Gerdab.IR | گرداب

اسلام ستیزی اروپا عامل فجایع نروژ است

تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۰

متهم کشتار دسته جمعی در نروژ، پیش از جنایت، با انتشار مطالبی در اینترنت به "اسلامی شدن" اروپا اشاره کرده بود که این نکته گمانه‌ ضد اسلامی بودن این حادثه را تقویت می کند.

به گزارش گرداب، یکی از مهمترین فجایعی که پس از جنگ جهانی دوم در نروژ رخ داده است، حادثه تروریستی جوان نروژی در کشتار جوانان حزب کارگر در اردوی تابستانی بود.

 در حالی که تحقیقات در مورد انگیزه های این حمام خون نروژی ادامه دارد، جزئیات بیشتری در باره متهم اصلی منتشر شده است که نشان می دهد، رشد اسلام ستیزی در اروپا و مماشات حزب حاکم با مسلمانان و سهولت مهاجرت مسلمانان به این کشور در زمان حزب حاکم عامل این قتل دسته جمعی است.

با قرار دادن دو نکته در کنار هم  می توان در این زمینه رمزگشایی کرد.

نکته اول اینکه به گفته بی‌بی‌سی، در یادداشت هایی که به نظر، از سوی این فرد در اینترنت انتشار یافته، به "اسلامی شدن" اروپا اشاره و به محل اردوی تابستانی حزب کارگر برای نوجوانان تصریح شده است. از سوی دیگر حزب کارگر (چپ) نروژ از قدیم با سیاست های مهاجرتی به این کشور موافق بوده است.  به گزارش رسانه‌های محلی، فرد متهم که الان در بازداشت پلیس است، با راستگرایان افراطی ارتباطاتی داشته است.

این نکات نشان می دهد که متهم مذکور که گرایش به راست افراطی و نئونازی دارد، می تواند با انگیزه جلوگیری از اسلامی شدن اروپا و به قصد آنکه حزب کارگری نروژ مهاجرت مسلمانان به این کشور را تسهیل کرده، به انتقام از این حزب برخاسته باشد. گزارشها حاکی از آن است که جمعیت مسلمانان در نروژ رشد فزاینده ای داشته، به طوری که در هرسال 10% به جمعیت آنها افزوده می شود.

تبلیغات اسلام هراسانه در رسانه های غرب در سال های اخیر شتاب فزاینده ای گرفته است و هنگامی که تئوریسین ها و استراتژیست های غربی همچون "برنارد لوئیس" و یا کشیش های واتیکان و فرانسه در خصوص اسلامی شدن اروپا هشدار جدی می دهند و هچنین غرب را به خاطر رشد منفی جمعیت و مهاجر پذیر بودن دچار تهدید جدی مسلمان شدن کامل اروپا تا سال 2050 می دانند؛ مردم اروپا را به سوی اقدام علیه این تهدید فرا می خوانند. تا جایی که در گوشه و کنار اروپا شاهد برپایی تظاهرات برای سخت گیری در خصوص رشد جمعیتی مسلمانان هستیم.

از سوی دیگر گروه های اسلام ستیز اروپا با تاسیس نهادهایی همچون "اسلامی شدن اروپا را متوقف کنید" به تبلیغات اسلام هراسی دامن می زنند.

سیطره رسانه ای غرب بر اذهان مردم این امکان را به غرب داده است تا پس از وقایع 11سپتامبر بتوانند به ایجاد یک فضای مسموم اسلام هراسی اقدام کنند. لذا با وجود چنین فضایی در غرب این گمانه تقویت می‌شود که بروز چنین وقایع تلخی در اروپا، محصول جو اسلام هراسی غرب باشد که اکنون دامان مردم نروژ را نیز گرفته است.

به گفته رئیس پلیس نروژ، دولت نروژ در گذشته با گروه‌های نئونازی مشکلاتی داشته است، ولی تصور می‌شد که چنین گروه‌های افراط گرایی تا حد زیادی تضعیف شده‌اند و دیگر تهدیدی جدی به شمار نمی‌روند.

منبع: مشرق