Gerdab.IR | گرداب

مهمانپرست خبر داد:

ایجاد مركز دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه

تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۰

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ساختار جدید این وزارتخانه گفت: «اداره كل جدیدی در كنار اداره كل دیپلماسی رسانه ای به نام مركز دیپلماسی عمومی و در سطح معاونت وزارت امور خارجه تشكیل خواهد شد.»

به گزارش گرداب به نقل از مهر، "رامین مهمانپرست" در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در رابطه با ساختارجدید وزارت امور خارجه توضیح داد: «در این ساختار تعدادی از معاونت ها كاهش پیدا كرده است تا وزارت امور خارجه بتواند توانایی و تحرك بیشتری داشته باشد.»

مهمانپرست با بیان اینكه در فعالیت های منطقه ای مسائل  فرهنگی و به ویژه اقتصادی با توجه به سال جهاد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، افزود: «علاوه بر این، اداره كل جدیدی در كنار اداره كل دیپلماسی رسانه ای به نام مركز دیپلماسی عمومی و در سطح معاونت وزارت امور خارجه تشكیل خواهد شد.»

همچنین وی در رابطه با ترور شهید رضائی نژاد گفت: «كشورهایی كه كمك و حمایت می كنند تا حركت های تروریستی ترویج یابد در اشتباهند.»

مهمانپرست افزود: «حمایت تروریستی از این اقدام صهیونیستی درباره جوانان ما به این برمی گردد كه می خواهند حركت و سرعت كشور را به ویژه در تحولات علمی و فناوری متوقف كنند.»

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه با اشاره به اینكه دشمنان نظام چشم دیدن پیشرفت و تعالی ایران را ندارند ادامه داد: «آنان چون نتوانستند با تحریم جلوی پیشرفت های ملت ایران را بگیرند و نیز مرتب خبر پیشرفت های علمی و فناوری جوانان كشور را شنیدند دست به ترور دانشمندان جوان ما زدند كه كشورها باید این ترورها را محكوم كنند.»

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: «مدعیان مبارزه با تروریست به ویژه غربی ها با حمایت و پناه دادن از تروریست ها به ویژه رژیم صهیونیستی بزرگترین لطمه را به جهان وارد كرده اند و باید دست از حمایت تروریست بردارند.»