوري اسلامي است. در روش‌هاي نوين ابلاغ شده از سوي سران اين گروهک تروريستي رگه‌هايي از ادعاهاي مضحک حقوق بشري ديده مي‌شود و اين نشانگر اتخاذ رويکردي جديد در فعاليت‌هاي سازمان است. اما ارتباط مجموعه فعالان حقوق بشر با سازمان منافقين، محدود به ارتباط غير مستقيم نبوده است. رصد اطلاعاتي مركز بررسي جرايم سازمان يافته سايبري سپاه، اسناد انکار ناپذيري را از برقراري رابطه مستقيم بين اين دو مجموعه نشان مي‌دهد. «کيوان رفيعي» علاوه بر تردد مستمربه مقرسازمان منافقين در كشور عراق - قرارگاه اشرف - ارتباط‌ گسترده‌اي از طريق رابطين متعدد با سازمان دارد. «الهه كمالي» با اسم مستعار «زهره» از مهمترين رابط‌هاي وي با سازمان است. يکي از مهمترين سرپل‌ها براي ارتباط و اتصال اوليه به سازمان، حضور فردي به نام «سيد جمال حسيني» در مسئوليت روابط عمومي مجموعه فعالين حقوق بشر است. «سيد جمال حسيني» با نام مستعار «اسفندريار بهار مس» به اعتراف خود، در کمپين پناهندگان سياسي ترکيه بوده و از اعضاي سازمان منافقين است. او خطاب به «دلجو» مسئول پناهندگان سياسي سازمان ملل در ترکيه مي‌گويد: «من هوادار سازمان مجاهدين خلق بودم و يک سال با شوراي مقاومت ملي همکاري کرده ام و 2 بار به صورت غير قانوني وارد کشور عراق شده و به قرارگاه اشرف رفته‌ام».


گفتني است اسناد بيشمار مكشوفه در اين پرونده نشان از آن دارند كه ارتباط گسترده و ارگانيک مجموعه فعالان حقوق بشر با سازمان منافقين به صورت مستمر و با حمايت‌هاي مالي مستقيم بوده است.


تنها در بخشي از كمك‌هاي مالي سازمان منافقين به سركرده اين گروه كه از طريق كنترل ارتباط ايميلي اين فرد با «زهره» كشف شده است، «ماهيانه مبلغ 2000 دلار» از سوي سازمان به حساب وي در بانك كشاورزي واريز مي‌شده است. با اين نوع کمک‌هاي مالي است که اعضاي مجموعه مانند «احمد باطبي» كه از محكومين سابقه دار امنيتي مي‌باشد در فرصت مرخصي زندان با واسطه‌گري گروهك تروريستي كومله به راحتي از کشور خارج و با چند مسير به امريكا منتقل مي‌شود و در موارد متعددي با هويت‌هاي جعلي به کشور تردد مي‌کند.

نكته حائز اهميت ديگري كه در اين پرونده به چشم مي‌خورد، جعل حرفه‌اي و گسترده اسناد هويتي براي اعضاي گروه است. تهيه هويت جعلي از طريق جعل گذرنامه و شناسنامه و... تنها از عهده تشکيلات سازمان يافته‌اي بر مي‌آيد که سالها در اين زمينه فعاليت جاسوسي داشته باشد. نقش اين نوع هويت‌سازي جعلي در پوشش فعاليت هاي «کيوان رفيعي» نيز قابل توجه است.


جاسوسي سازمان يافته
مجموعه فعالين حقوق بشر به سهولت از اسناد طبقه‌بندي شده‌اي استفاده کرده‌اند که نمايانگر فعاليت‌هاي جاسوسي گسترده و پيچيده اين گروه با هدف‌گذاري در مراكز حياتي نظام است. «جاسوسي هسته‌اي» در صدر فهرست اين جرايم قرار داشته و به شيوه‌هاي بسيار پيچيده انجام شده است.


به عبارت دقيق تر، ابزار‌هاي جاسوسي عوامل نفاق در داخل کشور و نفوذ آنها در بخش‌هاي مهم و حساس، در يك پروسه هدفمند به ياري مجموعه فعالين حقوق بشر آمده تا بدين وسيله بتوانند اخبار و اطلاعات مورد نظر سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي و مجامع حقوق بشري را توليد نمايند. ذکر اين نکته نيز ضروري است که مجموعه مذکور در پوشش دهي به فعاليت‌هاي سازمان‌هاي تروريستي، علاوه بر منافقين - که عامليت مستقيم آنها را بر‌عهده دارد - با گروهک‌هاي تروريستي نام و نشان دار ديگر مانند «گروهک ريگي» و «انجمن پادشاهي» هم در ارتباط بوده و حمايت لازم سياسي و اطلاعاتي را تدارک مي‌ديده است. تماس «دفتر لندن انجمن پادشاهي» با شخص کيوان براي پيگيري سرنوشت يكي از اعضاي ربوده شده به نام «فرود فولادوند» در راستاي اين نوع ارتباطات بوده است.


گسل‌هاي اجتماعي مانع نفوذ مدعيان حقوق‌بشر
از جمله مواردي كه در دستور كارمجموعه فعالين حقوق بشرقرار داشته است، تمرکز بر اقشار گوناگون اجتماعي و موج سواري بر مسائل و مشکلات آنها با هدف سياه‌نمايي از وضعيت كشور مي‌باشد. به عبارتي، اين مجموعه براي نفوذ در بخش‌هاي مختلف اجتماعي و تأثيرگذاري حداکثري بر اين حوزه، در طول چند سال، بعد گسترده‌اي به فعاليت خود بخشيده است. در بررسي‌هاي صورت گرفته پيرامون حوزه فعاليت‌هاي مجموعه مذكور، با اتكا به اسناد مكشوفه و اعترافات متهمين، اين مسئله خودنمايي مي‌کند که تلاشي جهت دار براي طرح مباحث گوناگون در زمينه آموزش‌هاي وارونه ومغرضانه تحت پوشش؛ حقوق زنان، دانشجويان، کارگران، قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي در جريان بوده است. اين روند به طور مستقيم از سوي طرف خارجي و بر اساس راهبردهاي ديكته شده سرويس‌هاي جاسوسي غرب، با هدف به چالش کشاندن نظام تنظيم شده است. انتشار جزوات آموزشي، تحليلي و خبري گوناگون در موضوعات مذکور، انجام مصاحبه با زندانيان سياسي و حتي اراذل و اوباش و متهمين مسائل اخلاقي در زمره اين دسته از دستورالعمل‌هاي اجرايي مجموعه جاسوسي فوق قرار داشته است.


مسائل دانشجويي از مهمترين ارکان فعاليت در اين جهت است. از آنجا که دبير کل تشكيلات، خود دانشجوي اخراجي بوده و دو تن از اعضا نيز از فعالين تأثيرگذار سياسي - دانشجويي هستند، طبيعتاً اين نوع از فعاليت‌ها در رأس برنامه هايشان قرار گرفته است. «احمد باطبي» از با سابقه ترين فعالين دانشجويي و از عوامل تأثيرگذار حوادث 18 تير است. «عليرضا.ف» نيز از فعالين دانشجويي سال‌هاي اخير به شمار مي‌رود.


البته گستره تمرکز بر روي فعاليت‌ها ناشي از ارتباط اين مجموعه با سازمان منافقين مي‌باشد. چرا که سازمان از ابتداي فعاليت، عمده جذب هواداران را در ميان جوانان و بخصوص دانشجويان جست‌و‌جو کرده است.


يکي از نکات مهم کشف شده در ايميل‌هاي دبير کل مجموعه، ارتباطات وي با برخي از «فعالين دانشجويي» است. «خبرنامه اميركبير» که در طول سال‌هاي اخير تلاش گسترده‌اي براي اشاعه اخبار كذب، شايعه سازي، تحريك دانشجويان به انجام اقدامات غير قانوني و ارائه گزارش‌هاي سراسر كذب به اصطلاح حقوق بشري داشته است به طور مستقيم از ناحيه اين شبکه جاسوسي تغذيه شده ودر موارد متعدد ايميل‌هاي بسياري بين اين خبرنامه و «کيوان رفيعي» به عنوان سرپل گروهك نفاق و عامل سازمان جاسوسي امريكا رد و بدل شده است که حاکي از ارتباط اين فرد با دو تن از دانشجويان اين دانشگاه به نام‌هاي «مجيد. ت» و «احسان.م» مي‌باشد. همچنين سايت «ادوار نيوز» كه با نام «ادوار سابق انجمن‌هاي اسلامي» مشغول فعاليت مي‌باشد داراي ارتباطاتي با سرپل‌هاي خارجي شبكه جاسوسي مذكور بوده وبرخي مطالب سايت، از جمله اخبار و گزارشات را از طريق ايميل دريافت كرده و به سرعت در سايت مذكور منعكس مي‌كرده است.


علاوه بر حوزه دانشجويي، مجموعه جاسوسي موسوم به فعالين حقوق بشر توانسته است در ميان ساير قشرها و صنوف مانند صنف معلمان و کارگران و حتي پزشکان يارگيري کند. به طوري که «رضا. ش»، عضو هيأت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد، مسئوليت واحد کارگران اين گروه را بر عهده داشته و «رسول. ب»، سخنگوي کانون صنفي معلمان، مسئول کميته معلمان آن است.


در حوزه حقوق اقليت‌هاي مذهبي، فعاليت‌هاي فرقه‌هاي منحرفي مانند برخي از فرق ضاله، دراويش و حتي برخي فرقه‌هاي رسمي، در زمره حمايت‌هاي اين شبكه قرار داشته است. از همين رو طيف گسترده‌اي از اعضاي مجموعه داراي گرايش به بهائيت هستند.


از سوي ديگر تمرکز بر نارضايتي‌هاي اجتماعي و هدايت و تعميق اين نوع اعتراضات نقش مهمي در روند جنگ رواني و ايجاد اختلاف اجتماعي در کشورها ايفا مي‌کند. ازين رو مجموعه موسوم به فعالين حقوق بشر، در طول سال‌هاي گذشته در تلاش بوده است تا با تکيه بر اين اصل، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي قدرت و امنيت ملي را هدف قرار دهد.


جاسوسان بيگانه در سيماي مدافعان حقوق بشر
گرچه از مجموعه فعالين حقوق بشر، تحت عنوان مجريان برنامه‌هاي سازمان منافقين در ايران با پوشش فعاليت‌هاي حقوق بشري نام برديم، اما بايستي گفت مسئله اساسي اين است که سازمان منافقين که اكنون به عنوان بازوي اطلاعاتي سرويس‌هاي بيگانه فعاليت مي‌کند، در پروژه مذكورنيز بيشتر نقش رابط بين مجموعه و سرويس‌هاي جاسوسي را ايفا مي‌کرده است.


اكنون سالهاست- به خصوص بعد از سقوط رژيم صدام- که گروهك تروريستي نفاق در تأمين منابع مادي خود نياز روزافزوني به حمايت کشورهاي غربي پيدا کرده است. بنابراين از سر ناچاري در يک مبادله اطلاعاتي- مالي ميان منافقين وسرويس‌هاي جاسوسي غربي، منابع اطلاعاتي مورد نياز آنها را مهيا و متقابلاً هزينه‌هاي سرسام‌آور سازمان تأمين مي‌شود.


به علاوه، گروهك رجوي در راستاي تضعيف نظام از هيچ خيانتي فروگذار نمي‌كند. سابقه سه دهه فعاليت سازمان منافقين بيانگر اين نوع عملکرد است. با اين تفاصيل قطعيت اينکه سازمان منافقين در پرونده حاضر نيز رابط کشورهاي بيگانه و عوامل داخلي باشد، بيش از پيش اثبات مي‌شود خصوصاً با اتكا به اسناد بي‌شماري كه در پروژه كنوني به دستان باكفايت سبزپوشان مركز بررسي جرايم سازمان يافته سايبري سپاه كشف شده است.


اطلاعات موثقي به دست آمده كه حاکي است، «کيوان رفيعي» در سازمان جاسوسي امريكا سوگندنامه فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي را امضا نموده است.اين موضوع در ارتباط محرمانه‌اي كه وي با يكي از سران تشكيلات نفاق داشته، مطرح گرديده است.


مصداق روشن ديگر از ارتباط و فعاليت مجموعه فعالين حقوق بشر زير نظر مراکز جاسوسي غرب، در معرفي افراد براي تأييد پناهندگي سياسي است که بدون مشکل و در کمترين زمان از سوي كشورهاي اروپايي و امريكايي مورد پذيرش قرار گرفته است.


شناخت اعضا و زمينه‌هاي فعاليت آنها همچنين چگونگي طعمه شدن آنها در سرويس‌هاي بيگانه، نيازمند مروري اجمالي بر سوابق اعضاي اصلي مجموعه است:
«کيوان رفيعي» فعال سابق دانشجويي که به دليل فعاليت‌هاي ضد‌امنيتي در سال‌هاي گذشته 5 مرتبه بازداشت شده است.
وي عضو رسمي سازمان منافقين، مرتبط با سازمان سيا و دبير كل مجموعه فعالين حقوق بشر مي‌باشد. نامبرده با خروج غير‌قانوني از كشور هم‌اكنون ساكن کشور امريكاست.
بهزاد.م.و و تارا.ن. دبير اول، روزنامه‌نگار و داراي پوشش فعال فرهنگي.
احمد.باطبي. سخنگو، فعال سابق دانشجويي و از قديمي‌ترين دانشجويان سياسي و مؤثر در غائله 18 تير.
محبوبه.ک. مسئول واحد زنان، از اعضاي شناخته شده کمپين يک ميليون امضا براي «نه» به جمهوري اسلامي.
رضا.ش. مسئول واحد کارگري، عضو هيأت مديره سنديکاي غيرقانوني شرکت واحد.
وحيد.الف.ف. مسئول واحد حقوقي و استاد دانشگاه.
عبدالرضا.الف. مسئول واحد اقليت‌هاي مذهبي.
کاويان.ص.م. مسئول کميته بهائيان.
ابوالفضل.ع. مسئول روابط عمومي.
رسول.ب. مسئول کميته معلمان و سخنگوي کانون صنفي معلمان تهران.
شهين.الف. مسئول واحد حقوق کودک.
عليرضا.ف. مسئول واحد نشريات که داراي پرونده مفتوح در رابطه با تحصن خردادماه 86 در دانشگاه زنجان است.
محمد حسين.ي.س. مسئول واحد جذب و معرفي و داراي دکتراي فلسفه علم رسانه.
بررسي سوابق و ارتباطات اعضاي اين شبكه نشانگر اهميت آن براي سازمان‌هاي جاسوسي است چراكه نحوه چينش اعضا از ميان مسئله‌دارترين افراد، فرصت‌هاي لازم را براي بهره برداري‌هاي مراکز مذکور فراهم کرده است.


سپاه در کمين جاسوسان حقوق بشري
هدف اصلي اتخاذ پوشش‌هاي اجتماعي براي فعاليت‌هاي جاسوسي و براندازانه در قالب NGOها و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي، فريب و انحراف نهادهاي امنيتي- اطلاعاتي از کشف و شناسايي اهداف اين شبكه هاست كه اين شيوه در برخي کشورها پاسخگو بوده است.
يکي از راه‌هاي موفقيت پروژه انقلاب‌هاي مخملي در کشورهايي که در معرض اين نوع از حملات و تهاجمات قرارگرفته‌اند، بايد در اين الگو تحليل شود.
همين مسئله عاملي شده است تا از چنين شيوه‌هايي براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي نيز بهره‌گيري شود.
غفلت از تفاوت معني دار نظام جمهوري اسلامي با الگوهاي حکومتي ديگر و بهره‌گيري از روش‌هاي همسان در برخورد با آنها، از عوامل ناکارآمدي و ناکامي تلاش‌هاي دشمن براي مقابله با جمهوري اسلامي شده است.
در مبحث استفاده از سيستم‌هاي امنيتي پيچيده و با پوشش‌هاي اجتماعي در معارضه با جمهوري اسلامي نيز اين امر خود را نشان مي‌دهد.


سازمان منافقين که با راهبري مستقيم سازمان سيا درتلاش است تا مراکز، ارگان‌ها و بخش‌هاي مختلف حياتي داخل کشور را زير چتر جاسوسي برده و در ارکان آن نفوذ نمايد به شيوه‌هاي روزآمدي براي نفوذ نيازمند است. اين گروهک تروريستي با حمايت‌هاي مالي گسترده بيگانه توانسته است با تطميع مالي، انگيزه فعاليت و تحرک نسبي را در دنباله‌هاي داخلي خود ايجاد کند. اگرچه فرسودگي ساختاري، ضعف بنيه‌هاي اعتقادي و ناکامي‌هاي متعدد سال‌هاي اخير بر ضعف روزافزون آن افزوده است.


پوشش فعاليت‌هاي اجتماعي نيز توانسته است هم حمايت‌هاي آشکار و گسترده بيگانگان را فراهم کند و هم در داخل کشور فضاي مساعدي براي فعاليت آنها ايجاد کند. حال مجموعه فعالين حقوق بشر با چنين پشتوانه‌هايي در کنترل اطلاعاتي سپاه قرار دارد؛ به گونه‌اي که قدرت و اشراف اطلاعاتي سپاه پاسداران بر فعاليت‌هاي اين شبکه جاسوسي، اختلال جدي را در تلاش‌هاي چند ساله سازمان سيا براي راه اندازي جنگ سايبري عليه نظام اسلامي به وجود آورده است.


نفوذ اطلاعاتي سپاه، چه نفوذ از طريق نيروها و افراد، چه توان نفوذ فني و تکنولوژيک در کنترل ابزارهاي ارتباطي اين جريان‌ها اشراف کامل اطلاعاتي سپاه بر تحرکات مجازي و حقيقي دشمن را فراهم ساخته است.


اکنون شيوه‌هاي عملياتي مجموعه چه در فضاي مجازي و در ارتباطات ديگر، تحت کنترل دقيق سپاه است و اين امر براي خود اعضا نيز مسجل شده است.
«کيوان رفيعي» دبير مجموعه فعالين حقوق بشر نگراني خود را از قدرت تحليل نيروهاي سپاه از وضعيت فعالين حقوق بشري در مواردي بروز داده است.
مرکز بررسي جرايم سازمان يافته سپاه با اقتدار تام توانسته است به پيچيده ترين و پوشيده ترين نقاط ارتباط و فعاليت مجموعه پي ببرد. رهگيري دامين‌ها، نام‌هاي کاربري، ايميل‌ها و اکانت‌هاي اين افراد و کنترل اطلاعات رد و بدل شده در اين فضا که البته با حمايت‌هاي فني سازمان منافقين به شيوه اطلاعاتي-. امنيتي دنبال مي‌شود، نماي کاملي از اقدامات و ارتباطات جاسوسي اين مجموعه به اصطلاح حقوق بشري در اختيار قرارداده است و اين مسئله امکان پيگيري با قدرت و اشرافيت کامل را فراهم ساخته است.
با اينگونه پيگيري‌ها مشخص شده است که افرادي مانند «کيوان رفيعي» در راستاي دستيابي به اهداف خود حتي حاضرند با گروه‌ها و جريان‌هاي ضد دين و فرهنگ مثل فعالين عرصه تجارت سکس و... نيز در ارتباط باشند.


اکنون دبيرکل مجموعه فعالان حقوق بشر در يکي از کشورهاي غربي با حمايت گسترده مالي- امنيتي سازمان منافقين مستقر شده است. با بررسي محاورات و مکالمات نامبرده مشخص گرديده است که وي در کشور مذکور داراي يک مسئوليت مشخص در بين عوامل نفاق است.
با تداوم سيطره اطلاعاتي مرکز بررسي جرايم سازمان يافته سپاه مي‌توان به چشم‌انداز آينده مجموعه نيز اشاراتي داشت:
يکي از مهمترين دستورالعمل‌هاي مجموعه، تلاش براي ايجاد وجهه مشروع و مقبول براي فعاليت هايشان است؛ در همين راستا اخيراً يک روحاني اصلاح‌طلب به نام «کيومرث.س.» براي ورود به تيم مديريتي مجموعه فعالين حقوق بشر به کيوان معرفي شده است. طبق روال هميشگي «کيوان رفيعي» موضوع را با عامل نفاق در ميان گذاشته که مورد موافقت قرار گرفته است.مأموريت ديگري که در طول ماه‌هاي اخير از سوي سازمان به «کيوان رفيعي» ابلاغ شده، سوق دادن سمت حمله به شخص «مقام معظم رهبري» است.


از مسائل مهم در ارتباط عوامل نفاق با مجموعه فعالين حقوق بشر و ارتباط اين مجموعه با اصلاح‌طلبان، پيدا شدن سرنخ پروژه 72 کشته است. با نفوذ پنهان در ايميل کيوان مشخص شد ليست 72 نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که توسط «ع.ب.» منتشر شده است، توسط اين مجموعه تهيه و با واسطه «احمد باطبي» در اختيار «ع.ب.» و «محسن مخملباف» قرار گرفته است.